wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika, Prawo Pracy - umowy itp


(oznaczenie pracownika) (miejscowość i data)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

(oznaczenie pracodawcy)

  1. Rozwiązuję umowę o pracę zawartą w dniu

(data zawarcia umowy o pracę)

z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

który upłynie w dniu .

  1. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest:

(wskazać przyczynę wypowiedzenia)

..............................

(podpis pracownika)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przy pracy Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika?z wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika 2332SSWI2JTROUDITH7QHI7TOUS73ERQXKN3A7Y
Rozwiazanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia
rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, Wzory umów
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, WZORY PISM I UMÓW!!
wypowiedzenie umowy o prace przez pracownika, wzory pism
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-z-przyczyn-gotowe, Prawo Pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

więcej podobnych podstron