Pojęcie i istota przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw


 1. Pojęcie i istota przedsiębiorczości

 2. Typy przedsiębiorstw i organizacja przedsiębiorstwa

 3. Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo

 4. Cechy osoby przedsiębiorczej

 5. Orientacja przedsiębiorstwa

 6. Przedsiębiorczość jako proces

 7. Identyfikacja i ocena szans

 8. Analiza ryzyka

 9. Specyfika planowania przedsiębiorstwa

 10. Błędy z planowaniu i zarządzaniu

 11. Opracowanie biznes planu

 12. Pojęcie i specyfikacja biznes planu

 13. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia planu

 14. Infrastruktura wspierająca

 15. Przedsiębiorczość międzynarodowa

Drzewo wartości organizacji

0x08 graphic
0x08 graphic
Całkowita wartość organizacji

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Kapitał społeczny :

 1. Strukturalny- powiązanie w sieci, konfiguracja sieci, odpowiedzialność organizacji

 2. Poznawczy- wspólny język, wspólne podzielenie opowieści

 3. Wymiary stosunków międzyludzkich- zaufanie, normy, zobowiązania, identyfikacja

Kapitał ludzki

 1. Kompletność- umiejętności praktyczne, wiedza teoretyczna, talenty

 2. Zręczność intelektualna- innowacyjność ludzi, zdolność do naśladowania, zdolność do zmian

 3. Motywacja- chęć działania, predyspozycje osobowościowe do określonych zachowań, władza organizacyjna

Kapitał organizacyjny

 1. Struktura wewnętrzna- struktura organizacyjna, system działania, własność intelektualna, procesy wewnętrzne

 2. Struktura zewnętrzna- zasoby rynkowe, powiązania z osobami zainteresowanymi, powiązania z partnerami aliansów strategicznych

 3. Kapitał rozwojowy- innowacyjność organizacyjna, organizacje uczące się, cele i strategie przedsiębiorstwa, procesy tworzenia

Podstawy przedsiębiorczości- 03.10.2009

PP Strona 1

Kapitał materialny

Kapitał rzeczowy

Kapitał finansowy

Kapitał intelektualny

k. społeczny

k. ludzki

k. organizacyjnyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
b(1), Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębior
sciaga gob przeds, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania
Podstawy funkcjonowania przedsiebiorstw EGZAMIN (1), Podstawy Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Koloszko Przedsiebiorczos, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcj
Przedsiębiorczość ćwiczeni1, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funk
przdsiebiora, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania prze
B, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
A, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
Przedsi ębiorczość - wykłady, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy fun
1 przedsiębiorstwo rodzinne pojęcie i istota
test-haffer, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przed
a(1), Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębior
Przedsiębiorczość - wykłady, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funk

więcej podobnych podstron