Kolokwium dla III roku 1 stopnia(1)


Kolokwium dla III roku 1 stopnia ……………………………………………………

 1. Andrzejewski, Popiół i diament - przekłamania w książce, wymień.

 2. Andrzejewski, Bramy raju - symboliczna śmierć zakonnika.

 3. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię jako metafora historyczna.

 4. Andrzejewski, Miazga i jej związki z Weselem.

 5. Religijność Baczyńskiego i jego stosunek do zabijania.

 6. Barańczak jako przedstawiciel pokolenia '68.

 7. Białoszewskiego stosunek do gatunków literackich.

 8. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego jako pamiętnik i jako nie-pamiętnik.

 9. Szkice piórkiem - cechy charakterystyczne eseistyki Bobkowskiego.

 10. Borowski - kreacja postaci Tadka.

 11. M. Brandys, Dziennik - tematyka.

 12. Buczkowski, Czarny potok -kompozycja tekstu.

 13. Bursa, o swoim pokoleniu.

 14. Chwin, Hanemann jako powieść o śmierci.

 15. Czapski, Na nieludzkiej ziemi - polityczne tło powieści.

 16. Dygat, Jezioro Bodeńskie - życie jako kreacja.

 17. Filipowicz, moralistyczna wymowa opowiadań.

 18. Gajcy, Widma - kreacja podmiotu lirycznego.

 19. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, związek z Antygoną Sofoklesa;

 20. Gombrowicz, Ślub i jego związki z Weselem,

 21. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, konflikt między synczyzną i ojczyzną.

 22. Gombrowicz, Dziennik - cechy charakterystyczne;

 23. Grochowiak, jako turpista.

 24. Chłopcy i Dialogi - motywy egzystencjalne w dramatach Grochowiaka.

 25. Grynberg, Żydowska wojna - tematyka.

 26. Harasymowicz, zainteresowania estetyczne poety.

 27. Hartwig jako poetka sprzeczności.

 28. Haupt, Pierścień z papieru - rola pamięci i jej przebłysków w twórczości pisarza.

 29. Herbert, kreacja Pana Cogito.

 30. Barbarzyńca w ogrodzie lub Martwa natura z wędzidłem - tematyka esejów.

 31. Herling-Grudzinski, Inny świat - klamra paryska powieści.

 32. Herling-Grudzinski, opowiadania - człowiek wobec cierpienia, nieszczęścia i zła.

 33. Herling-Grudzinski, Dziennik pisany nocą - tematyka i forma;

 34. Hłasko jako przedstawiciel czarnej prozy.

 35. Huelle, Weiser Dawidek, co się stało z Dawidkiem?

 36. Iwaszkiewicz, cechy poezji „starego poety”.

 37. Iwaszkiewicz, opowiadania - pisarz wobec historii, śmierci, poświęcenia.

 38. Kapuściński jako reportażysta?

 39. Karpowicz, forma poetycka.

 40. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych - cechy narracji.

 41. Konwicki, Mała Apokalipsa - znaczenie tytułu.

 42. Konwicki, Kalendarz i klepsydra - co to jest sylwa?

 43. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem - forma tekstu.

 44. Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii lub Lekcja martwego języka, mit ojczyzny utraconej lub końca.

 45. Lipska wobec programu i poezji pokolenia '68.

 46. Lem, Solaris, Dzienniki gwiazdowe - tematyka.

 47. Mackiewicz, Droga donikąd lub Nie trzeba głośno mówić - kontrowersyjność tez pisarza.

 48. Maj, zainteresowania poety.

 49. Miłosz i jego epifanie.

 50. Miłosz, Zniewolony umysł - ketman.

 51. Miłosz, Rodzinna Europa lub Dolina Issy - mit utraconej ojczyzny.

 52. Mrożek, opowiadania, z czego w nich kpi?

 53. Mrożek, Tango - krytyka przemian społecznych w Europie w latach 60-tych.

 54. Mrożek, Emigranci - emigracja polityczna i ekonomiczna.

 55. Mrożek, Miłość na Krymie - znaczenie zakończenia.

 56. Myśliwski, Kamień na kamieniu - jako świadectwo przemian na wsi po II wonie światowej.

 57. Newerly, Zostało z uczty bogów lub Wzgórze Błękitnego Snu - tematyka powieści.

 58. A jak królem, a jak katem będziesz... -moralność wiejska według Nowaka.

 59. Nowakowski, Obóz Wszystkich Świętych - jako świadectwo trudnego losu emigranta.

 60. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje… powieść o polskich losach na tle szalejącej historii.

