Mechanika Semest I pytania egz

background image

MECHANIKA
TEORETYCZNA I

STATYKA

WYBRANE RYSUNKI

background image

Zbieżne układy sił

background image

Analityczny sposób wyznaczania
wypadkowej przestrzennego układu sił

zbieżnych (rys.15).

TWIERDZENIE O SUMIE RZUTÓW WEKTORÓW

Rzut sumy geometrycznej wektorów na dowolną oś równy jest

sumie rzutów tych wektorów na tę samą oś.

background image

Składowe siły Pi na osie
prostokątnego układu 0xyz
(rys.16)

P

ix

= P

i

cos

i

P

iy

= P

i

cosβ

i

(13)

P

iz

= P

i

cos

i

n

i

1

i

i

i

x

cos

P

P

n

i

1

i

i

i

y

cos

P

P

n

i

1

i

i

i

z

cos

P

P

background image

Wartość liczbowa wypadkowej P
określamy z (15) (rys.17)

(15)

cosinusy kierunkowe
określamy z (16)

(16)

2

z

2

y

2

x

P

P

P

P

P

P

cos

x

P

P

cos

y

P

P

cos

z

Cosinusy kierunkowe spełniają zależność.

background image

Równowaga płaskiego i
przestrzennego układu sił
zbieżnych

Równowaga płaskiego układu n sił

background image

Równowaga przestrzennego układu n sił

Warunek równowagi
przestrzennego układu sił
zbieżnych w postaci
wektorowej wyraża się
równaniem

Warunek równowagi
przestrzennego układu sił
zbieżnych w postaci
analitycznej wyraża się
równaniem

background image

Moment siły względem punktu.

Moment siły

P

względem punktu 0
nazywamy odłożony
z punktu 0
wektor

M

0

, równy iloczynowi

wektorowemu
promienia wektora r

i wektora siły

P

.

P

r

M

0

background image

Moment siły względem dowolnego punktu 0

w przestrzeni

background image

Wypadkowa dwóch sił równoległych zgodnie skierowanych

SIŁY RÓWNOLEGŁE

background image

Układ dwóch sił o równych wartościach, lecz

przeciwnych zwrotach nazywamy

parą sił

. (rys.25)

PARA SIŁ

background image

Równoległe

przesunięcie sił (rys.26)

a)

b)

c)

background image

Redukcja płaskich
układów sił

Układ sił, którego siły leżą w jednej

płaszczyźnie, jest nazywany układem płaskim.

background image

Wektor główny

R

i

moment główny
M

0

R

2

2

x

y

R

R

R

y

R

sin

R

y

R

arcsin

background image

Redukcja płaskiego układu sił do jednej
siły wypadkowej

Równanie linii
działania wypadkowej
wyznacza się z
warunku, że moment
siły wypadkowej
względem początku
układu równa się
momentowi
głównemu M

0

,

równemu sumie
momentów danych sił
względem początku
układu
współrzędnych.

0

M

R

r

Wypadkowa płaskiego układu
sił

background image

PRZESTRZENNY UKŁAD SIŁ
RÓWNOLEGŁYCH
Środek sił równoległych

Punkt C mający tę

własność, że przechodzi
przez niego stale
wypadkowa W=

R

danego

układu sił równoległych P
niezależnie od kierunku
tych sił (przy niezmiennych
punktach przyłożenia i
wartości sił)
nazywa się
środkiem sił równoległych.

Moment siły wypadkowej W=

R

względem dowolnego punktu

równa się sumie momentów układu sił względem tego samego
punktu (

twierdzenie Varingnona

).

background image

Środek ciężkości

Najczęściej
spotykanym
przykładem sił
równoległych są siły
ciężkości.

Określony poprzednio środek sił równoległych w odniesieniu do sił
ciężkości nazywamy

środkiem ciężkości.

background image

Przykłady kratownic

background image

Warunek statycznej wyznaczalności kratownic.

Kratownica ABC składa się z
trzech prętów zakończonych
przegubami. Dla utworzenia
nowego węzła potrzebne są 2
pręty.

