odp do gieldy, farmakologia, testy


60 A

61 B

62 A

63 B?

64 IKA > sartany > diuretyki > Ca-blokery > beta-blokery

65 Ergotamina i dihydroergotamina (alkaloidy sporyszu) stosowane są w leczeniu migreny, są agonistami rec.alfa-adrenergicznych, powodują skurcz anastomoz tętniczo-żylnych, więc pierwsza część zdania prawdziwa

66 abciksimab

67 piroksykam > meloksykam > diklofenak > naproksen > ibuprofen

68 ABCDE (wszystkie)

69 w B powinno być gastrotoksycznego i wtedy odp: oba zdania prawdziwe

70

71 glikwidon

72 glikwidon (95%)

73 C.difficiele to bakterie G+, beztlenowe, leczenie: metronidazol, wankomycyna, NIE stosować amino glikozydów

74

75 Glikol etylenowy znajduje się np. w płynie chłodniczym, w organizmie metabolizowany jest przez dehydrogenazę alkoholową, zatrucie prowadzi do kwasicy metabolicznej, leczenie zatrucia: etanol, hemodializy + leczenie kwasicy (bikarbonat)

76 C

77

78 D (wszystkie są koanalgetykami)

79

80 A

81 D

82 odp: zwiększają wydzielanie insuliny niezależnie od glikemii (to jest zdanie fałszywe bo zwiększają wydzielanie insuliny zależnie od glikemii)

83 Żelazo znajduje się w wielu ważnych białkach: hemoglobinie (=bierze udział w magazynowaniu tlenu), mioglobinie, w tym też w centrach aktywnych licznych enzymów takich jak: katalaza, peroksydazy oraz cytochromy oraz jest niezbędnym substratem erytropoezy.

84 Imipenen, cilastyna i cefuroksym

85 Leki upośledzające rozpoznanie Ag: muromonab-CD3, efalizumab, alefacept

86 jeśli chodziło tu o działanie p/bólowe to silnymi analgetykami wśród NLPZów są: keton al, naproksen, ibuprofen, piroksykam, a słabsze od nich to: diklofenak, indometacyna

87 Alkaloidy barwinka różyczkowego: winkrystyna i winblastyna - są to leki p/nowotworowe swoiste dla fazy M cyklu, blokują wrzeciono podziałowe, są stosowane w leczeniu białaczek, zespołów limfoproliferacyjnych, raka jądra, raka piersi, raka płuca i raka pęcherza moczowego

88 Mebendazol - lek przeciwrobaczy, powoduje porażenie pasożytów przez selektywne i nieodwracalne zablokowanie transportu glukozy i innych substancji, wskazania: glistnica, włośnica, włosogłówczyca, infestacje tęgoryjca i owsika, dz.n: podrażnienie przewodu pokarmowego, nie stosuje się mebendazolu w I trymestrze ciąży, nie wolno też spożywać alkoholu w czasie terapii

89 Progestageny - grupa hormonów steroidowych, wywierają efekt p/proliferacyjny poprzez wywoływanie przemiany doczesnowej w endometrialnych tkankach i w konsekwencji - ich atrofię, mają również właściwości p/zapalne, ponadto wykazano ich wpływ na hamowanie angiogenezy, wsk: endometriozy (najczęściej stosowany lek to octan medroksyprogesteronu), działania niepożądane: wymioty, przyrost masy ciała, retencję płynów i acykliczne krwawienia

90 Beta-blokery są p/wskazane w dławicy Printzmetala, POCHP, itp. ; gdy je stosujemy jako leki przed operacja to stopniowo zwiększamy dawkę do 60-70 uderzeń na min, a ciśnienie nie mniej niż 100 mmHgWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odp do W14
odp do testu l
[biomechanika] odp do egzaminu
pilotaż DO SHOCKVERTISINGU, swps, TESTY PSYCHOLOGICZNE, MOJE
Odp do TESTU A II wojna światowa
odp do egz, fizyka + matma UMK, matematyka, matma
Odzysk i recykling odp do pytań
odp do fot
Odp do$ 05 2010
test-wycieczka do stolicy-kl 3, testy kompetencji- klasa 3
Odp do Trosiaka, Stosunki międzynarodowe, Socjologia Ogólna
ekologia odp do test1
Gimnazjum przekroj, Odp do zadań testowych 22-25, Odpowiedzi do zadań testowych - dział Kształt i mi
Giełdy towarowe Testy(3), RÓŻNE - ZEBRANE OD INNYCH
Łączne czynności do strzelania nr. 1, Testy
odp do ćw 5

więcej podobnych podstron