koło 1 pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, komis


 1. Materiał wysłany do laboratorium nie może być

Zagrożeniem dla zdrowia pracowników laboratorium?

Zbyt duży, zbyt duża masa

Zapakowany do słoika ze zbyt wąskim otworem

 1. Metoda cytodiagnostyczna ma zalety...

 2. Preparat sie nie utrwali, jeśli najpierw wrzucimy wycinek do pojemnika a następnie zalejemy utrwalaczem

Będzie trwało za krótko

 1. Plethora co to jest krwistość, czyli zwiekszenie objętości krwi w łożysku naczyniowym. Może być prawdziwa gdy zwieksza się ilość elementow morfotycznych krwi, albo rzekoma jak tylko osocze - hydraemia

 2. Ischemia niedokrwienie, może być spowodowane: ostrym/przewlekłym krwotokiem. Degradacja albo zaburzeniem fuj kom prekursorowych, zaburzeniem powstawania dna dla bialka, albo niedobory żelaza, liza w śledzionie, przez pasożyty, choroby ukl krwi, immuno, genetyka

 3. Żylaki varices, zylak = varia - rozszerzenie w korycie zylnym. Glownie u ludzi

 4. Haemorrhagia per diabrosin krwotok z nadżarcia, przy nowotworach albo owrzodzeniach, gruzlica

 5. Haemorrhagia per diapedesin krwotok przez przenikanie erytrocytow - gdy dochodzi do wysokiego cisnienia w łożysku naczyniowym i rozszerzenia Pol miedzy nbl

 6. mialam 2 pytania o dystrofię wątroby = zwyrodnienia rozne + martwica + atrofia. Ew. zaburzenia w krazeniu jeszcze sa.glownie zmiany wsteczne.

Dystrophia hepatis flava vel rubra - zwyrodnienie Tl, przekrwienie, obrzek. Watroba jest pstra

 1. Icterus haemolyticus co to żółtaczka hemolityczna, piroplazmoza, nzk. Dochodzi do rozpadu erytrocytow

 2. Niedokrwistość hemolityczna, co to jest zwiększona liza erytrocytów spowodowana przez:

  1. Choroby zakaźne i pasożytnicze np. NZK

  2. Czynniki immunologiczne

  3. Czynniki genetyczne

  4. Nadmierna aktywność śledziony str 79-80

 3. Utrwalanie - co dzięki temu sie dzieje z preparatem

  1. Szybkie zabicie komórek i tkanek w takim wzajemnym położeniu, w jakim znajdowały się za życia w chwili śmierci

  2. ścięcie białek, ustalenie składników wewnątrzkomórkowych i nadanie im cech nierozpuszczalności

  3. Zatrzymacie procesów gnicia i autolizy wywołanym działaniem enzymów wewnątrzkomórkowych i bakterii, jak również unieszkodliwienie zarazków

  4. Zróżnicowanie współczynnika załamania światła pomiędzy poszczególnymi częściami komórki

  5. Utrudnienie osmozy i innych procesów chemicznych zmieniających obraz tkanek

 4. Tętniaki aneurysyma, rozerznie koryta tetnicy. Może być wrokowate /a. sacciforme/, wrzecionowate /a.fusiforme/ serpentynowate /a.serpentinum/, pnacza /a.cirsoideum/ przyścienne /a.dissecans/

 5. Rodzaje tetniakow:

  1. Workowate a. sacciforme

  2. Wrzecionowate a. fusiforme

  3. Serpentyny a. serpentinum

  4. Pnącza a. cirsoideum

  5. Rozdzielający lub krwiak śródścienny a. dissecans

 6. Żółtaczka wewnątrzwątrobowa

  1. Mechaniczna icterus mechanicus s. e resorptione - spowodowana np. przebudowa przewodow żółciowych w motylicy

  2. Czynnościowa icterus e retentione s. functionalis - spowodowana martwica bądź zwyrodnieniem hepatocytow

 7. Przez co wywołana jest żółtaczka hemolityczna pod wpływem pasozytów (piroplazmoza), NZK

 8. Jakiego kształtu jest zakrzep w sercu zakrzep kulisty thrombus globosus

 9. Wiąd starczy - marasmus senilis, atrophia senilis - zanik Komorek wraz z wiekiem. Dodatkowo powstaje duzo lipofuscyny

 10. Zwyrodnienie miąższowe, u kogo i gdzie przebiega najszybciej roślinożerne w m. sercowym, nerce i wątrobie,

 11. Objawy płuca wstrząsowego, niedotlenienie organizmu, wstrząs, śmierć, niedodma=zapadanie się pecherzykow, przesiek w pęcherzykach=obrzek, przekrwienie pluc=przekrwienie zastoinowe czyli bierne, zgrubienie scianek

 12. Rodzaje krwotokow

  1. Z pęknięcia naczynia h. per rhexin

  2. Z nadżarcia h. per diabrosin

  3. Przez przenikanie h. per diapedesin

Widoczne z zewnatrz - epistaxis i rhinorrhagia

Wewnetrze ale czasem widoczne : pneumorrhagia i hematoptoe, gastrorrhagia i enterrorhagia z hematemesis i melasa, metrorrhagia i menorrhagiam hematuria

Wewnętrzne: haemothorax, haemopericardium, haemoperitoneum s.haemascos, haemocephalus, haemoarthos, haematometra

