Pytania na OP i Metalurgie, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe


GR. B

1. Za pomocą jakich procesów otrzymuje sie metale z ród tlenkowych.

2. Wyjaśnij różnice między fiz. i chem. rafinacją gazową.

3. Def. stali i kolejne etapy prowadzące do otrzymania stali z rudy.

4. Produkty procesu wielkopiecowego; dlaczego w wielkim piecu nie otrzymuje sie czystego żelaza.

GR. A

1. Ogólny schemat etapów procesów otrzymywania metali z rudy.

2. Jak brzmi i kiedy stosuje sie prawo podziału Nernsta.

3. Def. surówki na czym polega istota procesów zach. w wielkim piecu.

4. Istotne cechy char. otrzymytwania stali w konwektorze stali.

Pytania z obróbki plastycznej z przedterminu:

GR. A

1. Do czego służą warunki plastyczności? Opisać warunek plastyczności wg. hipotezy Huberta i Treski.

2. Narysować i opisać - kolejne etapy fazy cięcia plastycznego- sposoby cięcia.Przykład wyrobów.

3. Narysować schemat procesu wytłaczania.Co to jest współczynnikwytłaczania.JAkie mogš być wady w wytłoczkach?

4. Narysować i opisać schemat walcowania wzdłużnego.Przykłady wyrobów.

5. Narysować i opisać schemat kucia swobodnego i matrycowego. Przykłady wyrobów.

GR. B

1. Co to jest naprężenie uplastyczniające σp i jak się je wyznacza?

2. Narysować i opisać - rozkład napreżeń w giętym pręcie- sposoby gięcia. Przykłady wyrobów.

3. Narysować schemat procesu przetłaczania. Co to jest współczynnik przetłaczania m? kiedy stosuje się przetłaczanie? Jakie mogą być wady wytłoczki?

4. Narysować i opisać schemat walcowania poprzecznego i przykłady wyrobów.

5. Narysować i opisać schemat wyciskania i przykłady wyrobówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metalurgia, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
metalurgia(2), MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
metalurgia(1), MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
metalurgia opracowanie własne, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
Drukowanie przestrzenne sprawko na formowanie skorupowe(1), MiBM, semestr II, Odlewnictwo, sprawka
Metalurgia sciaga(1), MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
Odlewnia śrem, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
Modrzynski 1-10, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
sciaga rozdział 3, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
odlewnictwo, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
sciaga www.przeklej.pl, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
odlewnictwo opracowanie, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
odlewnictwo(2), MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
WYK ADY, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
Od Jimiego, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe
MODRZYNSKI 11-20, MiBM, semestr II, Odlewnictwo, INNe

więcej podobnych podstron