Szkol Okres Pracodawcy 07 Koszty wypadków

background image

Szkolenie okresowe pracodawców

Skutki ekonomiczne

niewłaściwych

warunków pracy

background image

Koszty wypadków

Góra lodowa ukrytych kosztów wypadków

Koszty ubezpieczone:

dla zatrudnionych, produkcji, społeczeństwa,
straty zdrowotne, majątkowe, środowiskowe

Koszty nieubezpieczone:

uszkodzenie produktów i materiałów

• uszkodzenie budynków i instalacji

• uszkodzenie wyposażenia i narzędzi

• wydatki sądowe

• wydatki na akcję ratowniczą i usuwanie szkód

• zwłoka produkcyjna

• nadgodziny i okresowe zatrudnianie

• czas badań

• strata czasu przełożonych

• przerwanie prac biurowych

• kary


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Szkol Okres Pracodawcy 06 Wypadki
Szkol Okres pracodawców 3 środki ochrony
Szkol Okres pracodawców cz04 czynniki szkodliwe
Szkol Okres Pracodawcy 05 Ograniczanie zagrożeń
Szkol Okres-pracodawca, BHP, Szkolenie-Okresowe-DOC
Szkol Okres pracodawców cz05 ryzyko
Szkol Okres Pracodawcy 01 Ochrona pracy
Szkol Okres pracodawców cz06 znaki
Szkol Okres-pracodawca2008, BHP, Szkolenie-Okresowe-DOC
Szkol Okres Pracodawcy 12 Ppoż

więcej podobnych podstron