regulamin na egzamin, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna


EGZAMIN Z MEDYCYNY RODZINNEJ:

  1. Egzamin z Medycyny Rodzinnej składa się z 2 części:

praktycznej i teoretycznej (test).

  1. Część praktyczna polega na zaliczeniu umiejętności praktycznej wyznaczonej przez osobę egzaminującą w każdej z pracowni fantomowych Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej tj. :

Egzamin praktyczny zdają studenci, którzy uzyskali średnią ocen mniejszą niż 4,5 ze sprawdzianu umiejętności praktycznych (OSEK), który miał miejsce pod koniec semestru zimowego (w załączeniu lista studentów zdających egzamin praktyczny).

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniach 21.05.2007r.-06.06.2007r. o godzinie 10:00 w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej ul. Syrokomli 1 51-141 Wrocław.

Zapisy na egzamin praktyczny w sekretariacie Katedry do dnia 17.05.2007 r. (po 8 osób na dzień).

Egzamin praktyczny uznaje się za zdany, jeżeli osoba zdająca zaliczy, co najmniej 4 pracownie fantomowe, a ocena końcowa z egzaminu praktycznego jest średnią ocen z poszczególnych pracowni.

  1. Egzamin teoretyczny jest testem składającym się z 90 pytań.

Czas pisania testu 90 minut.

Test będzie zaliczony po uzyskaniu, co najmniej 60% (czyli 54 pkt.)

Test odbędzie się 14.06.2007r. o godzinie 10:00 w :

ul. Syrokomli 1 51-141 Wrocław

Student zobowiązany jest się zgłosić 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zakres materialu na egzamin, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
zakres materialu na egzamin, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Autyzm wczesnodzieciecy-1, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Dziecko zdrowe - dr Osuch, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Plan ćwiczeń VI rok semestr letni 2009-2010, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
test z rodzinnej-odpowiedzi 198(3), AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Porozumienie Zielonogorskie, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Harmonogram zajęć z medycyny rodzinnej dla VI roku WL semestr zimowy 2009-2010, AM, rozne, med rodzi
zebrane old, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Autyzm wczesnodzieciecy-1, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna

więcej podobnych podstron