KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - PRĘDKOŚĆ, Konspekty - dobre


PLAN - KONSPEKT (lekcji)

1. PRZEDMIOT: Wybrane zagadnienia ruchu drogowego dla kandydatów na kierowców

Kat.B

2. TEMAT ZAJĘĆ: Prędkość i Hamowanie

3. CZAS : 1 godz. dydaktyczna ( 45 minut )

4. CELE OGÓLNE:

a) poznawczy - zapoznanie się z obowiązującymi przepisami poruszania się po drogach i znakami dotyczącymi prędkości.

b) kształcący - wykształcenie właściwej umiejętności dostosowania prędkości w warunkach drogowych zależny od rodzaju drogi i pojazdu.

c) wychowawczy - zwrócenie uwagi na warunki bezpieczeństwa związane z prędkością na drogach.

5. CEL SZCZEGÓŁOWY: po tych zajęciach słuchacze kursu będą definiowali przepisy

ruchu drogowego z zakresu obowiązujących prędkości na

drogach w zależności od pojazdu i typu drogi.

6. METODA: wykład z prezentacją multimedialną.

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komputer i program multimedialny, rzutnik z ekranem.

8. MIEJSCE: sala wykładowa.

9. FORMA ORGANIZACYJNA : zespołowa, jednolita.

10. OPRACOWAŁ: Arkadiusz Balicki

Lp.

CZYNNOŚCI

TREŚĆ (czynności wykładowcy lub słuchaczy)

CZAS

UWAGI

1

2

3

4

5

1

Czynności organizacyjno - przygotowawcze

Przedstawienie się i określenie roli prowadzącego zajęcia.

Sprawdzenie obecności słuchaczy

2 min.

2

Sprawdzenie pracy domowej i odpytanie kursantów

Sprawdzenie zadanych prac domowych i odpytanie kursantów z wiadomości przekazanych na poprzednich zajęciach.

2 min.

3

Wprowadzenie do tematu

Sformułowanie pytań do słuchaczy na temat związany z prędkościami na drogach (czyli z tematem dzisiejszych zajęć )

Przykłady zaobserwowanych sytuacji drogowych i naruszeń prędkości na drogach.

2 min

4

Podanie tematu i zapisanie dyspozycji

Podanie kursantom tematu zajęć z dyspozycja zapisu podstawowych przepisów.

2 min

5.

Omówienie tematu

Uruchomienie pokazu multimedialnego z odczytaniem przepisów i omówieniem poszczególnych slajdów.

30 min

6.

Zebranie, powtórzenie wiadomości

Utrwalenie omówionego tematu poprzez wyrywkowe zapytania dotyczące pokazanej prezentacji multimedialnej, a także czas na udzielenie odpowiedzi na postawione przez kursantów pytania.

5 min

8.

Zadanie pracy

domowej

Zadanie pracy domowej np. wykonanie tabeli w zeszytach z naniesieniem dopuszczalnych prędkości

2min

2/2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Prędkość, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, konspekty, konspekty
KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - ZMIANA KIERUNKU RUCHU, Konspekty - dobre
KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - ZNAKI OSTRZEGAWCZE, Konspekty - dobre
KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - Sygnały na drodze, Konspekty - dobre
KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - ZNAKI ZAKAZU, Konspekty - dobre
3. 0C - SPIS TREŚCI - KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH, materiały metodyczne
3. 0C - SPIS TREŚCI - KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH(1), Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, dla
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH przejazdy kolejowe i dokumenty, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy,
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH ZNAKI NAKAZU, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, konspekty, konspe
Konspekt zajęć teoretycznych nauki jazdy., Materiały - instruktor
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCHegzamin wewnętrzny w ruchu drogowym, Materiały dla Instruktorów nauki ja
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Podstawowe pojęcia, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, konspekty,
Konspekt do zajęć teoretycznych - dyskusja, Prace
KONSPEKTY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - PARKOWANIE, Konspekty - dobre
konspekt do zajec teoretycznych 0, Dydaktyka(2)

więcej podobnych podstron