Małżeństwo o jakim marzymy 11-21, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO


Ciąg dalszy 11-21

11) Kryzysy są po to, by z nich zwycięsko wychodzić. Problemy są po to, by je jak najlepiej rozwiązywać. Błędy są po to, by ich po raz drugi nie popełniać.

"Wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej (...)."
List do Hebrajczyków 12:12-15

12) Relacje w małżeństwie są uzależnione od tego, kim jesteśmy i przebiegają na kilku równorzędnych płaszczyznach. Właściwa relacja w małżeństwie powinna rozwijać się na następujących płaszczyznach: duchowej, intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej. Jeżeli komunikowanie w małżeństwie jest zaburzone lub po prostu nie istnieje na którejś z tych płaszczyzn, to takie małżeństwo już jest zagrożone. Warto uczynić wszystko, aby zbudować prawdziwą jedność w relacji małżeńskiej w każdej z wymienionych dziedzin.

"Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie."
List do Efezjan 4:32

13) Bożym zamierzeniem jest, aby małżeństwo mogło być dla kobiety i mężczyzny doznawaniem prawdziwej miłości i piękna życia. Niesie ono w sobie również bardzo ważne przesłanie duchowe - powinno być dla świata obrazem tego, w jaki sposób Jezus Chrystus miłuje i troszczy się o swój kościół, czyli o tych wszystkich, którzy wierzą w Jego imię.

"Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa meża swego."
List do Efezjan 5:32-33

14) Relacje rodzinne, szczególnie pomiędzy ojcem a dziećmi, wpływają na nasze wyobrażenie o Bogu jako Ojcu. Nic więc dziwnego, że właśnie te dwie więzi: rodzice - dziecko i mąż - żona są w tej chwili najbardziej narażone na różnego rodzaju dewiacje i zniszczenie. Zaburzenia w tych relacjach wypaczają obraz bezwarunkowo kochającego nas Boga.

"Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha."
List do Kolosan 3:21

15) Największym podstępem szatana w momencie kryzysu, problemu czy popełnionego grzechu jest podpowiedź, że powinniśmy się rozejść lub ciągłe kwestionowanie tego, czy mamy być ze sobą.

"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroją Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się."
List do Efezjan 6:12-13

16) W każdym momencie warto rozpocząć pracę nad tym, by było nam coraz lepiej.

"... pracowici zdobywają bogactwa..."
Księga Przysłów 11:16

17) Podstawowymi elementami, które tworzą ten bezcenny kapitał wnoszony w relację małżeńską, są:

"Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów."
1 List Piotra 4:8

18) W relacji jest niezbędne rozwijanie cech, które tworzą bezcenny kapitał dla budowli jaką jest Twoje małżeństwo: (c.d.)

19) W relacji jest niezbędne rozwijanie cech, które tworzą bezcenny kapitał dla budowli jaką jest Twoje małżeństwo: (c.d.)

"Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc."
Księga Rodzaju 2:18

20) W relacji jest niezbędne rozwijanie cech, które tworzą bezcenny kapitał dla budowli jaką jest Twoje małżeństwo: (c.d.)

"Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały."
List do Filipian 4:8

21) W relacji jest niezbędne rozwijanie cech, które tworzą bezcenny kapitał dla budowli jaką jest Twoje małżeństwo: (c.d.)


Wszystko to powinniśmy budować w oparciu o rozwijanie żywej, osobistej relacji z Bogiem.

"Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie."
Ewangelia według św. Jana 15:4

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Małżeństwo o jakim marzymy 29-41, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 26-28, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 29-41, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa II, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Wyobraźnia miłosierdzia, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kocham Cię Panie!, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Jezusie Synu Dawida ulituj się (Mk 10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Iść za Chrystusem, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Te Deum, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Nie znam Ciebie (Mt 7, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kto nie bierze swego krzyża, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Do przyjaciela Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Chrystus daje... Chrystus mówi..., DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO

więcej podobnych podstron