Test calosc, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione

Pobierz dokument
test.calosc.studia.iii.rok.gospodarka.doc
Rozmiar 47 KB

1.Skąd się pokrywa rekompensaty?

a) sprzedaż nieruchomosci z ZWRSP

b) opłaty adiacenckie

c) obligacje SP

2.Kto jest organem wykonawczym w jst.

a) wójt

b) zarząd gminy

c) rada gminy

3.Kto jest organem wykonawczym w województwie.

a) sejmik województwa

b) zarząd województwa

c) rada województwa

4.Czy można oddać w uw nieruchomosc wpisana do rejestru zabytków.

a) tak

b) nie

c) tak, jeśli zgodę wyrazi wojewódzki konserwator zabytków

5.Co to jest gospodarka

a) zarządzanie zasobami

b) pobieranie pożytków

c) gospodarownie

6.Jakimi nieruchomosciami zajmuje sie GN.

a) nieruchomość gruntowa

b) nieruchomość kolejowa

c) nieruchomość lokalowa

7.Kto może być pośrednik nieruchomości

a) osobą prawna i fizyczna ...............

b) osobą fizyczna mająca licencje

c) osoba fizyczna posiadająca działalność w obrocie nieruchomościami

8.Ile razy od roku 1997 został opublikowany tekst jednolity ustawy o GN

a) 1

b) 2

c) 5

9.Działka budowlana to:

a) parcela przystowana do budowy domów jednorodzinnych

b) zabudowana działka gruntów o właściwych parametrach, dostępie do drogi publicznej wyposazona w urządzenia infrastruktury technicznej

c) działka niezabudowana o własciwych parametrach dostepie do drogi publicznej oraz z mozliwoscia podlaczenia urzadzen infrastruktury technicznej

10.Pełen katalog celów publicznych określony jest w :

a) Kodeks Cywilny

b) Konstrytucja RP

c) u o GN i inne ustawy

11.Zwrot wywłaszczonych nieruchomosci moze nastapic gdy

a) nie rozpoczeto prac zwiazanych z realizacja celu publicznego pomimo uplywu 7 lat od dnia uprawomocnienia sie decyzji o wywlaszczeniu

b) cel publiczny nie został zrealizowany pomimo uplywu 10 lat od uprawomocnienia sie decyzji o wywlaszczeniu

c) przed uplywem 5 lat dokonano rozbudowy lub modernizacji budynkow na wywlaszonej nieruchomości

12. Obligatoryjnymi elementami nieruchomosci sa

a) samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

b) czesci skladowe lokalu

c) udzial w nieruchomosci wspolnej

13. W rozumieniu przepisow ustawy o własnosci lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest;

a) wydzielona trwalymi scianami w obrebie budynku izba lub zespol izb przeznaczonych na staly pobyt ludzi ktore wraz z pomieszczeniami pomocniczymi sluza zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

b) czesc bydynku oddzielona od klatki schodowej drzwiami

c) wydzielony ogniotrwalymi scianami w obrebie budynku zespol pomieszczen przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

14. Do pomieszczen przynaleznych do samodzielnego lokalu mieszkalnego zalicza sie w szczegolnosci

a) piwnice

b) strych

c) korytarze

15. Darowizny nieruchomosci dokonuje

a) SP - starosta za zgoda wojewody

b) SP - starosta po powiadomieniu wojewody

c) samorzadowej - zarzad za zgoda swojej rady lub sejmiku

16. Czy spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu spoldzielczego jest zbywalne:

a) tak

b) nie ( * )

c) tak, pod warunkiem uzyskania zgody spółdzielni (np. małżenstwo)??

17. Zgodnie z ustawa o gn podzialu nieruchomosci mozna dokonac:

a) jezeli jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego ( * )

b) jezeli jest zgodny z decyzja o warunach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku ustalen szczegolowych zasad podzialu nieruchomosci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( * )

c) jezeli jest zapewniony bezposredni dostep do drogi publicznej

18. W jakim terminie powinien rzeczoznawca majatkowy przekazac wyciag z wykonywanego operatu szacunkowego ( art. 158 u o GN ):

a) w ciagu 1 miesiaca

b) w ciagu 3 miesiecy ( * )

c) w ciagu 6 miesiecy

19. w jakim czasie wykonuje sie pierwszenstwo nabycia nieruchomosci

- odp 1 miesiac

20. gospodarowanie nieruchomosciami to takze...

(prawo posiadania, pobieranie pożytków i dochodów, rozporządzanie)

21. doplate roczna w wysokosci 10% ustala sie w przypadku - odp

niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomosci

22. pierwokup nie moze byc wykonany.. gdy np

a) sprzedaje sie nieruchomosc osobie bliskiej

b) dotychczasowemu uzytkownikowi

(art 109 punkt 2)

23. oplata adiacencka z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanej wybudowaniem urzadzen infrastruktury stanowi... odp

udzial w budowie infrastruktury

24. czym jest zarzadzanie nieruchomosci odp jest dzialalnoscia zawodowa

25. posrednikiem jest (czy tam rzeczoznawca)... odp

osoba fizyczna posiadajaca licencje zawodowa

26. po podziale i scaleniu oddaje sie nieruchomosc o powierzchni... odp

odpowiednio pomniejszonej o udzial w drodze

27. dzialka budowlana to

a) dzialka przeznaczona w planie miejscowym pod zabudowe

b) cos tam...

c) dzialka zabudowana z mozliwoscia przylaczenia infrastruktury

28. nieruchomosc wspolna to

a) wlasnosc wspolwlasnosci

b) ...

c) udzial w gruncie i innych urzadzen nie sluzacych wylacznie do uzytku właścicieli

??

