Mostki termiczne w stalowym budownictwie szkieletowym, Konstrukcje ciesielskie word


0x01 graphic

www.lech-bud.org

Mostki termiczne w stalowym budownictwie szkieletowym

W obiektach realizowanych w technologii lekkiego szkieltu stalowego bardzo ważne jest wyeliminowanie mostków termicznych lub ograniczenie ich wpływu na parametry termoizolacyjne obiektu. Można to robić na wiele sposobów. Najważniejsze z nich to:
- stosowanie zewnętrznych okładzin izolacyjnych (docieplenie elewacji)
- stosowanie profili dystansowych w uwarstwieniu ściany, które likwidują liniowy charakter mostków termicznych
- wypełnienie profili zamkniętych wełną mineralną
- podniesienie poziomu posadzki właściwej ponad poziom ściany fundamentowej oraz odpowiednie jej zaizolowanie. Domy Szkieletowe - http://www.lech-bud.org

Wymienione powyżej metody powodują, że budynki realizowane w technologii lekkiego szkieletu stalowego mogą z powodzeniem konkurować pod względem materiałooszczędności i energooszczędności z obiektami realizowanymi w innych technologiach. Doświadczenia GCB Centrostal Bydgoszcz w realizacji wielu obiektów oraz opinie ich użytkowników potwierdzają w praktyce zakładane parametry użytkowe.
Załączony rysunek ilustruje opisane powyżej metody. Jest to oczywiście rozwiązanie przykładowe, które w poszczególnych opracowanich dobierane są indywidualne.

0x01 graphic

0x01 graphic
materiały pochodzą ze strony

www.szkielet.com.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mostki termiczne w stalowym budownictwie szkieletowym
Podstawy dla budownictwa szkieletowego, Konstrukcje ciesielskie word
Emisje uciążliwych zapachów w drewnianym budownictwie szkieletowym, Konstrukcje ciesielskie word
Mostki termiczne w stalowym budownictwie szkieletowym
2.0. Wymagania wilgotnościowo - cieplne dla lekkiego drewnianego budownictwa szkieletowego, Konstruk
Mostki termiczne w stalowym budownictwie szkieletowym
Drewno do budowy domów szkieletowych, Konstrukcje ciesielskie word
Drewno do budowy domów szkieletowych(1), Konstrukcje ciesielskie word
Odporność ogniowa ścian i stropów szkieletowych, Konstrukcje ciesielskie word
Narożniki w konstrukcji szkieletowej, Konstrukcje ciesielskie word
Instrukcja montażu sidingu winylowego na budynkach szkieletowych, Konstrukcje ciesielskie word
Podstawy budownictwa drewnianego, Konstrukcje ciesielskie word
Ochrona przeciwogniowa elementów konstrukcji w technologii szkieletu drewnianego, Konstrukcje ciesie
Otwory w elementach konstrukcji szkieletu drewnianego, Konstrukcje ciesielskie word
2.4. Wymagania w zakresie szczelności budynku, Konstrukcje ciesielskie word
Sortyment drewna, Konstrukcje ciesielskie word

więcej podobnych podstron