Mam pomysł na swoją torbę ekologiczną, pliki zamawiane, edukacja


Adresaci scenariusza:5- 6 latki

Temat: „Mam pomysł na swoją torbę ekologiczną”

Cele ogólne:

-kształcenie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego (promowanie używania toreb wielokrotnego użytku)

- utrwalanie małych i wielkich liter drukowanych

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

-pobudzanie wyobraźni twórczej

Cele operacyjne:

Dziecko:

- wie dlaczego używa się toreb ekologicznych

-określa swoje samopoczucie

-układa wyraz z liter alfabetu ruchomego

-potrafi przeanalizować tekst zagadki i podać jej rozwiązanie

-potrafi współdziałać w grupie

-wykonuje pracę plastyczną bazując na swojej wyobraźni

Metody i formy pracy:

-zadaniowa

-zabawowa

-aktywizująca

Materiały i środki dydaktyczne: zagadki w kopertach, kostka do gry (z literami zamiast oczek), kartoniki z literami, brystol, flamastry, torby ekologiczne, kartoniki z symbolami(drzewo, liść, kwiatek),

Miejsce realizacji:

przedszkolna sala zajęć

Przewidywane ramy czasowe:

40 - 50 minut.

Bibliografia:

1. „Moje przedszkole” Cz. Cyrański, MAC EDUKACJA SA, Kielce 2003r.

2.„Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz, WSiP 2004r.

3.”Zagadki dla najmłodszych” J. Stec, MAC EDUKACJA SA, 1996r.

Przebieg zajęć:

1.Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci do koła. Krótka rozmowa na temat nastrojów towarzyszących dzieciom w danym dniu (próby określenia przez dzieci swojego samopoczucia).

2. Zaproszenie dzieci do wspólnego rozwiązywania zagadek o tematyce ekologicznej z jednoczesnym odsłanianiem obrazka ukrytego pod trzema kawałkami brystolu. Jedna rozwiązana zagadka= jeden odkryty fragment (zagadki umieszczone są w kopertach zamocowanych na kawałkach brystolu). Po odgadnięciu wszystkich zagadek ukazuje się obrazek z torbą ekologiczną.

„Ma koronę, królem nie jest. Umie szumieć gdy wiatr wieje.

Ma zieloną szatę latem, lecz przed zimą zrzuca szatę.” (DRZEWO)

„Aby nasze środowisko było czyste, piękne, zdrowe…

Nawet dzieci segregują… Co?” (ŚMIECI)

„Używamy jej do gotowania, mycia. Potrzebna jest ludziom, zwierzętom, roślinom do życia.”
(WODA)

3.Nauczyciel zadaje dzieciom pytania dotyczące odsłoniętego obrazka:

- Co to jest?

- Czy jest to zwykła torba?

-Do czego służy?

- Dlaczego używamy takich toreb?

4. Wspólne oglądanie z dziećmi różnych wzorów toreb ekologicznych ( z płótna , z papieru) i porównywanie ich z torbami foliowymi. Zachęcanie dzieci do samodzielnego szukania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego torby wielokrotnego użytku są lepsze od toreb foliowych?

5. Podział dzieci na 3 grupy przy pomocy kartoników z symbolami( drzewo , liść, kwiatek), które po otrzymaniu dzieci wieszają na szyi.

6.Gra z kostką (zamiast oczek na kostce jest pięć liter T,O,R,B,A oraz X- czyli strata kolejki).

Wyjaśnienie reguł gry. (Każda grupa dostaje kartoniki z literami T,O,R,B,A,. Każda drużyna rzuca zgodnie z wcześniej ustaloną kolejnością. Drużyna, która pierwsza zbierze kartoniki z literami by ułożyć wyraz TORBA i poprawnie go ułoży, wygrywa.

7. Po naklejeniu wyrazów na wcześniej przygotowane brystole nauczyciel zadaje dzieciom kolejne pytanie:

-Czy podobały Wam się te torby, które wcześniej oglądaliśmy?

-Czy chcielibyście w grupach zaprojektować (wymyślić ) własny wzór torby ekologicznej?

8.Dzieci w grupach wykonują projekt torby ekologicznej.

9.Stworzenie wystawki i omówienie wykonanych prac.

10.Porządkowanie sali.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
58 - 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova.info), pliki zamawiane, edukacja
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny, pliki zamawiane, edukacja
Zadania na kolokwium 2008 analiza, pliki zamawiane, edukacja
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój zainteresowań młodzieży, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2000, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2001, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz na Światowy Dzień Ziemi, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2002, pliki zamawiane, edukacja
do zaliczenia na cwiczenia z prawa karnego, pliki zamawiane, edukacja
na zajęcia rozwój osobow., pliki zamawiane, edukacja
Zagadnienia na egzamin z samorządu terytorialnego, pliki zamawiane, edukacja
Najłatwiejszy sposob na zarabianie w Internecie cz.2, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ sportu na rozwój fizyczny i umysłowy, pliki zamawiane, edukacja

więcej podobnych podstron