Uklad zelazo wegiel 3


Politechnika Łódzka

filia w Bielsku-Białej

Sem. II Inz.

Układ żelazo - węgiel

Wykonał:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi układu równowagi faz stopowych żelazo - węgiel.

Podstawy teoretyczne

Układ równowagi faz stopowych żelazo - węgiel stanowi podstawę licznych procesów technologicznych, którym poddawane są najważniejsze materiały konstrukcyjne: stopy żelaza, jak również niektóre stopy nieżelazne. Żelazo jest najmniej szlachetnym pierwiastkiem, w grupie B VIII układu okresowego, o wyraźnie metalicznych cechach. W przyrodzie nie występuje w stanie rodzimym z powodu dużej aktywności chemicznej i tworzenia tlenków, wodorotlenków, siarczanów, węglanów lub krzemianów.

Żelazo w temperaturze otoczenia jest ferromagnetyczne a powyżej punktu Curie 768st. C - paramagnetyczne.

Grafit jest odmianą węgla o kowalencyjnej strukturze heksagonalnej. Ma pomijalną wytrzymałość na rozciąganie i twardość, a gęstość ok. 3,5 razy mniejszą od żelaza.

Cementyt jest fazą międzywęzłową o strukturze złożonej układu rombowego. Odznacza się dużą kruchością i twardością, nieznacznie mniejszą niż żelazo gęstością oraz dużą odpornością chemiczną. W stopach żelaza z węglem może występować w różnych składnikach strukturalnych, albo w postaci oddzielnych wydzieleń np.: cementyt pierwotny, cementyt wtórny, cementyt trzeciorzędowy.

Ferryt jest roztworem stałym, międzywęzłowym węgla w żelazie ά. Ferryt jako oddzielny składnik strukturalny występuje w stalach podeutektoidalnych - tzw. ferryt przedeutektoidalny, ale wchodzi również w skład perlitu i ledeburytu przemienionego.

Austenit jest roztworem stałym, międzywęzłowym węgla w Fe-γ o maksymalnej rozpuszczalności węgla 2,11%. Ma największą gęstość spośród wszystkich faz układu.

Perlit jest eutektoidem o zawartości 0,77% węgla. Powstaje w wyniku przemiany eutektoidalnej, która zachodzi w temperaturze 727st. C. Jest zbudowany na przemian z płytek ferrytu i cementytu o stosunku grubości 7:1.

Ledeburyt jest mieszaniną eutektyczną austenitu i cementyt. Powstaje z roztworu ciekłego o zawartości 4,3% węgla.

Przebieg ćwiczenia:

Badaniu poddane zostały trzy próbki stali węglowej.

(zawierała około 0,25 procent węgla).

  1. stali podeutektoidalnej

  2. 0x08 graphic
    stali eutektoidalnej

  3. stali nadeutektoidalnej

0x08 graphic
0x08 graphic

1.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Ziarna perlitu i ferrytu w próbce podeutektoidalnej układają się w wyraźne pasma. Ten stan rzeczy wynika z obróbki plastycznej jakiej stal ta była poddana.

0x08 graphic
0x08 graphic


WNIOSKI:

Właściwości stali węglowej zmieniają się wraz ze zmianą zawartości węgla w stopie. Ten stan rzeczy jest następstwem zmiany struktury wewnętrznej stopu wynikającej ze zmiany zawartości węgla.

perlit

ferryt

cementytWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Układ Żelazo węgiel
Uklad zelazo wegiel wykres
Uklad zelazo wegiel 1
układ żelazo-węgiel, uczelnia, materialoznastwo
Uklad zelazo wegiel 2
Uklad zelazo-wegiel, Księgozbiór, Studia, Materiałoznastwo
50 Uklad żelazo węgiel
uklad żelazo węgiel PREZENTACJA
Układ żelazo węgiel
układ żelazo węgiel
żelazo węgiel, techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
wykres żelazo węgiel
ściąga wykres żelazo węgiel
Ĺ»elazo-wÄ™giel, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL
fe3c wykres1, Wykres fazowy Fe - Fe 3 C (żelazo węgiel) stanowi podstawę do dyskusji nad mikrostrukt
układ żelazo?mentyt

więcej podobnych podstron