Pytania egzaminacyjneIM

background image

Przedstawić zmiany rezystancji zachodzące w czasie pomiaru rezystancji
dielektryku o długich czasach relaksacji

background image

Przedstawić proces produkcyjny szkła izolatorowego

background image

Podać związek jaki zachodzi pomiędzy składnikami przenikalności
elektrycznej

wyrażonej

za

pomocą

liczby

zespolonej

a

współczynnikiem (tangensem kąta) strat dielektrycznych

background image

Przedstawić na rysunku zależność indukcji magnetycznej od
natężenia pola magnetycznego dla paramagnetyku, diamagnetyku,
ferromagnetyku i próżni

background image

Co to jest wytrzymałość eklektyczna

background image

background image

Od jakich parametrów zależy wytrzymałość elektryczna powietrza

background image

Gdzie jest stosowany olej mineralny (elektrotechniczne obszary
zastosowań)

background image

Czym są i gdzie znajdują zastosowanie depresatory i inhibitory

background image

Podaj wymagania jakie stawia się materiałom włóknistym stosowanym w
izolacji transformatorów, kondensatorów i kabli

background image

Przedstawić wady i zalety askareli jako cieczy izolacyjnych

background image

Czym jest preszpan i gdzie jest stosowany

background image

Wymienić stosowane w elektrotechnice włókna naturalne i syntetyczne

background image

Materiały magnetyczne miękkie i twarde – charakterystyka

background image

Wymień zalety i wady izolacji włóknistej

background image

Czym jest i gdzie znajduje zastosowanie transformerboard

background image

Proszę scharakteryzować stan szklisty

background image

Podać podział cieczy izolacyjnych ze względu na pochodzenie i skład
chemiczny

background image

Wymienić stosowane w technice izolacyjnej gazy i scharakteryzować
jeden z nich (SF6)

background image

Proszę wymienić najpopularniejsze składniki szkieletowe szkła

background image

Proszę wymienić najpopularniejsze topniki

background image

Wymienić frakcje oleju mineralnego i scharakteryzować jedną z nich

background image

Jakimi parametrami (własnościami) powinno charakteryzować się szkło
izolatorowe

background image

Czym są tworzywa termoplasty i duroplasty

background image

Wymień materiały termoplastyczne powszechnie stosowane w
elektrotechnice

background image

Podaj wzór oraz zastosowanie polietylenu

background image

Polietylen termoplastyczny – wymień metody otrzymywania

background image

Czym jest proces sieciowania polietylenu i w jakim celu się go
przeprowadza

background image

Przedstawić na krzywej Paschen’a obszary, które znalazły zastosowanie w
technice

background image

Podaj przykładowe wartości, rezystywności skrośnej, przenikalności
elektrycznej względnej i współczynnika strat dla dobrego nisko-polarnego
dielektryku.

Krytyczne parametry nadprzewodnictwa


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
prawo opracowane pytania egzamin id 3
StacjonarneBAT pytania egzamin2013-KW, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
Pytania egzaminacyjne z Agrometeorologii, Szkoła Rolnictwo studia, Szkoła, Materiały studia, Agromet
Pytania egzaminacyjne - Psychologia osobowości - 5, Psychologia, Psychologia egzaminacyjna
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
PYTANIA Z EGZAMINU!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
Marketing polityczny pytania egzamin 2008, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psyc
egz fizjo, II ROK STOMATOLOGIA SUM ZABRZE, FIZJOLOGIA, FIZJOLOGIA EGZAMIN, foldery z pytaniami, egza
Pytania egzaminacyjne 2011, uczelnia, Podstawy finansów wykłady
PYTANIA EGZAMINACYJNE 2, WSFiZ, semestr IX, Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społec
Pytania-z-egzaminu-z-czwartorzedu-sciaga-na-dlugopis, Studia, Czwartorzęd
Biofizyka pytania z egzaminu 01 2012
Pytania egzamin czerwiec 14

więcej podobnych podstron