Pytania i Odpowiedzi materiały konstrukcyjne, SIMR 1ROK, SIMR SEM 1, MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE, 1 kolos


1. Stopy żelaza z węglem

Stal - przerobiony technicznie stop żelaza z węglem zawierający najwięcej żelaza, zawartość węgla poniżej 2%.

Żeliwo - stop żelaza z węglem o wartości węgla powyżej 2%. Żeliwa są stosowane w odlewnictwie. Dzielą się na: białe (węgiel w postaci węglików, kruche) i Szare (węgiel w postaci wolnej, duża odporność na zużycie). Stosowane w odlewnictwie.

2. Ceramika (wykres naprężenia odkształceniowego 10A/11, drobny opis)

Materiały ceramiczne to zagęszczone tworzywa polikrystaliczne - niemetaliczne. Charakteryzują się dużą twardością, żaroodpornością i żarowytrzymałością. Całkowicie kruche (nie da się ich odkształcić plastycznie).

Ważniejsze gatunki ceramiki: Tlenek aluminium, Azotek krzemu, Ceramika cyrkonowa, Ceramika karborundowa

3. Wpływ węgla na właściwości mechaniczne stali

Od ilości węgla zależy, czym będzie stop: stalą (podeutektoidalną, eutektoidalną, nadeutektoidalną) czy żeliwem.

Wraz ze wzrostem zawartości węgla gwałtownie maleje plastyczność przy równoczesnym wzroście twardości, wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności. Granice plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie rosną liniowo do 1% zawartości C po czym spadają, ponieważ materiał staje się kruchy.

4. Powody dodawania pierwiastków stopowych

Pierwiastki stopowe dodajemy, aby poprawić hartowność, aby wywołać umocnienie roztworowe i utwardzenie wydzieleniowe cząstkami twardych faz, aby wywołać odporność na korozje, aby uzyskać stabilizacje austenitu

5. Temperatura zeszklenia (informacje + wykresy 10B/4)

Jest to temperatura, w której objętość swobodna równa się zero, a poniżej tej temperatury polimer ma strukturę szklistą.

6. Rodzaje obróbki cieplnej (opis, wykresy 7/1)

Obróbka cieplna polega na nagrzaniu materiału do wymaganej temperatury, utrzymaniu go w tej temperaturze przez określony czas, a następnie chłodzić z żądaną prędkością, by uzyskać odpowiednie właściwości mechaniczne.

Rodzaje obróbki cieplnej:

Wyżarzanie - zabieg, w którym głównym czynnikiem jest temperatura i czas wygrzewania. Temperatura w tej obróbce może leżeć powyżej jak i poniżej temperatury krytycznej. Szybkość chłodzenia z temperatury krytycznej bardzo powolna, by mogły zajść przemiany fazowe. Poniżej temperatury krytycznej - dowolny.

Rodzaje wyżarzeń powyżej temperatury krytycznej: Ujednorodniające, Normalizujące, Zmiękczające.

Rodzaje wyżarzeń poniżej temperatury krytycznej: Odpuszczające, Normalizujące, Odprężające, Starzejące.

Hartowanie - głównym czynnikiem tego zabiegu jest temperatura i szybkość chłodzenia stopów. W tej obróbce nagrzewa się stop powyżej temperatury krytycznej, a następnie chłodzi z tak szybką prędkością by nie mogły zajść przemiany zgodne z wykresem równowagi, a zaszły przemiany prowadzące do otrzymania faz metastabilnych.

W skrócie: W skutek szybkiego chłodzenia austenitu powstaje Martenzyt.

Odpuszczanie - obróbka cieplna polegająca na rozgrzaniu materiału i następnie ochłodzeniu.

Rozróżniamy 3 rodzaje odpuszczeń:

Niskotemperaturowe - w zakresie od 150 do 200'C (usunięcie naprężeń hartowniczych, zachowanie dużej twardości i odporności na ścieranie).

Średniotemperaturowe - w zakresie od 250 do 500'C (twardość ulega obniżeniu, stal zyskuje wytrzymałość

i sprężystość).

Wysokotemperaturowe - od 500 do 723'C (Ma na celu zwiększenie stosunku Re do Rm, zwiększenie granicy plastyczności, wydłużenia i przewężenia).

Przesycanie - zabieg, w którym głównym czynnikiem jest temperatura i szybkość chłodzenia. Chłodzenie musi być tak szybkie, by nie zdążyły zajść żadne zmiany fazowe.

