Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 1 10 2006


URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - PROJEKTOWANIE (dr. inż. R. Namyslak)

Wykład 04

Dopuszczalne spadki napięcia w liniach zasilających w budynkach mieszkalnych:

Moc przesyłowa S

Dopuszczalny spadek napięcia ΔUizd,%

S ≤ 100kVA

0,5

100kVA < S ≤ 250kVA

1,0

250kVA < S ≤ 400kVA

1,25

S > 400kVA

1,50

Spadek napięcia na odcinku od złącza instalacji do końca dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie powinien przekraczać 4% napięcia znamionowego (według PN-IEC 60364-4-45 [16])

Spadek napięcia w obwodach rezystancyjnych w % określony jest wzorem:

- dla obwodów jednofazowych:

0x01 graphic
lub 0x01 graphic

- dla obwódów trójfazowych:

0x01 graphic
lub 0x01 graphic

gdzie:

P - moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem sieci. Wyrażane w [W]

I - prąd fazowy wyrażony w [A]

l - długość odcinka sieci w [m]

S - przekrój przewodów odcinka sieci w [mm2]

0x01 graphic
- konduktancja przewodu w [m/Ωmm2]

U - napięcie międzyprzewodowe w [V]

Dobór przewodów i zabezpieczeń:

Zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń i zwarć:

0x08 graphic
0x01 graphic

Jz ≥ Jn ≥ Jg

Jn - prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych

Jg - obciązalność przewodu

Jz - prąd obciążenia przewodu

Przy przeciążeniu:

Jz ≤ 1,45 Jz

1,45 Jn ≤ 1,45 Jz

Jn ≤ Jz

Jz - prąd zadziałania zabezpieczenia nadprądowego przy przeciążeniu

Wyłącznik instalacyjny: Jz = 1,45 Jn

Bezpiecznik: Jz = 1,6 Jn

1,6 Jn ≤ 1,45 Jz

Jn ≤ 0,9 Jz

Dla Jz=20A

Wyłącznik Jn=20A

Bezpiecznik Jn=16A

Zwarcia:

Wytrzymałość zwarciowa 1-sekundowa:

- do 5s - bez wymiany ciepła z otoczeniem (adiabatycznie)

0x01 graphic
gdzie I2=Ith=Jk

k - jednosekundowa gęstość prądu

s - przekrój

Dla przewodów o przekroju niewiększym od 300mm2 i izolacji z PVC wynosi:

- dla żył miedzianych 115A*mm-2S-0,5

- dla żył aluminiowych 76A*mm-2S-0,5

Ochrona zwarciowa jest skuteczna jeśli krzywa charakterystyki czasowo-prądowej przewodu wyliczona z tego wzoru leży powyżej krzywej charakterystyki t-1 zabezpieczenie zwarciowego:

0x08 graphic
0x01 graphic

Wymiary poprzeczne przewodów ochronnych i uziemiających:

Przekrój przewodów fazowych instalacji S [mm2]

Minimalny przekrój odpowiadajćego przewodu ochronnego i uziemiającego SPE [mm2]

S ≤ 16

S

16 < S ≤ 35

16

S > 35

0,5S

PEN - przewód zerowy

PE - przewód ochronny

E - przewód uziemiający

CC - przewód wyrównawczy

Przewody połączeń wyrównawczych głównych powinny mieć przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego w danej instalacji lecz nie mniejsze niż 6mm2. Przekrój nie musi być jednak większy niż 25mm2, jeżeli przewód wyrównawczy jest miedziany, a w przypadku innego metalu, od przekroju zapewniającego co najmniej taką samą obciązalność prądową.

Przewód ochronno-neutralny PEN w instalacjach ułożonych na stałe w układzie TN powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 10mm2 w przypadku miedzy lub 16mm2 w przypadku aluminium.

Przewody wyrównawcze dodatkowe:

Przekrój przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólną układu przewodów lub jego osłoną nie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:

2,5mm2 w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami.

4 mm2 w przypadku niestosowania ochrony przed mechanicznymu uszkodzeniami.

Przykłady:

YKY 5x10 PE,E -> 10mm2

CC -> 6mm2

YKY 4x70+35 PE,E -> 35mm2

CC -> 25mm2

t

5s

t

Charakterystyka

przewodu

Charakterystyka

wyłącznika

Jg

Jz

Jn

J

Ith

JkWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad $ 10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  11 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad  11 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad # 10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad  10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad   10 2006
BYT Wzorce projektowe wyklady z 10 i 24 11 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad 0 10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad   10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad  10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 0 10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad  10 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad 10 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad  10 2006
3 wyklad - 8[1].10.2006, Edukacyjnie, K, Kosmetologia, Technik usług kosmetycznych, Farmakognozja, w

więcej podobnych podstron