Maszyny i urządzenia elektryczne cw 4

Cel i zakres ćwiczenia: celem ćwiczenia było poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie jego charakterystyki w biegu jałowym oraz w stanie zwarcia.


Pomiar charakterystyk stanu jałowego:
po podłączeniu układu, naszym zadaniem było mierzenie wartości przepływającego prądu w zależności od danego napięcia na źródle, oraz zmierzenie dolnego napięcia prądu.

Schemat stanowiska pomiarowego:
Tabela pomiarowa oraz przykłady obliczeń:

strona górnego napięcia moc cos f IFe strona dolnego napięcia q qśr
U1 U2 Uśr I2 I2 Iśr a1
V V V A A A dz
200 204 202 0,27 0,26 0,27 2
250 250 250 0,38 0,36 0,37 1
300 300 300 0,58 0,56 0,57 -6,5
350 344 347 0,96 0,89 0,93 -10
380 372 376 1,37 1,28 1,33 -19
400 400 400 1,85 1,7 1,78 -28
420 420 420 2,55 2,3 2,43 -41

Cw - stała watomierza = V∙A/100
IFe – prąd płynący w rdzeniu transformatora
cos f- współczynnik mocy
P0 = (α1+α2) • Cw = (2+11) • 5 = 65 W


$$\cos{\varphi = \frac{P_{0}}{\sqrt{3} \bullet U_{sr} \bullet I_{sr}}} = \frac{65}{\sqrt{3} \bullet 202 \bullet 0,27} = 0,701$$


$$\vartheta = \frac{U_{srednie - gorne}}{U_{srednie - dolne}} = \frac{202}{118,33} = 1,71$$Pomiar charakterystyk stanu zwarcia: naszym zadaniem była modyfikacja wcześniejszego układu, tak by działał on w stanie zwarcia oraz pomiar natężenia płynącego prądu.
Schemat stanowiska pomiarowego:

Tabela pomiarowa oraz przykłady obliczeń:

U1 U2 Uśr I2 I2 Iśr a1 a2 Cw P0 cos f R1=R2` X1=X2` Zz
V V V A A A dz dz W/dz W -
10 9,2 9,6 6,6 6,5 6,55 11 12 5 115 1,056 0,45 0,58 1,47

Zz – impedancja zwarcia transformatora
R1 – rezystancja
X1 – reaktancja
Uśr = Uzwarcia


$${\cos{\varphi = \frac{P_{0}}{\sqrt{3} \bullet U_{sr} \bullet I_{sr}}} = \frac{115}{\sqrt{3} \bullet 9,6 \bullet 6,55} = 1,056 \approx 1}{R_{1} = R_{2}^{'} = \frac{1}{2} \bullet \frac{P_{0}}{3 \bullet I_{sr}^{2}} = \frac{115}{6 \bullet \left( 6,55 \right)^{2}} = 0,45\mathrm{\Omega}}{X_{1} = X_{2}^{'} = \frac{1}{2}\sqrt{\left( \frac{U_{sr}}{I_{sr}} \right)^{2} - (2R_{1})} = \frac{1}{2}\sqrt{\left( \frac{9,6}{6,55} \right)^{2} - (2 \bullet 0,45)} = 0,58\mathrm{\Omega}}{R_{z} = R_{1} + R_{2}^{'} = 2 \bullet R_{1}}{X_{z} = X_{1} + X_{2}^{'} = 2 \bullet X_{1}}{Z_{z} = \sqrt{R_{z}^{2} + X_{z}^{2}} = \sqrt{\left( 2 \bullet 0,45 \right)^{2} + \left( 2 \bullet 0,58 \right)^{2}} = 1,47\mathrm{\Omega}}$$

Wnioski

Z wykresów można zauważyć, że charakterystyka P0=f(U) i I=f(U) wzrastają wykładniczo. Z kolei charakterystyka Ife=f(U) wzrasta liniowo i ma mniejsze wartości niż I. Charakterystyka współczynnika mocy maleje wraz ze wzrostem przyłożonego napięcia. Współczynnik ten zbliża się do zera, czyli odbiornik może przyjmować coraz mniej mocy ze źródła. Wykreślone zależności są podobne do wykresów dla stanu jałowego transformatora trójfazowego zawartymi w instrukcji do ćwiczenia.

Pomiar przekładni transformatora wykazał, że jest ona stała pomimo wzrostu napięcia a jej wartość wynosi 1,71. Z uwagi na tylko jeden pomiar w stanie zwarcia transformatora niemożliwym było wykreślenie charakterystyk dla stanu zwarcia.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cw. 1 systemy napędowe, PWr W9 Energetyka stopień inż, IV Semestr, Maszyny i urządzenia elektryczne,
ćw 13, [W9] ENERGETYKA - SEMESTR IV, MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - LAB
Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych
sprawko 4, PWr W9 Energetyka stopień inż, IV Semestr, Maszyny i urządzenia elektryczne, Laboratorium
06 Stosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
Maszyny i urzadzenia elektryczne wprowadzenie
11 Eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
lotnicze maszyny i urządzenia elektryczne jczr
Analizowanie działania maszyn i urządzeń elektrycznych
11 Eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
07 Obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych
ćw.7.Badanie wyłącznika APU, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne, sprawo
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el

więcej podobnych podstron