8. Hartowanie - trudności i zapobieganie

Trudności:

- Nierównomierne chłodzenie (środek jest chłodzony z mniejszą prędkością od krytycznej)

- Szybkie chłodzenie może wywołać naprężenia skurczliwe, które mogą spowodować pęknięcia nieodpuszczonego martenzytu.

Zapobieganie:

Zazwyczaj wprowadza się do stali niewielką ilość odpowiedniego pierwiastka, np. manganu, chromu, niklu. Powoduje to przesunięcie krzywych węgla w prawo.

9. Rodzaje umocnień

- Umocnienie roztworowe - polega na dodaniu do stali narzędziowych wolframu i kobaltu.

- Umocnienie cząstkami twardych faz

10. Odporność na korozję

Stale zawierające przynajmniej 10,5% chromu są odporne na korozję. Chrom tworzy na powierzchni warstwę tlenku, zapobiegającą przedostania się tlenku w głąb materiału.

11. 5 grup stali nierdzewnych

Stale nierdzewne dzieli się na:

- stale martenzytyczne

- stale ferrytyczne

- stale austenityczne

- stale ferrytyczno-austenityczne

- stale umacniane wydzielinowe

12. Stale stopowe

Konstrukcyjne: do budownictwa, nawęglania, ulepszania cieplnego, azotowania, sprężynowe i na łożysko toczne

Narzędziowe: szybkotnące, do pracy na zimno i na gorąco

Specjalne: do pracy w podwyższonych temp., odporne na korozje (nierdzewne, kwasoodporne), żaroodporne

i zaworowe, o szczególnych właściwościach magnetycznych i fizycznych

13. Stale niestopowe

Konstrukcyjne: zwykłej, wyższej i najwyższej jakości

Narzędziowe: płytko i głęboko hartujące się

Specjalne: magnetycznie miękkie, łatwo obrabiane mechanicznie

Stale narzędziowe niestopowe charakteryzują się małą ilością zanieczyszczeń fosforem i siarką. Są twarde po zahartowaniu i odpuszczeniu w niskich temperaturach, ponieważ stale z dużą zawartością węgla po zahartowaniu są bardzo twarde, stosuje się je do obróbki skrawaniem przy niewielkich prędkościach skrawania.

15. Rozciąganie polimerów na zimno

W temperaturze niższej o 50'C od temperatury zeszklenia zmieniają stan na lepko sprężyste

- małe odkształcenia - polimer wykazuje sprężystość liniową

- przy odkształceniu ok. 0,1 - polimer zaczyna zachowywać się plastycznie i ulega wydłużeniu

17. Cel wyżarzania zupełnego i normalizującego

Celem wyżarzania zupełnego jest uzyskanie jednorodnej struktury i tym samym możliwie najmniejszych twardości perlitu, ciągliwości oraz obrabialności.

Celem wyżarzania normalizującego jest uzyskanie jednorodnej struktury perlityczno-ferrytycznej. Ten rodzaj wyżarzania zapewnia uzyskanie dość dobrej w stosunku do wyżarzania zupełnego właściwości wytrzymałościowych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania z odpowiedziami drgania pojazdu, SIMR PW, V semestr zaoczne, lab pojazdow, sprawko
Pytania i odpowiedzi, Materiały na KKK, Warsztaty, Kurs KAdry Obozowej, Ognisko wieczorna
PowerPoint pytania odpowiedzi(1-20), INFORMATYKA, Sieci, Oprogramowanie biurowe I sem
waznepojecia kolos I MK, SIMR 1ROK, SIMR SEM 1, MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE, 1 kolos
mamce pytania niektóre ogarnijtemat.com, SiMR inżynierskie, Semestr 1, Materiały konstrukcyjne, WIP
Kolos 1, simr, sem 1, materiały konstrukcyjne
pytania kol 1 2013 2014, SIMR Mechatronika, 1 rok, 1 semestr, Materiały Konstrukcyjne
Przykladowe pytania-odpowiedzi, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje be
MR-pytania i odpowiedzi, SiMR - st. mgr, pojazdy, POJAZDY samochody opracowane pytania, POJAZDY sam
Materiały konstrukcyjne odp I ciag, SIMR, I semestr, Materiały Konstrukcyjne, 1 kolos
systemy operacyjne egzamin pytania-odpowiedzi, !!!Uczelnia, wsti, materialy, II SEM
Materiały konstrukcyjne pytania i odpowiedzi kolokwium 1
Pytania i odpowiedzi 2, wydział lekarski - materiały, Toksykologia

więcej podobnych podstron