Ćwiczenie 40, Ćwiczenie 40, Kamil Ościłowski

Pobierz dokument
cwiczenie.40.cwiczenie.40.kamil.oscilowski.doc
Rozmiar 34 KB

SPRAWOZDANIE

ĆWICZENIE 40

Celem ćwiczenia było wyznaczenie przewodności właściwej elektrolitu.

Pierwszym etapem ćwiczenia było wyznaczenie pojemności naczynia elektrolitycznego C. Najpierw wlaliśmy do naczynia elektrolitycznego pięcioprocentowy roztwór NaCl. Następnie połączyliśmy odpowiednio obwód i zmierzyliśmy temperaturę początkową elektrolitu. Ustawiliśmy na opornicy dekadowej wartość 10 Ω i włączyliśmy obwód do prądu. Następnie przy pomocy opornicy dekadowej zmienialiśmy tak opór aby uzyskać najmniejszą wartość natężenia prądu. Na podstawie uzyskanych wyników sporządziliśmy wykres zależności natężenia od oporu. Po wyłączeniu zasilacza zmierzyliśmy temperaturę końcową elektrolitu. Na podstawie uzyskanych wyników obliczamy pojemność oporową naczynia elektrolitycznego C.

Drugim etapem było wyznaczenie przewodności właściwej elektrolitu. Tym razem wzięliśmy do ćwiczenia piętnastoprocentowy roztwór CuSO(4). Następnie identycznie jak z roztworem pięcioprocentowym doprowadziliśmy do uzyskania wykresu zależności natężenia do oporu.

WYKRESY

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

WYNIKI

I. Wyznaczanie pojemności oporowej naczynia elektrolitycznego

Opór

roztworu

Temperatura roztworu [ºC]

Pojemność oporowa

R1 [Ω]

tp

tk

t1

C [m-1]

8

22,3

22,3

22,3

59,12

Opór RD [Ω]

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I [mA]

80

60

45

35

30

25

35

42

55

Błąd pomiaru ̴ 7%

II. Wyznaczanie przewodności właściwej elektrolitu

Opór RD [Ω]

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I [mA]

65

50

32

26

21

18

21

25

32

38

43

Opór roztworu

Temperatura roztworu

[ºC]

Przewodność właściwa

[S/m]

R2

tp

tk

t2

w temp. t2

σ2

w 18ºC

σ02

12

22.2

23.5

22.85

4.9

4.4

Błąd pomiaru ̴ 12%

PODSUMOWANIE

Ćwiczenie można uznać za udane , gdyż wszystkie teoretyczne własności elektrolitów znalazły odzwierciedlenie w wynikach. Pewne trudności wystąpiły przy pomiarze natężenia. Nieustannie galwanometr pokazywał coraz to nowe wartości i właściwie ten czynnik miał wpływ na dokładność pomiaru. Pewną metodą okazała się długotrwała obserwacja wartości wskazywanych przez galwanometr. Zazwyczaj przyjmowaliśmy wartości które utrzymywały się najdłużej. Drobne błędy mogły wystąpić na wskutek braku idealnej styczności na końcach przewodów. Również nie bez znaczenia był fakt , że elektrolit przez cały czas nie był w idealnym spoczynku. Z tego powodu elektrody były niejednakowo znużone podczas koleinie przeprowadzanych pomiarów.

R [Ω]

I [mA]


Pobierz dokument
cwiczenie.40.cwiczenie.40.kamil.oscilowski.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie nr 2 kamil, Studia, Chemia, chemia7
Cwiczenie 40 (13), 2.Elektryczność
45 Arkuszy ćwiczeniowych Matura angielski rozmowy sterowane, Arkusz ćwiczeniowy 40, Arkusz ćwiczenio
Ćwiczenie nr 40-cd, Błędy mierników:
Ćwiczenie nr 40-cd, Błędy mierników:
ćwiczenia ujędrniajace dla kobiet po 40 roku życia, E-boki różne
Cwiczenie 40 (6), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka
Nowy folder, Ćwiczenie 40
Ćwiczenie 40, Ćwiczenie 40 (1), Adam Wasilewski
cwiczenie 40, UWM Geodezja GiSzN, Fizyka
cwiczenie 40 otrzymywanie sody metoda solvaya, Technologia chemiczna, Technologia nieorganiczna
Cwiczenie 40 (3), 2.Elektryczność
40 - Wychowanie jako pomoc w kształtowaniu tożsamości, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tem

więcej podobnych podstron