ONŻ I stopień - Tabelka, Ruch Światło Życie, Tabelki


Tajemnica

Temat dnia

Piosenka dnia

Msza święta

Wejście

Przygotowanie darów

Komunia

Uwielbienie

Wyjście

1

Zwiastowanie

Bóg miłuje Ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan

Bo góry mogą ustąpić

Wykrzykujcie na cześć Pana

O Panie szukasz

O Panie Ty nam dajesz

W swym sercu na wieki

Bo góry mogą ustąpić

2

Nawiedzenie

Człowiek jest grzeszny, oddzielony od Bożej miłości

Uwielbiam Cię, Panie

Serce wielkie nam daj

Jezu Chlebie Życia

Zbliżam się w pokorze

Uwielbiam Cię, Panie, bo Ty jesteś pośród nas

Szukam Cię, Panie o wschodzie

3

Narodzenie

Jezus Chrystus - Jedyny Zbawiciel

Wielkie światło

Chrystus, Chrystus

Bóg nad swym ludem zmiłował się

Wierzę w Ciebie Panie

Albowiem tak Bóg umiłował świat

Wielkie światło, które dałeś

4

Ofiarowanie

Przyjęcie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana

Jezus mój Pan

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

O Panie Tyś moim Pasterzem

Oto są baranki młode

Świętemu Bogu oddaj cześć

Jezus mój Pan

5

Znalezienie

Życie kierowane przez Chrystusa

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę

Mrok ogarnął całą ziemię

Jesteś Panie winnym krzewem

Lud Twój Panie

Chcę wywyższać Imię Twe

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę

6

Modlitwa w Ogrójcu

Posłuszeństwo Słowu

Chcę do Ciebie podobnym być

Pokładam w Panu ufność mą

Twoje Słowo

Pan mój pasterzem moim jest

Gdy z miłości uniżony

Chcę do Ciebie podobnym być

7

Biczowanie

Życie w Duchu

Panie mój przychodzę dziś

Niechaj zstąpi Duch Twój

Panie mój przychodzę dziś

O Panie Ty nam dajesz

Nadzieją moją Pan

Panie, Panie, Panie nasz, uczyń z nas…

8

Cierniem ukoronowanie

Uczynki ciała i owoce Ducha

Słowo Odwieczne

Oczyść serce me

Miłosierny Bóg

Jakże pójdziemy

Słowo Odwieczne

Serce wielkie nam daj

9

Droga krzyżowa

Odpuszczenie grzechów dzięki wierze w Krzyż Chrystusa

W Tobie jest światło

Krzyżu święty, co świat obejmujesz

Jak Cię zrozumieć, Tajemnico

Wierzę w Ciebie, Panie

W Tobie jest światło

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

10

Śmierć

Prawo życiodajnej śmierci jako zasada chrześcijańskiego życia

Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje nam zbawienie

Oblubienica i Duch

Przybądźcie tu z najdalszych stron

Chrystus Pan, Boży Syn

Zbawienie przyszło przez krzyż

11

Zmartwychwstanie

Pojednanie, owoc Zmartwychwstania

Jezus mój Pan

Nadzieja

Ja wierzę, że to Jezus

Oto są baranki młode

Jezus mój Pan

Chrystus, Chrystus

12

Wniebowstąpienie

Świadectwo i moc Ducha Świętego (modlitwa o)

Oto ja poślij mnie

Jest jedno ciało

Oto ja poślij mnie

O Panie Ty nam dajesz

Przyjdź Panie przyjdź

Idź na cały świat

13

Zesłanie Ducha Św.

Jedność w Duchu Świętym. Świadectwo

Jezu Świadku Prawdy

Pieśni wybrane na DZIEŃ WSPÓLNOTY

14

Wniebowzięcie

Matka Kościoła - Kościół Matka

Maryjo Matko mojego wezwania

O Matko z częstochowskiego

O Matko moja i nasza Matko

Chrystus Pan

Chwalcie Pana niebios

Maryjo Matko mojego wezwania

15

Ukoronowanie

Wy jesteście światłem świata. Wspólnota

W dialogu miłości

Jesteśmy ludem

W dialogu miłości

Zbliżam się w pokorze

Chcemy słuchać CięWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ONŻ III stopień - Tabelka (wg konspektu), Ruch Światło Życie, Tabelki
OND II stopień, Ruch Światło Życie, Tabelki
OND I stopień, Ruch Światło Życie, Tabelki
ODB II stopień - Tabelka, Ruch Światło Życie, Tabelki
Liturgia Uczty, Ruch Światło-Życie (oaza), Materiały formacyjne, Diakonia Liturgiczna (DL)
Uwielbienie-modlitwa chwały, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
droga krzyżowa, Ruch Światło i Życie
CHARYZMAT ŚWIATŁO-ŻYCIE W NURCIE DUCHOWOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ, Duchowość, Ruch Światło-Życie
duchowość i charyzmat oazy - 2, Ruch Światło i Życie
rekolekcje ewangelizacyjne, Ruch Światło-Życie (oaza), Materiały formacyjne, Różne dodatkowe materia
Droga Krzyżowa dziecka nienarodzonego, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Ku dojrzałości chrześcijańskiej..., Ruch Światło - Życie
Adoracja- powołanie, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
zarys histori ruchu światło życie - 1, Ruch Światło i Życie
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, Ruch Światło Życie, Do
Droga krzyżowa dla młodzieży, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Piosenka roku 2010 Chcemy słuchać Cię, Ruch Światło-Życie
Scenariusz Andrzejek 2001, Ruch Światło i Życie

więcej podobnych podstron