sieci komputerowe 2

background image

Sieć komputerowa

, układ komputerów i urządzeń

końcowych (np. drukarka) połączonych ze sobą
liniami przeznaczonymi do transmisji danych.

Sieć komputerowa zapewnia bezpieczny dostęp
użytkowników do wspólnych zasobów takich jak
dane lub urządzenia peryferyjne.

SIECI KOMPUTEROWE

Mówi się także, że sieć komputerowa jest
systemem komunikacyjnym łączącym systemy
końcowe, zwane stacjami sieciowymi lub po
prostu stacjami (

ang. host

).

Terminem tym określa się każdy komputer
włączony do sieci komputerowej.

background image

SIECI KOMPUTEROWE

Praca zdalna

Logowanie

,

proces

uzyskiwania

dostępu

do

zasobów systemu komputerowego. Użytkownik,
chcąc otrzymać dostęp do komputera, podaje swój
identyfikator użytkownika (ang.

Loginname

) oraz

hasło (ang.

Password

) .

W przypadku kilkukrotnego niewłaściwego podania
nazwy i hasła możliwość wlogowania się zostaje
zablokowana. Na podstawie nazwy wlogowanego
użytkownika przydzielane są prawa dostępu do
zasobów komputera.

background image

SIECI KOMPUTEROWE - model komunikacji klient-
server

Scenariusz takiej komunikacji jest następujący:

Proces, zwany serwerem, rozpoczyna pracę w pewnym systemie

komputerowym. Po zainicjowaniu pracy serwer zasypia czekając na
proces, zwany klientem, który skontaktuje się z nim, zamawiając
jakąś usługę.

Proces, zwany klientem, rozpoczyna pracę albo w tym samym

systemie, co serwer, albo w innym systemie połączonym z
systemem serwera za pomocą sieci komputerowej. Procesy
klientów są często inicjowane przez interakcyjnych użytkowników
sieci, przekazującym polecenia za pośrednictwem systemów z
podziałem czasu. Klient wysyła przez sieć zamówienie do serwera,
prosząc o pewien rodzaj usługi.

Mogą to być następujące żądania:

- podaj klientowi dokładną godzinę,

- drukuj dla klienta plik na drukarce,

- czytaj lub pisz plik dla klienta w systemie serwera,

- zezwól na zgłoszenie się klienta do systemu serwera,

- wykonaj polecenie klienta w systemie serwera.

Kiedy serwer zakończy wykonywanie usługi dla klienta, wtedy

znowu zasypia i oczekuje na nadejście następnego żądania.

background image

SIECI KOMPUTEROWE

Praca zdalna

O pracy zdalnej mówimy wtedy, gdy siedząc przed
własnym komputerem, łączymy się z komputerem
odległym i uruchamiamy program pracujący w
oparciu o zasoby odległego komputera. Warunkiem
pracy zdalnej jest to, by system operacyjny
komputera

odległego

posiadał

mechanizmy

wielodostępu (UNIX, OS/2, Windows NT, ale nie
DOS, Windows 95/98).

background image

SIECI KOMPUTEROWE - modele komunikacji

Model komunikacji

klient-serwer

jest standardowym

modelem stosowanym w sieci komputerowej.

Serwer

jest

to proces, który czeka na to, by skontaktował się z nim
proces, zwany

klientem

, dla którego serwer ma coś

wykonać.

Procesem nazywamy ciąg czynności wykonywanych za
pośrednictwem programu przez procesor, których
wynikiem jest wykonanie określonych zadań systemu
operacyjnego

lub

zadań

użytkownika

systemu

operacyjnego.

background image

OTWARCIE SESJI ( logging in )

(1)

identyfikat

or

(2)

hasło

(3)

potwierdze

nie

(4)

poprawka

(wyczyść)

(5)

opcje

(6)

pomocnik

Procedura :

background image

ELEMENTY STAŁE PULPITU

Pasek aplikacji MS Windows o nazwie XOnNet

Panel
sterowania

Pulpit (obszar
roboczy )

background image

OBIEKTY PANELU STEROWANIA ( Workspace
Manager
)

zega
r

datowni
k

obciążenie
systemu

manager
stylu

manager
pomocnikó

w

przełączniki
pulpitów

Manager
drukarek

program obsługi
poczty

elektronicznej

manager
plików

manager
oprogramowa

nia
narzędzioweg

o

śmietniczk

a

background image

OBIEKTY PANELU STEROWANIA ( Workspace
Manager
)

logo

HP

blokada
terminal

a

manager

nazw
pulpitów

uruchomienie

aplikacji

terminal

uruchomienie

aplikacji

edytor tekstowy

przycisk

zakończenia

sesji

wskaźnik

realizacji

poleceni

a

background image

OBIEKTY MANAGER’a STYLU ( Style Manager )

manager

kolorów

manage

r
czcionek

manager

tapet

strojenie

klawiatury

strojenie

myszy

strojenie

wygaszacz

a

ekranu

strojenie
manager

a

okien

strojenie

podsystemu

audio

strojenie
manager

a

sekwencj

i

startowe

j

background image

OKNO MANAGER’a POMOCNIKÓW ( Help Manager )

wybór

pomocnik

a

( kliknięci

e )

okienko hierarchii
(ewentualny
powrót lub

przeskok)

odnośnik

background image

OTWIERANIE PODMENU OBIEKTU PANELU

zmiana

wyglądu

kursora

(kliknięcie)

STAN

WYJŚCIOWY

STAN POŚREDNI

PODMENU OTWARTE

background image

OTWIERANIE OKNA MANAGER’a PLIKÓW ( File
Manager
)

Menu

manager’a

plików

Okno managera plików

Ikona

katalogu

Ikona pliku

Menu okna

minimalizuj maksymalizu

j

Pasek tytułu

przesuwka

obramowa

nie
okna

ścieżka do
katalogu

background image

ELEMETY OKNA

Menu
okna

PASEK TYTUTŁU

minimaliz
uj

maksymali
zuj

ROZWINIĘTE MENU OKNA

przenieś

rozmiar

minimalizuj

maksymalizuj

przenieś pod spód

zajmuj pulpit

zajmuj wszystkie
pulpity

zamknij


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
9 Sieci komputerowe II
Sieci komputerowe 7
TS Rozlegle sieci komputerowe
Sieci komputerowe fizyka informatyka
Sieci komputerowe 1
2 Sieci komputerowe 09 03 2013 [tryb zgodności]
SK-cw2 4h MODEMY opis przebiegu zaj dla studenta, Sieci Komputerowe
Podsumowanie, 01 Wprowadzenie do sieci komputerowych
egzamin 2, Sieci Komputerowe
Lokalne i globalne sieci komputerowe, Sieci komputerowe administracja
format[1], Szkoła, Systemy Operacyjnie i sieci komputerowe, systemy, semestr I
System plików, zOthers, Systemy operacyjne i sieci komputerowe
SK-cw3 2h Konfigurowanie sieci WLAN, Sieci Komputerowe

więcej podobnych podstron