Z zasady tworzenia nowych
węzłów wynika związek:

p=2w-3

Jest to związek, który musi być spełniony, aby kratownica

była niezmienna geometrycznie, czyli inaczej, sztywna w

swej płaszczyźnie.

background image

a) p=5; w=4 warunek
sztywności spełniony,.

b) Układ pszesztywniony
ponieważ jeśli usuniemy
jeden pręt, kratownica
nadal będzie układem
niezmiennym,

c) Warunek sztywności
niespełniony, ponieważ

p=4<2w-3=5

Układ może zmieniać
kształt

Warunek sztywności jest konieczny ale niewystarczający w
pewnych przypadkach, jedna część kratownicy może być
przesztywniona, druga zaś niedostatecznie sztywna ( np. b+c).

background image

Siły działające na kratownicę w jej płaszczyźnie w węzłach

powodują powstawanie sił w prętach. Ponieważ każdy z prętów
znajduje się w równowadze, przyłożone do niego siły muszą
być równe co do wartości, przeciwne co do kierunku i muszą
działać wzdłuż osi pręta.

a) pręt rozciągany (siła skierowana zawsze „ od węzła”),

b) pręt ściskany (siła skierowana zawsze „ do węzła”),

Znajomość powyższych sił jest niezbędna do projektowania

kratownic.

background image

ANALITYCZNE WYZNACZANIE SIŁ

DZIAŁAJĄCYCH NA PRĘTY W KRATOWNICY.

background image

Zaleta-przejrzystość
Wada-kumulacja błędów długości i równoległości

background image

Plan sił Cremony dla kratownicy.

background image

Plan sił Cremony dla kratownicy.

background image

Plan sił Cremony dla kratownicy.

background image
background image
background image

PYTANIA Z MECHANIKI TECHNICZNEJ

STATYKA

(część teoretyczna)

1.Podaj i omów trzy prawa Newtona.

2.Podaj i omów zasady statyki.

3.Omów stopnie swobody, więzy i reakcje (przykłady).

4.Pojęcie skalara i wektora (rodzaje wektorów).

5.Wektor w prawoskrętnym układzie kartezjańskim.

6.Dodawanie i mnożenie wektorów (zapis oraz ilustracja

graficzna).

7.Analityczne wyznaczanie wypadkowej przestrzennego

układu sił zbieżnych.

8.Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił

zbieżnych.

9.Moment siły względem punktu.

10.Moment siły względem dowolnego punktu w przestrzeni

( twierdzenie Varignona).

background image

11.Wypadkowa dwóch sił równoległych zgodnie

skierowanych.

12.Para sił i moment pary sił.

13.Równoległe przesunięcie sił.

14.Redukcja płaskich układów sił.

15.Wyjaśnić pojęcie wektora i momentu głównego.

16.Redukcja płaskiego układu sił do jednej siły

wypadkowej-linia działania wypadkowej.

17.Omówić cztery przypadki redukcji płaskiego układu sił.

18.Równowaga dowolnego płaskiego układu sił.- trzy

sposoby zapisu.

19.Równowaga dowolnego przestrzennego układu sił.

20.Przestrzenny układ sił równoległych. Środek sił

równoległych.

background image

21.Środek ciężkości brył - współrzędne.

22.Warunek statecznej wyznaczalności kratownic – przykłady

23.Rodzaje sił działających na kratownice.

24.Analityczne wyznaczanie sił działających na pręty w

kratownicy – omówienie przykładu.

25.Pojęcie prętów zerowych – przykłady.

26.Metoda graficzna wyznaczania sił w kratownicach –

omówienie przykładu.

27.Metoda Cremony, zasady i kolejność postępowania

(przykład).

28.Metoda Rittera wyznaczania sił w kratownicach (przykład).

29.Metoda Culmana wyznaczania sił w kratownicach

(przykład).

30.Omów pojęcie tarcia ślizgowego.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
grunty - pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty eg
Mechanika Semest II pytania egz
zaliczenie - pytania i odp2, Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny, Semestr II, Podstawy Elektro
Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Me
Pytania egz.MIUT stacjon.I st s.6 2014-15, Pytania z Mechanizacji … ZiIP s
morawska - pytania z egz, Administracja UKSW II st nst 2010-2012, II semestr
pytania na teorie ogarnijtemat.com, SiMR inżynierskie, Semestr 3, Mechanika 2, EGZAMIN, Pytania
pytania z walbrzycha, PWR, ZiP Mechaniczny, 2 semestr, Ekologia, Kolokwium dr Wasiak, Kolokwium dr W
statystyka -pytania egz, SZKOŁA, semestr II, GWSH Statystyka
pytania i odp eko, PWR, ZiP Mechaniczny, 2 semestr, Ekologia, Kolokwium dr Wasiak, Kolokwium dr Wasi
sc, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz
pytania - budownictwo 2010 1 80, Studia, 4 semestr, mechanika gruntów, pytania chłopaków
zaliczenie - pytania i odp1, Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny, Semestr II, Podstawy Elektro
Copy of Pytania z egz, Inżynieria Środowiska PW semestr I, chemia, sesja

więcej podobnych podstron