Wykład 25

background image

background image

Karnityn

a

background image

background image

background image

- oksydacja

background image

background image

Utlenianie kwasów tłuszczowych o nieparzystej

liczbie węgli

background image

oksydacja w

peroksyzomach

1.

Dotyczy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

2.

Dehydrogenaza jest związana z FAD, ale elektrony przekazywane są
na tlen cząsteczkowy, tworząc H

2

O

2

3.

Wytwarzana energia przekształcana jest w ciepło.

4.

Zachodzi do 4-6 węgli w łańcuchu, które następnie transportem
karnitynowym przenoszone są do mitochondrium.

background image

Utlenianie kwasów

nienasyconych

16:1 

background image

18 : 2   

 

background image

background image

Charakterystyka karboksylazy acetyloCoA

1. Posiada jako grupę prostetyczną biotynę
2. Reakcja karboksylacji wymaga hydrolizy ATP
3. Enzym katalizuje kluczową dla syntezy kwasów

tłuszczowych reakcję

4. Podlega regulacji:

aktywatory: allosteryczny – cytrynian

modyfikacje kowalencyjne – defosforylacja

inhibitory : allosteryczny – palmitoiloCoA

modyfikacje kowalencyjne – fosforylacja

background image

background image

background image

background image

Źródła acetyloCoA i protonów do syntezy kwasów

tłuszczowych

background image

background image

background image

background image

background image


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
prognozowanie i symulacje wyklad (25 str)

więcej podobnych podstron