Układy impulsoweII


RADOM

WYDZIAŁ TRANSPORTU

ELEKTROTECHNIKA

LABORATORIUM

AUTOMATYKI

Data:

Grupa

Zespół

Rok akademicki

Nr ćwiczenia

Temat: Układy impulsowe

Ocena

0x08 graphic
1 Wyznaczanie parametrów dla układów różniczkującego i całkującego niedokompensowanego

Dla układu skompensowanego R1=1kΩ, R2=1kΩ, C1=1nF, C2=1nF

U10x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
U2

0x08 graphic

Dla układu różniczkującego przekompensowanego

R1=1kΩ, R2=1kΩ, C1=10nF, C2=1nF

T=0,747[ms] , f=1,33[khz] , tn=373,5[μs] , to=6[μs]

0x08 graphic
U1

0x08 graphic

0x08 graphic

Dla układu całkującego niedokompensowanego

R1=1kΩ, R2=1kΩ, C1=1nF, C2=10nF

T=797[μs] , f=1,25[khz] , tn=401[μs] , to=7[μs]

U1

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Wyznaczanie zwisu dla wartości elementów R1=1kΩ, R2=1kΩ, C1=4,7μF, C2=1nF

Zwis odczytany z oscyloskopu wynosi:0,16V

Badanie ogranicznika

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Wyznaczanie charakterystyk ogranicznika w zależności od napięcia zasilania:

dla Uodn=1V

Uwe

Uwy

[V]

[V]

3,715

2,01

3,22

1,68

2,405

1,17

1,725

0,7

1,21

0,38

0,98

0,23

0x08 graphic

dla Uodn=1,5V

Uwe

Uwy

[V]

[V]

3,645

1,49

3,1

1,15

2,44

0,745

1,76

0,32

0x08 graphic
1,49

0,2

dla Uwe= 3V

Uwy

Uodn

[V]

[V]

1,89

0,6

1,57

0,95

1,33

1,2

1,03

1,5

0,865

1,7

0,565

2

0,37

2,2

0,19

2,5

0x08 graphic

0x08 graphic

dla Uodn=2,5V

Uwe

Uwy

[V]

[V]

1,35

0,55

2

0,81

1,68

0,69

1,38

0,56

1,11

0,475

0,45

0,21

0x08 graphic

dla Uodn=3V

Uwe

Uwy

[V]

[V]

1,9

1,08

1,675

1

1,365

0,83

0,93

0,64

0x08 graphic
0,43

0,325

dla Uwe=2V

Uwe

Uodn

[V]

[V]

0,6

2

0,685

2,2

0,815

2,5

0,95

2,7

1,12

3

1,128

3,3

1,158

3,8

0x08 graphic

0x08 graphic
Układ statycznego przesuwania poziomu.

Uwy[V]

I [mA]

0

1

0,6

1,5

1,2

2

2

3

3,5

4,5

0x08 graphic
5

5,7

Układ kształtowania impulsów szpilkowych.

0x08 graphic

R = 2,2 kΩ; Re = 51 kΩ; Rc = 220 Ω

C = 10 nF

U1 = 2,48 V

0x08 graphic

0x08 graphic
U2

0x08 graphic
τ = 20 μs

C= 4,7 μF

U1 = 4,88 V

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

ΔU

U2

0x08 graphic

ΔU

ΔU = 0,43 V

WNIOSKI.

1. Przy badaniu dzielnika skompensowanego (sonda) kształt napięcia wyjściowego jest praktycznie bez żadnych zniekształceń przy warunku C1R1 = C2R2.

Zmniejszana jest jedynie amplituda napięcia wejściowego. W tym przypadku sonda jest skompensowana.

Dla warunku 0x01 graphic
a ponieważ R2 = R1 to C1 < C2 widzimy, że sonda jest niedokompensowana. Ponieważ pojemność C2 > C1 to układ ma charakter układu całkującego (układ pracuje jako elementarny filtr dolnoprzepustowy RC).

2. Im większa wartość pojemności C2 (zwiększenie stałej czasowej) tym przebieg wyjściowy jest bardziej „płaski”, dążący do przebiegu piłokształtnego.