 61. Polkowski, moralny wymiar jego poezji.

 62. Poświatowska, Eros i Tanatos.

 63. Redliński, Konopielka - jako świadectwo przemian na wsi po II wonie światowej.

 64. Różewicz, wojna jako temat i punkt odniesienia.

 65. Różewicz, Kartoteka, Kartoteka rozrzucona - porównanie.

 66. Różewicz, Do piachu - weryfikacja mitu bohaterskiego.

 67. Austeria lub Wielki strach - Stryjkowski o zagładzie żydów lub stalinizmie w Polsce.

 68. Szczepański, opowiadania, moralistyczny wymiar opowiadań.

 69. Szczepański, Polska jesień - znaczenie i interpretacja zakończenia.

 70. Szaniawski, Dwa teatry - opis tytułowych teatrów.

 71. Stempowski, Eseje - tematyka.

 72. Szczypiorski, Początek - czy siostra Weronika była antysemitką?

 73. Szczypiorski, Msza za miasto Arras - jako metafora historyczna.

 74. Szymborska, człowiek jako temat i problem jej poezji.

 75. Świrszczyńska i jej feminizm;

 76. Trzebiński, Aby podnieść różę, propaganda jako pierwszy etap niewolenia umysłów;

 77. Twardowski, franciszkanizm.

 78. Dziennik 1954 lub Zły, czarna proza w wydaniu Tyrmanda.

 79. Wańkowicz, Bitwa o Monte Cassino - kontekst historyczny.

 80. Ważyk, Poemat dla dorosłych - znaczenie tekstu dla odwilży w polskiej poezji.

 81. Wojaczek jako prekursor pokolenia '68.

 82. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym - perspektywa narracyjna.

 83. Zadura, tematyka poezji.

 84. Zagajewski, jako przedstawiciel pokolenia '68 w polskiej poezji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kozicka Receptura dla III roku piątek 8 30
Pytania na test z medycyny ratunkowej wieku dziecięcego dla III roku ratownictwa (1)
dla III roku bilans i mechaniczne
Pytania dla III roku MSE z przedmiotu Maszyny Energetyczne
NEONATO, Pytania egzaminacyjne z zakresu neonatologii dla III roku
dla III roku biologiczne
plan zajec dla iii roku lato 2011 2012 - choroby wewnetrzne, Moje dokumenty, Downloads
Regulamin egzaminu z farmakologii dla III roku Stomatologii2011, III rok, Farmakologia
ZAGADNIENIA Z NUMIZMATYKI STAROŻYTNEJ DLA III ROKU ARCHEOLOGII, Archeo, PODSTAWY NUMIZMATYKI STAROŻY
Pytania dla III roku z seminariów-test koñcowy, 5 ROK, INTERNA, 3 rok
tematy zaj dla iii roku i wl, Moje dokumenty, Downloads
Leasing dla III roku
Pytania Prawo budzetowe 2012 dla III roku, Administracja- wykłady
wykaz zagadnien egzaminacyjnych dla III roku admin stacjon, pliki zamawiane, edukacja
Kozicka Receptura dla III roku piątek 8 30
Sesja dla III roku po WSTH
Wyniki kolokwium zaliczeniowego z kompleksowej ochrony lasu dla studentów III roku OZL, Dokumenty se
Wyniki kolokwium zaliczeniowego z kompleksowej ochrony lasu dla studentów III roku OZL, Dokumenty se
znieczulenie ptaków i gadów - mat. dla studentów III roku, CHIRURGIA I ANESTEZJOLOGIA

więcej podobnych podstron