METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 9

Nazwisko: Szymanek

Szczepaniak

Imię: Mariusz

Leszek

Semestr

V

Grupa

ED 5.3

Rok akad.

1998/99

Temat ćwiczenia: Pomiar odkształconych napięć i prądów.

Data wykonania

30.11.1998

Ocena

I Cel ćwiczenia.

Celem *wiczenia było zapoznanie się z metodami analizy odkształconych prądów i napięć, oraz sposobów pomiaru parametrów tych przebiegów.

ll. Spis przyrządów użytych w trakcie wykonywania ćwiczenia

-miliamperomierz magnetoelektryczny zakres 1500mA nr PL-P3-481-E6

-amperomierz elektrodynamiczny zakres 1A kl.0,5 nr PL-P3-340-E6

-woltomierz magnetoelekrtyczny zakres 3V/6V kl.0,5 nr PL-P3-483-E6

-woltomierz elektrodynamiczny nr PL-P3-633-E6

-rezystor suwakowy Rmax=89Ω Imax=1,1A nr PL-K-039-E6

-transformator powietrzny M=0,01H nr PL-P3-311-E6

-rezystor wzorcowy R=1Ω nr PL-P3-43-3/235

-oscyloskop nr PL-P3-540-E6

-generator przebiegów odkształconych

-generator częstotliwości nr PL-P3-510-E6

lIl. Wykonanie ćwiczenia.

1. Wyznaczanie charakterystyki transformatora powietrznego.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

Tabela pomiarowa

Lp

I'A1

IA2

IŚR

Im

UŚR

RZ

EŚR

KK

A

A

A

A

V

V

-

1

0,05

0,047

0,045045

0,06627

0,135135

0,135135

1,0434

2

0,1

0,101

0,09009

0,14241

0,27027

0,27027

1,1211

3

0,15

0,152

0,135135

0,21432

0,414414

3

0,414414

1,1248

4

0.216

0.2

0,194595

0,282

0,563063

0,563063

1,027778

5

0,25

0,253

0,225225

0,35673

0,702703

0,702703

1,12332

6

0.3

0.3

0,27027

0,423

0,828829

0,828829

1,11

7

0,35

0,34

0,315315

0,4794

0,981982

0,981982

1,078286

8

0.4

0.4

0,36036

0,564

1,099099

1,099099

1,11

9

0,45

0,445

0,405405

0,62745

1,243243

1,243243

1,097667

10

0.5

0.5

0,45045

0,705

1,369369

1,369369

1,11

11

0.6

0.6

0,540541

0,846

1,621622

1,621622

1,11

12

0,7

0,705

0,630631

0,994

1,891892

1,891892

1,117929

13

0.8

0.8

0,720721

1,128

2,252252

2,252252

1,11

14

0.9

0.9

0,810811

1,269

2,522523

2,522523

1,11

15

1

1

0,900901

1,41

2,792793

2,792793

1,11

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic

Iśr=IA1/1,11=0,7/1,11=0,63A

Uśr=Uv/1,11=2,1/1,11=1,89V

KK = ISK/IŚR =0,705/0,63=1,118

Rys. 1 Charakterystyka transformatora powietrznego Im = f ( EŚR ).

0x08 graphic

0x08 graphic

2. Wyznaczanie błędu od kształtu krzywej napięcia zasilającego dla amperomierza wartości średniej.

Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

Tabela pomiarowa

Rodzaj prądu

kh

IA2

IA1

IŚR

UŚR

Im

KK

KS

δK

%

A

A

A

V

A

-

-

%

sinus.

0.05

0.85

0.81

2.54

0.99

1.41

-1.11

I

0.8

0.85

0.81

2.55

0.99

1.41

-1.49

II

2.5

0.83

0.81

2.55

0.99

1.41

-1.49

III

4.8

0.8

0.83

0.83

2.6

1.13

0.97

1.41

-3.38

IV

6.5

0.83

0.83

2.6

0.97

1.41

-3.38

V

12.4

0.81

0.86

2.7

0.93

1.42

-6.96

VI

17

0.80

0.88

2.75

0.91

1.42

-8.65

VII

23

0.80

0.88

2.76

0.91

1.41

-8.99

Przykładowe obliczenia:

KK = ISK/IŚR = 0,8/0,83 = 0,97

3. Analiza harmoniczna prądu odkształconego.

Tabela pomiarowa

Lp

f

P

UK

IK

IA2

IOBL

Hz

W

V

A

A

A

1

50

34

40

0,85

0.8

2

150

7

40

0,175

0.8

0.88

3

250

0.7

40

0,0175

0.8

Przykładowe obliczenia:

IK = P/UK = 7/40 =0,175 A

0x01 graphic

Pomiary zostały wykonane dla VII odczepu generatora przebiegów odkształconych.

III. Wnioski.

Wyznaczona w pierwszym punkcie charakterystyka transformatora powietrznego Im = f ( EŚR ) jest linią prostą. Wynika to z faktu iż transformator badany był transformatorem z rdzeniem powietrznym, zaś przenikalność magnetyczna powietrza jest stała. Obliczony współczynnik kształtu KK ma wartość zbliżoną do wartości wyliczonej teoretycznie czyli do wartości 1,11. Rozbieżność ta może wynikać z błędów mierników użytych do pomiaru napięcia i prądu jak również z niedokładnego odczytu.

W drugim punkcie wyznaczaliśmy dla amperomierza wartości średniej (prostownikowego) błąd od kształtu krzywej zasilając układ z generatora przebiegów odkształconych. Przy przełączaniu na kolejne odczepy generatora obserwujemy wzrost się zawartości harmonicznych w badanym sygnale o czym informuje nas współczynnik kh, oraz wraz ze wzrostem zawartości harmonicznych wzrastał błąd badanego amperomierza do wartości maksymalnej wynoszącej -8.99 % dla odczepu VII. Obliczony współczynnik szczytu KS pokrywa się z wartością wyliczoną teoretycznie i wynosi KS = 1.41.

A1

A2

R

RW

V1

W

G1

Osc.

AT

 ~

TP

AT

 ~

V1

do układu pomiarowego

U2

G2

I

Upm

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
metmar18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
metmar, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metmar.20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologi
metmar 04, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologi
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia

więcej podobnych podstron