3. Gdy 0x01 graphic
, (R2 = R1) więc C1 > C2 układ sondy jest przekompensowany.

Ponieważ C1 > C2 a więc układ ma charakter układu różniczkującego (układ pracuje jako elementarny filtr górnoprzepustowy RC), czas opadania jest tym mniejszy im pojemność C1 jest mniejsza (mniejsza stała czasowa). Dla takich samych wartości elementów, ale dla większej częstotliwości, układ jest bardziej rozkompensowany.

4. W przypadku C1 > C2 stała czasowa jest bez zmian, ale czas opadania w stosunku do czasu trwania impulsu prostokątnego jest znacznie większy, a gdy C1 < C2 (układ całkujący) czas narastania w stosunku do czasu trwania impulsu prostokątnego jest znacznie większy. A więc gdy zwiększamy częstotliwość należy zmienić wartość elementów tak, aby dla C1 > C2 stała czasowa była mniejsza a dla C1 < C2 stała czasowa była większa.

5. Praca układów ograniczających polega na silnym tłumieniu części przebiegu, co prowadzi do ograniczenia jego amplitudy.

W układzie równoległego ogranicznika a),gdy napięcie wejściowe jest mniejsze od sumy napięcia progowego diody to napięcie wyjściowe jest w przybliżeniu równe napięciu wejściowemu U2 ≈U1.

6. Gdy napięcie wejściowe przekroczy wartość U0 + UTO to napięcie wyjściowe Uwy ≈ U0 + UTO. Dla układu idealnego, przy założeniu, że rezystancja diody w kierunku przewodzenia RF jest znacznie mniejsza od R, a rezystancja diody w kierunku wstecznym RR znacznie większa od R. Charakterystyka rzeczywista różni się jednak od idealnej, ponieważ oprócz rezystancji RF i RR mają wpływ także rezystancja źródła sygnału i rezystancja obciążenia. Przy ograniczniku szeregowym b) sytuacja jest odwrotna. Napięcie obcinane jest do momentu dopóki napięcie wejściowe U1 przekroczy wartość U0 + UTO. Z charakterystyki U2 = f(U0) obserwujemy, że w miarę zwiększenia napięcia U0 napięcie wyjściowe jest ograniczone na coraz to niższym poziomie (przy ograniczniku równoległym) i coraz to większym poziomie (przy ograniczniku szeregowym).

7. Układy przesuwania poziomu mają za zadanie dopasowanie napięć przy połączeniu kilku stopni kształtujących. Napięcie wyjściowe z tego układu ma w stosunku do wejściowego taki sam kształt (bez zniekształceń), ale jego składowa stała jest przesunięta o wartość ΔU, zależną w tym przypadku od wartości prądu źródła prądowego I. Z charakterystyki widzimy, że im większa wartość tego prądu tym składowa stała ma większe przesunięcie ΔU.

8. Układ kształtowania impulsów szpilkowych badany w ćwiczeniu działa jak układ różniczkujący, ale dzięki takiemu połączeniu uzyskuje się lepsze parametry tzn. większą stromość opadania impulsów.

Uodn

D

Uwy

Uwe

R

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Układy Impulsowe, wip, Elektronika 2, sprawozdanie
układy impulsowe
UKŁADY IMPULSOWE
uklady impulsowe nasze, Studia, semestr 4, Elektronika II, Elektr(lab)
Układy impulsowe sprawozdanie
Badanie układów impulsowych, UKŁADY IMPULSOWE, 1. Cel ćwiczenia.
05 Uklady impulsoweid 5856 Nieznany (2)
06 Generacyjne uklady impulsowe (2)
układy impulsowe - 1 strona sprawka, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
układy impulsowe, Laboratorium, Elektronika
Układy Impulsowe sprawozdanie
układy impulsowe, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
uklady impulsowe nasze, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
wykresy uklady impulsowe
uklady impulsowe
uklady impulsowe +
SPR UKLADY IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls
uklady impulsowe Polak

więcej podobnych podstron