oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie


Rzeszów, 05.08.2013r.

Norbert Knutel

ul. Leopolda Lisa-Kuli 12/25

35-032 Rzeszów

Oświadczenie

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

Norbert KnutelWyszukiwarka

Podobne podstrony:
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umy
Wzór o¶wiadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralno¶ci za przestępstwa popełnion
Wzór o¶wiadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralno¶ci za przestępstwa popełnion
Oświadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych i niekaralnosci
oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych, dokumenty, kwestie prawne
Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
oswiadczenie - zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, Nauka, MEDYCY
Oświadczenie o niekaralnosci za przestepstwa skarbowe popelnione umyslnie
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie
D19200060 Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępst
14# 14 Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę?z wypowiedzenia – za uprzedzeniem
Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa komputerowe
Kary za przestepstwa i wykroczenia skarbowe
424 , SZKOŁA PUBLICZNA I NIEPUBLICZNA ZA I PRZECIW
2.zasada prawa intertemporalnego i zasady postepowania za przesteępstwo, Prawo karne
D19190386 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r o odpowiedzialności osób wojskowych za przestępstwa z chę
ROZPORZĄDZENIE RM z dnia 28 sierpnia 2001 r w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i prz
LEX PROKURATOR Przekroczenie uprawnień lub niedopełenienie obowiązków jako wyznacznik odpowiedzialno

więcej podobnych podstron