AKTA, DOKUMENTACJA BHP


........................................

(pieczęć pracodawcy)

Akta w sprawie wypadku przy pracy/zrównanego z wypadkiem przy pracy*

(strona tytułowa)

Nr rejestru:......................................../.......................................

..................................................................................................

(imię i nazwisko poszkodowanego)

 1. Data i miejsce wypadku:.........................................................................................................

 1. Data zgłoszenia wypadku:......................................................................................................

 1. Data zakończenia postępowania.............................................................................................

 1. Skutki wypadku:.....................................................................................................................
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Zwolnienie lekarskie: od dnia...................................................... r. do dnia....................... r.

 1. Data wysłania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:..................................r.

Inspektorat ZUS w:.................................................................................................................

(adres)

 1. Data wysłania statystycznej karty wypadku przy pracy do WUS:......................................r.

................................................................................

(data i podpis pracownika służby bhp)

wstawić znak X w odpowiednią rubrykę

1

Portalbhp©Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AKTA WYPADKU ZRÓWNANEGO Z WYPADKIEM PRZY PRACY, DOKUMENTY BHP(1)
karta szkolenia wstepnego, DOKUMENTY BHP(1)
instrukcja dezynfekcji wody 3 (1), Dokumenty BHP, Instrukcje
ocena ryzyka sprzątaczka, Dokumenty BHP, BHP
BIOZ WZORCOWY, DOKUMENTY BHP(1)
4c30e300b50da, DOKUMENTY BHP(1)
17[1].UzytMaszyn, Dokumenty BHP i PPOż, Ustawy BHP Warunki pracy
0009 - Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej, DOKUMENTY BHP(1)
Dokumentacja BHP
choroby zawodowe-dokumentacja, BHP
SZKOLENIE BHP - DYSKUSJA FORUM, dokumenty bhp, BROSZURY, prezentacje
Od 1 stycznia 2011 r zatrudnianie niepełnosprawnych na nowych zasadach, Dokumenty BHP
oswiadczenia bhp, Dokumenty BHP
4c30e236959b8, DOKUMENTY BHP(1)
4c30e30dbeb8e, DOKUMENTY BHP(1)
I-02-GBC 07, Dokumenty BHP
0007- OPIS TECHNICZNY WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)

więcej podobnych podstron