29. pomieszczenie przynalezne bedace czescia skladowa lokalu odp

moze byc polozone w innym budynku, ale w granicach nieruchomosci gruntowej

30. cene nieruchomosci nabyta w pierwszenstwie ustala sie...

odp w umowie miedzy stronami

31. lasy polozone w granicach administracyjnych miasta nalezace do skarbu panstwa w przypadku zrzeczenia? czy tam wygasniecia uw? przekazuje sie... komu?

To chyba na rzecz SP

32. zgody wojewody wymaga

-darowizna nieruchomości SP,

-sprzedaż nieruchomości SP na rzecz jst po obnizonej cenie,

-nieodplatne obciazanie nieruchomosci ograniczonymi prawami rzeczowymi,

-zamiana WŁ na UW miedzy SP a jst

-wydanie decyzji przy wywlaszczeniu TZ,

33. nieruchomosc uznaje sie za zbedna na cel okreslony w decyzji o wywlaszczeniu jeżeli ...(było wyżej)

34. z jakich srodkow wyplaca sie odszkodowanie osobie ktorej przysluguje prawo zaliczenia wartosci pozostawionych nieruchomosci poza obcymi granicami panstwa

- ja zaznaczylam odp ze z oplat z tytulu zarządu?? Chyba raczej ni

35. jakie zadania wykonuje wojewoda odnosnie prawa zaliczenia wartosci pozostawionych nier poza obcymi granicami

36. organy województwa

(sejmik wojewodztwa, zarzad wojewodztwa)

37. organy powiatu

(rada powiatu, zarzad powiatu)

38. organy wykonawcze gminy

W,B,P

organy powiatu, wojewodzctwa i do wyboru: rada, sejmik, zarzad

39.do pierwokupu po jakiej cenie sie sprzedaje N ,

i bylo ze po cenie ustalonej miedzy stronami

40.kiedy nie przysluguje prawo pierwokupu

(art.109 ust.3 UoGN)

41.jaka ustawa byla przed UoGN

1985 Ust. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości

43. oplata adiacencka przy budowie urzadzen infrastruktury jest to:

-udzial w kosztach budowy

44.pomieszczenia przynalezne - pomocnicze musza i byly wymienione warunki jakie musza spelniac jak sie liczy udzial w czesci wspolnej

pow. uzytkowa lok do pow. calego budynku

45.Nieruchomości SP i JST moga być:

a) oddawane w najem

b) dzierzawe,

c) obciazane ograniczonymi prawami rzeczowymi

46.Rzeczoznawca majatkowym jest:

a) osoba fiz posiadajaca uprawnienia

b) os fizyczna lub prawna posiadajaca uprawnienia osoba

c) zajmujaca sie obrotem nieruchomosciami, czy jakos tak

49.Czyje nieruchomosci nie moga byc wywłaszczane: odp. skarbu panstwa

50.Czy nieruchomosci sk panstwa moga byc wywlaszczane

a)tak

b)nie

51.Do jakich czynnosci starosta (albo wojewoda nie pamietam ) potrzebuje zgody wojewody (albo zarzadu woj)

a) do przekazywania na cele szczegolne

b) obciazania ogr prawami rzeczowymi

52.Prawo pierwokupu do lasow polozonych na terenie gminy przysluguje:

a) jednstoka mswia

b) gminie

c) nieruchomosci sasiedniej czy jakos tak

53.Nieruchomosci oddane w trwaly zarzad przechodza na rzecz SP lub JST

w razie likwidacji, albo wyagsniecia

55.Co to pomieszczenia przynalezne i gdzie musza sie znajdowac

( było wyzej)

58. na czyje konto ida oplaty adiacenckie _ GMINY

59. jak ustalana jest cena nier. przy pierwokupie

po cenie ustalonej miedzy stronami w umowie sprzedazy

60.jakie są uprawnienia wojewody w zakresie rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami RP

-w drodze decyzji potwierdza prawo do rekompensaty

63.na jaki okres waloryzuje sie rekompensate?

- na dzien realizacji prawa do rekompensaty

64.kiedy powstaje /staje sie pełnomocne uzytkowanie wieczyste??

a) wpis do ksiegi wieczystej

b) akt notarialny

c) nie pamiętam

65.kiedy mozna cos tam na k....

a. z wkladem budowlanym

b. w czasie budowy

c. po wybudowaniu

66. Kiedy mozna zbyc ekspektatywe lokalu mieszkalnego ( ustawa o spoldzielniach mieszkaniowych ):

a) z wkladem budowlanem

b) po wybudowania budynku

c) w trakcie budowy

odpowiedz a i c ekspektatywa tworzy sie w momencie podpisania umowy o budowe mieszkana i taki stan trwa do konca budowy w momencie zakonczenia budowy tworzy sie prawo wlasnosci albo spodzielcze prawa

wszystko o pierwokupie pierwokupie nieruchomościach poza granicami panstwa-rekompensaty!


Pobierz dokument
test.calosc.studia.iii.rok.gospodarka.doc
Rozmiar 47 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007 (2), Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 3, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
test gn, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
TEST Z GOSPODARKI, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
na egzamin sciaga testowa, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
wykazlol, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
opracowane pytania z I egz 2009 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
Zestawienie, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
ro-Âciaga-calosc, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu
GospFinZOZ synteza, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz
alternatywne źródła finansowania, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz
test zaliczeniowy 2008, III rok, Etyka i deontologia, Egzamin, Giełdy
pyt na rybek od grupy 1, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości

więcej podobnych podstron