Uzależnienie od tytoniu a POChP

background image

Uzależnienie od tytoniu

Uzależnienie od tytoniu

a POChP

a POChP

- rola lekarza

- rola lekarza

pierwszego kontaktu

pierwszego kontaktu

background image

W Stanach Zjednoczonych palenie papierosów jest

odpowiedzialne za

co piąty zgon.

W Polsce POChP jest

czwartą

co do częstości przyczyną

zgonów.

Istnieją 2 podstawowe mechanizmy, za sprawą których dym

tytoniowy doprowadza do chorób płuc:

Stan zapalny

Rakotwórcze zmiany mutagenne

Obturacja oskrzeli

jest związana z nieprawidłową

odpowiedzią zapalną płuc na wdychanie szkodliwych

cząsteczek gazów, przede wszystkim dymu tytoniowego.

Stan zapalny w POChP dotyczy:

Centralnych i obwodowych oskrzeli

Tkanki śródmiąższowej

Naczyń płucnych

background image

W początkowym okresie choroby

W początkowym okresie choroby

przeważają zmiany w

przeważają zmiany w

górnych płatach

górnych płatach

,

,

ale w zaawansowanej chorobie

ale w zaawansowanej chorobie

mogą dotyczyć

mogą dotyczyć

całego miąższu płuc

całego miąższu płuc

.

.

Obturację oskrzeli ocenia się na podstawie

Obturację oskrzeli ocenia się na podstawie

badania spirometrycznego

badania spirometrycznego

mierząc:

mierząc:

*

*

FVC

FVC

– natężoną pojemność życiową

– natężoną pojemność życiową

*

*

FEV1

FEV1

– Natężoną objętość wydechową

– Natężoną objętość wydechową

pierwszosekundową

pierwszosekundową

*Obturację oskrzeli rozpoznaje się, gdy wskaźnik

*Obturację oskrzeli rozpoznaje się, gdy wskaźnik

FEV1/FVC<0,7

FEV1/FVC<0,7

W przebiegu POChP u osób palących obserwuje się

W przebiegu POChP u osób palących obserwuje się

stopniowe narastanie obturacji oskrzeli, wyrażone

stopniowe narastanie obturacji oskrzeli, wyrażone

obniżaniem się wskaźnika

obniżaniem się wskaźnika

FEV1

FEV1

o ponad

o ponad

40ml

40ml

rocznie

rocznie

(Fizjologiczne obniżanie tego wskaźnika u osób

(Fizjologiczne obniżanie tego wskaźnika u osób

niepalących wynosi 1-20ml/rok)

niepalących wynosi 1-20ml/rok)

background image

POChP jest chorobą rozwijającą się przez kilkanaście

POChP jest chorobą rozwijającą się przez kilkanaście

lat.

lat.

Początkowe objawy są nieswoiste i często

Początkowe objawy są nieswoiste i często

lekceważone przez chorego np.

lekceważone przez chorego np.

poranny kaszel ze

poranny kaszel ze

skąpym odksztuszaniem.

skąpym odksztuszaniem.

Z czasem narasta

Z czasem narasta

duszność wysiłkowa

duszność wysiłkowa

, pojawiają

, pojawiają

się

się

objawy niewydolności oddechowej i

objawy niewydolności oddechowej i

prawokomorowej niewydolności krążenia.

prawokomorowej niewydolności krążenia.

Palenie tytoniu odpowiada za postęp choroby,

Palenie tytoniu odpowiada za postęp choroby,

dlatego bardzo ważne jest rzucenie tego nałogu.

dlatego bardzo ważne jest rzucenie tego nałogu.

Metody walczenia z uzależnieniem od nikotyny:

Metody walczenia z uzależnieniem od nikotyny:

Z powodu uzależniającyh własności nikotyny zaledwie

Z powodu uzależniającyh własności nikotyny zaledwie

1-2% palaczy potrafi samodzielnie rzucić palenie

1-2% palaczy potrafi samodzielnie rzucić palenie

Leczenie farmakologiczne:

Leczenie farmakologiczne:

1. NTZ – Nikotynowa Terapia Zastępcza

1. NTZ – Nikotynowa Terapia Zastępcza

2. Bupropion – Nienikotynowy lek przeciwdepresyjny

2. Bupropion – Nienikotynowy lek przeciwdepresyjny

Leczenie farmakologiczne należy zawsze uzupełnić

Leczenie farmakologiczne należy zawsze uzupełnić

wsparciem psychologicznym !

wsparciem psychologicznym !

background image

ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

1. Szczególnej uwagi wymagają osoby palące po 40

1. Szczególnej uwagi wymagają osoby palące po 40

r.ż. z:

r.ż. z:

* nawracającymi zakażeniami układu oddechowego

* nawracającymi zakażeniami układu oddechowego

* cierpiące na poranny kaszel z odkrztuszaniem

* cierpiące na poranny kaszel z odkrztuszaniem

niewielkiej

niewielkiej

ilości plwociny

ilości plwociny

* Duszność wysiłkowa

* Duszność wysiłkowa

2. Pacjent, który pali co najmniej

2. Pacjent, który pali co najmniej

20 papierosów dziennie od ponad 10 lat

20 papierosów dziennie od ponad 10 lat

W TYCH PRZYPADKACH

W TYCH PRZYPADKACH

NALEŻY WYKONAĆ

NALEŻY WYKONAĆ

BADANIE SPIROMETRYCZNE

BADANIE SPIROMETRYCZNE

FEV1/FVC <70%

FEV1/FVC <70%

WSKAZUJE NA OBTURACJĘ PŁUC !!!

WSKAZUJE NA OBTURACJĘ PŁUC !!!

*** Krótka 3 – minutowa porada antynikotynowa

*** Krótka 3 – minutowa porada antynikotynowa

udzielona przez lekarza rodzinnego powoduje

udzielona przez lekarza rodzinnego powoduje

zaprzestanie palenia przez 5% badanych

zaprzestanie palenia przez 5% badanych

.

.

background image

POChP JEST CHOROBĄ BARDZO

KOSZTOWNĄ SPOŁECZNIE

KONIECZNE JEST JEJ WCZESNE

WYKRYWANIE W BADANIACH

SPIROMETRYCZNYCH U WSZYSTKICH

PALACZY I BYŁYCH PALACZY PO 40 R.Ż.

KAŻDY LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI

POWINIEN KAŻDEMU PALACZOWI

DORADZAĆ ZAPRZESTANIE PALENIA.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
30 NF Zatonski Rozpoznanie i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu
genetyczne uwarunkowania uzależnienia od tytoniu
Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu
leczenie uzaleznienia od tytoniu
Ocena narażenia na uzależnienie od tytoniu dzieci i młodzieży uczącej się w wybranych szkołach na te
Uzależnienie od alkoholu typologia przyczyny
uzaleznienie od mediow
001c Leczenie uzależnienia od narkotyków
13 Uzaleznienia od srodkow psyc Nieznany
Neuronalne i molekularne podstawy uzależnienia od opiatów
Kryteria ICD 10 (CDDG) szkodliwego picia alkoholu i zespołu uzależnienia od alkoholu
UZALEŻNIONE OD MIŁOŚCI

więcej podobnych podstron