Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  10 2006


URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - PROJEKTOWANIE (dr. inż. R. Namyslak)

Wykład 02

Jak powinien być wykonany projekt:

Każdy projekt powinien zawierać :

1) stronę tytułową i na tej stronie powinny się znajdować:

- temat / tytuł projektu

- nazwa obiektu

- dane projektanta włącznie z numerem uprawnien budowlanych

- spis zawartości teczki

- nazwa inwestora (w tym przypadku PWSZ Kalisz)

2) opis techniczny

3) obliczenia

4) rysunki (format A4)

5) zestawienia materiałowe

6) załączniki

Projekt powinien być ponumerowany i połączony w sposób uniemożliwiający dekompletację.

Wszystkie rysunki należy zaopatrzyć w metrykę (tabelkę). W tej metryce powinny się znaleźć:

- inwestor

- nazwa obiektu

- treść rysunku

- dane projektanta

- skala

- nr. rysunku

Aplikacje wspomagające projektowanie: QCAD (dxf/dwg) ; ELCAD, XLPRO, PAJĄK, ECODIAL

Projekt należy wykonać w czytelnej szacie graficznej. Na rysunkach należy stosować pismo techniczne oraz symbole graficzne i literowę zgodne z normą.

Opis techniczny:

2.1 - Podstawy opracowania:

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z energetyką WTP (warunki techniczne przyłączania)

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- rozpoznanie w terenie

- obowiązujące przepisy i normy

2.2 - Zakres opracowania + instalacja piorunochronna (wyrównawcza)

Przedmiotem niniejszego opracowania są:

- przyłącze kablowe

- linia kablowa załącznikowa do tablicy TR

- tablica TR

- złącze kablowe wolnostojące pomiarowe

- instalacje elektryczne

- instalacja piorunochronna

2.3 - Parametry elektroenergetyczne

Budynek mieszkalny:

- moc zainstalowana Pi

- moc zapotrzebowana Pz

- prąd szczytowy Ib

2.4 - Zasilanie budynku mieszkalnego

- wykonanie przyłącza, ułożenie przyłącza, wykonanie złącza kablowego itp.

2.5 - Pomiar energii elektrycznej (jaki zastosować licznik)

2.6 - Linia kablowa załącznikowa do tablicy TR (opis linii zalicznikowej)

2.7 - Tablica główna TR (opis)

2.8 - Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych i fazowych:

Wyłącznik na wysokości 1,4m od posadzki)

Gniazda wtykowe:

- 0,2m od posadzki w pokojach

- 1,2m od posadzki w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych

- 1,4m od posadzki w łazience i pralni

2.9 - Instalacja siły (obwody trójfazowe)

2.10 - Instalacja połączeń wyrównawczych

2.11 - Instalacja piorunochronna

2.12 - Ochrona przeciwporażeniowa (ochrona nadprądowa, wyłączniki różnicowo-prądowe). W ZK uziemienie o rezystancję 5Ω

Obliczenia techniczne

3.1 - Przyłącze kablowe z linii napowietrznej do złącza kablowego wolnostojącego (Ib<In<Iż)

3.2 - Zasilanie docelowe budynku

3.3 - Obliczenie spadku napięcia

3.4 - Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (zestawienie obliczeń w tabelce)

Pierwszy rysunek to mapka geodezyjna z naniesionym planem przyłącza. Zakład uzgadniania dokumentacji (informacje o infrastrukturze). Drugi rysunek to rysunek złącza kablowego.

FeZn 25x4 (uziom / bednarka - stalowo-ocynkowana)

Trzeci rysunek to schemat ideowy (TR). Czwarty rysunek to schemat montażowy (TR). Tabelka (zestawienie materiałów podstawowych do TR).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 1 10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad $ 10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  11 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  11 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad # 10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad  10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad   10 2006
BYT Wzorce projektowe wyklady z 10 i 24 11 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad 0 10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad   10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad  10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 0 10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad  10 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad 10 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad  10 2006
3 wyklad - 8[1].10.2006, Edukacyjnie, K, Kosmetologia, Technik usług kosmetycznych, Farmakognozja, w

więcej podobnych podstron