karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy


……………………………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Elementy dzieła muzycznego - harmonika

  1. Wyjaśnij pojęcie harmoniki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Jaką funkcję spełnia harmonika w dziele muzycznym?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Omów cechy charakterystyczne dla harmoniki modalnej. Wskaż okres, w którym harmonika była stosowana.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Omów cechy charakterystyczne dla harmoniki funkcyjnej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Na czym polega sonoryzm i jakiej muzyki dotyczy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wyjaśnij pojęcie bitonalności i politonalności.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wymień przynajmniej dwóch kompozytorów, którzy są przedstawicielami harmoniki modalnej.

  1. …………………………………

  2. …………………………………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elementy dziela muzycznego - dynamika, konspekty
Elementy dzieła muzycznego, wokalistyka, z teorii muzyki
16 Elementy dzieła muzycznego, podział muzyki 4str
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
karta pracy Poznajemy interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron