Biofizyka komórki II Propagacja impulsu

background image

Propagacja impulsu nerwowego

Potencjał na błonie komórkowej powstaje w wyniku:
-istnienia równowagi Donnana

(potencjał Donnana)

-istnienia napięcia dyfuzyjnego
- istnienia transportu aktywnego

W stanie spoczynku suma prądów jonowych płynących przez błonę komórkową jest równa zero (analogia
do I prawa Kirchhoffa)

background image

Dla komórki o średnicy 10 m ilość jonów K+ które muszą wpłynąć

by

zmienić potencjał o 100 mV wynosi 1/100 000 całkowitej liczby jonów
w komórce.

background image

W komórkach nerwowych potencjały równowagowe są podobne do
przedstawionych dla komórki mięśnia szkieletowego. W spoczynku
przepuszczalności błony dla jonów spełniają warunki:

P

K

: P

Na

: P

Cl

= 1 : 0,04 : 0,45

G = RT ln c

1

/c

2

+ z F 

background image

background image

G = RT ln c

1

/c

2

+ z F 

background image

G = RT ln c

1

/c

2

+ z F 

background image

background image

W jaki sposób impuls rozchodzi się wzdłuż aksonu?

Komórka nerwowa większość
swojej energii zużywa na
pompowanie K+ do wnętrza a
Na+ na zewnątrz. Powstaje
potencjał spoczynkowy. Komórka
magazynuje energię.

background image

background image

background image

P

K

: P

Na

: P

Cl

= 1 : 20 : 0,45

Po otwarciu kanałów sodowych dochodzi do zasadniczej zmiany
przepuszczalności błony komórkowej.

P

K

: P

Na

: P

Cl

= 1 : 0,04 : 0,45

W spoczynku ; dla porównania

- - -

+ + +

background image

background image

Jak mierzyć prądy jonowe płynące przez błonę ?

Prąd płynący przez pojedynczy kanał jonowy (~ 3 x 10

7

jonów/s)

background image

Zależność przewodnictwa zrekonstruowanych kanałów sodowych od potencjału na
błonie

background image


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Regulacja cyklu komórkowego II
Wykład 1 Biofizyka komórki
Biologia komórki II
Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokes'a, studia, Biofizyka, Dział II
tabela do lepkości, studia, Biofizyka, Dział II
Pytania egzaminacyjne Biofizjologiczne podstawy zachowania Część II, Psychologia, psychologia stosow
pytania do V ;), Psychologia, psychologia stosowana I, biofizjologia, bio II sem
Biofizyka komórki IV Fotosynteza
Wyznacznie współczynnika załamania światła w cieczy, studia, Biofizyka, Dział II
SPR UKLADY IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls
Biofizyka zagadnienia II zestaw
IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls
zagadnienia A, II lek, biofizyka
kontrola cyklu komorkowego i smierc komorki, BIOLOGIA UJ LATA I-III, ROK II, semestr I, biologia kom
Biofizyka2 cw11, Biofizyka, V Semestr, Biofizyka II, ćwiczenia
kubica,biofizyka, Bioelektryczność komórki
II rok telefon komórkowy tekst 2 3

więcej podobnych podstron