Finanse publiczne pytania egzaminacyjne z lat poprzednich

I termin

Zestaw I

1. Subwencja ogólna i jej części.

2. Czynniki plasowania nowych emisji skarbowych.

3. Wydatki transferowe.

4. Znaczenie podatków bezpośrednich w dochodach na 2009r oraz na tle innych podatków (czy jakoś podobnie).

5. Programowanie budżetowe.

Zestaw II

1. Metoda ZBB.

2. Mnożnik zatrudnienia Kahna

3. Cechy współczesnego systemu podatkowego.

4. Cechy wydatków wg kryteriów ekonomicznych (czy coś podobnego).

5. Klasyfikacja budżetowa – rodzaje.

II termin

Zestaw I

1. Ekonomiczne rodzaje deficytu i relacje między nimi.

2. Finansowe środki publiczne wg ustawy.

3. Wydatki stałe a wydatki sztywne.

4. Nowy konserwatyzm fiskalny.

5. Coś było o tworzeniu budżetu)

***

1. Budżet 2009 największe wydatki i reakcje społeczeństwa.

2. Co łączy przychody budżetowe z deficytem budżetowym.

3. Iluzja fiskalna.

4. Budżet 2009 ze szczególnym uwzględnieniem dotacji z UE.

5. Deficyt budżetowy i zasada uprzedniości.

6. System ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych.

1. Cechy charakterystyczne dochodów budżetu 2009.

2. Danina publiczna.

3. System repartycyjny w ubezpieczeniach społecznych.

4. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego i relacje miedzy nimi.

5. Zasada uprzedniości.

1. Cechy charakterystyczne wydatków na 2009.

2. System rezydualny w ubezpieczeniach zdrowotnych.

3. Iluzja fiskalna.

4. Podmioty sektora finansów publicznych.

5. Związek miedzy przychodami a budżetem.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, Studia UE Katowice FiR, I stopień, semestr III, Finanse Publ
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość
Zbi�r pyta , PYTANIA Z EGZAMINÓW LAT POPRZEDNICH ('05, '06)
Testy - Finanse publiczne, Pytania z egzaminu
Bankowość L Dziawgo pytania egzaminacyjne z lat poprzednich 1
Finanse Egzamin Zestaw pytań z egzaminów z lat poprzednich (56 str )
Finanse Egzamin Zestaw pytań z egzaminów z lat poprzednich (56 str )
finanse publiczne-zagadnienia egzaminacyjne, 1
pyt umcs 030930c, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE ˙ pytania egzaminacyjne
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Źródła prawa finansów publicznych- pytania i odpowiedzii, Fun
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Finanse publiczne - pytania i odpowiedzii, Funkcje finansów p
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych - pyta
Finansowanie projektów1, Pytania egzamin, Pytania egzamin - wiekszość opisówka
finanse publiczne pytania i odpowiedzi (3 str), Finanse
Finanse miedzynarodowe pytania z egzaminu id 171662
finanse publiczne pytania i odpowiedzi (3 str), Bankowość i Finanse

więcej podobnych podstron