 1. Ecchymoses - wybroczyny krwawe o średnicy 2-3mm

 2. Obrzeki miejscowe - czym są spowodowane - zatrzymanie krążenia chłonki, rzadziej krwi, przy zabiegach chirurgicznych, rozległych urazach tworzących blizny, nowotworach, pasożytach. Prowadzi to do elephantiasis

 3. zakrzep z rozszerzenia /thrombus e strangulatione/  i zwezenia naczynia /thrombus e dilatatione/,

 4. Zatory nietypowe, - zatory wsteczne embolia retrograda (zator leci w zyle pod wpływem grawitacji w dol czyli pod prad) i zatory skrzyżowane embolia cruciata s. Paradoxa (oderwany e. prolongatus i powoduje to nawet śmierć przeskakuje przed przewod botalla albo otwor owalny). Embolia sellaris - jeździec na koniu, w rozwidleniu naczyn

 5. przyczyna powstawania tetniakow - u koni słupkowce, tętniak robaczy ?/aneurysyma verminosa/ --? Colica thrombo-embolica

 6. Czego dotyczy zwyrodnienie szkliste - wydzielanie mas szklistych pozakomorkowo (kolagen sp gag i el tk lacznej). Klasycznie przebiega wbliznie. Często dotyczy nn krwionośnych petli kłębuszków nerki i nn sledziony

 7. Dyskeratosis - zaburzenie rogowacenia w komórkach naskórka, polegające na przedwczesnym ich rogowaceniu, najczęściej nieprawidłowym, za szybko dochodzi do rogowacenia w. kolczystej. Często jest to powod nowotworu np. carcinoma planoepitheliale spinocellulare i papilloma

 8. Kariorrhexis - rozpad jądra

 9. Osteomalacia, osteomalatia, u zwierząt dorosłych po ukończonym wzroście, dochodzi do resorpcji wapnia, przy równoczesnym zachowaniu macierzy- tela osseoideum

 10. Guzki dnawe - przyczyny skazy mocznowej - brak enzymu urikazy u ptaków i gadzin, wynik zaburzeń metabolizmu puryn kw moczowy nie jest przekształcany do alantoiny, odkładanie w tkankach soli kwasu moczowego, za duzo bialka z karmie , niedobor Wit a i zaburzenia przemiany materii

 11. Pylica weglowa - anthracosis pulmonum

 12. Pytanie, do jakiej zmiany wstecznej nalezy zgorzel - martwica /necrosis/ Cu coagulatione

 13. W martwicy, czemu ulega cytoplazma,

  1. Obrzmienie i zatarcie cech charakterystycznych dla cytoplazmy (plasmolysis)

  2. Wzrost kwasochłonności cytoplazmy jednolita, zagęszczona, często rozpada się na drobne ziarnistości, grudki

  3. Tworzeniem wodniczek w cytoplazmie i jądrze komórkowym

 14. Gangrena sucha należy do zmian wstecznych ,martwic

 15. Do triady Virchowa nie należy (Triada Virchowa - zwolnienie przepływu krwi w naczyniach, uszkodzenie śródbłonka naczyń, nieprawidłowy skład krwi)

 16. Przyczyna thrombus e stagnatione, nadmierne zwolnienie przepływu krwi lub zastoju krwi

 17. Przyczyna thrombus e strangulatione - zwężenie naczynia krwionośnego

 18. Zator typowy to zator prosty embolia typica s. Simple, plynie zgodnie z pradem krwi i umiejscawia się w malych nacyznkach

 19. |Komórki w zwyrodnieniu wodniczkowym są bardzo duże, powiększone mitochondria, duże wakuolki przy AG i RER, jądro zapadnięte na obwód komórki, a całą cytoplazmę duża wakuola z jasnym płynem

 20. Które związki należą do utrwalaczy prostych?

  1. Kwasy organiczne i mineralne: kwas chromowy, osmowy, azotowy, octowy, pikrynowy

  2. Związki organiczne: aceton, alkohole, formalina

  3. Roztwory soli metali ciężkich: azotan srebra, dwuchromian potasu, sublimat

 21. jakie powinno być utrwalanie (szybkie, wolne, itp.),

 22. jaka jest barwliwość guzków dnawych hematoksyliną, są zasadochłonne,

 23. Ze zdjęciami było nie tylko rozpoznać, co to, ale też kilka strzałek i np. pytanie które strzałki wskazują martwice mięśnia. Albo co wskazują strzałki 1,2,3,4 i propozycje. 

 24. Były pytania takie, których nie było na ćwiczeniach, ale nic czego by nie było w książce. W moim zestawie były na przykład pytania o tętniaki i żylaki, chodziło o kształty.

 25. preparat z rozlanej śledziony

 26. Zdjęcie: obraz z dystrofia wątroby i zaznaczone str 1, 2, 3 w odp bylo ze 1 to przekrwienie, 2 wakuolizacja itpWyszukiwarka

Podobne podstrony:
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
2 koło anapaty, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
2 ko+éo anapaty pe+éna wersja, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
Nowotwory pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
puszki koło 4-pytania, weterynaria, 5 rok semestr 2, puszki
puszki koło 4-pytania, weterynaria, 5 rok semestr 2, puszki
skora wejsciowka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, Znamiona śmierci i skóra
kozy i owce, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Choroby wirusowe - tabelka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
anapaty soluffka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Protokół połowa od Piotra, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Anapaty - zakaźne, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
pytania 2 koło z gmaila, weterynaria 4 rok WROC, semestr 7, Higiena mięsa

więcej podobnych podstron