KINEZJO ZESTAW 7, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia


ZESTAW 7

1. Praca ekscentryczna mięśni - gdy moment sil zewn. większy niż moment sil mięśniowych

2. Jednostka motoryczna - motoneuron i unerwiane przez niego włókna mięśniowe

3. Pobudliwość komórki to - fizjologiczna cecha kom która ma zdolność do odpowiadania na bodziec stanem czynnym, impulsem czyli bioelektrycznym potencjałem

4. Podpisz rysunek - jest to aferentacja Ib z narządów ścięgnistych 1-Ib, 2 - prostownik, 3 - zginacz, 4-narzad ścięgnisty, 5-plytka ruchowa, 6-IN pobudzający 7- IN hamujący

5. Metody pomiaru właściwości mech mięśni- pomiar siły mięśni i MMG

6. Amplituda EMG mówi o - liczbie rekrutowanych jedn motorycznych, rodz i średnicy wl mięśniowych, stabilności rekrutacji, kształcie potencjału aktywującego jedn motoryczne, poziomie aktywacji i koaktywacji mm antagonistycznych

7. Amplituda MMG mówi o (co można odczytać z wykresu) - strategii aktywacji (rekrutacja, czest wyładowań), składzie wl mięśniowych, ich dystrybucji, sztywności, elastyczności mięśnia, inerwacji

8. Czynniki zewn. wpływające na EMG - konfiguracja elektrod, miejsce przyłożenia (brzeg mięśnia), ułożenie wzdłuż włókien (płytka motoryczna, ścięgno)

9. Pole ruchowe znajduje się w - zakręcie przyśrodkowym płata czołowego

10. Kora mózgu nowa (95%) składa się z 6 warstw: - 1-drobinowa, 2 - ziarnista zewn. 3 - piramidowa zewn. 4- ziarnista wewn 5-piramidowa wewn 6- kom wielokształtne

11. Wzorce EMG - skurcz izometryczny wykonany z różną prędkością narastania siły - wzrasta czynność agonistow i antagonistow, wzrasta amplituda obu salw

12. Wzorce EMG - skurcz izometryczny wykonywany z taka sama prędkością narastania momentu siły, ale do różnego docelowego poziomu momentu siły - duży poziom koaktywacji agonistów i antagonistow, wzrasta wartość EMG

13. Hamowanie postsynaptyczne - hamowanie hamowania IN hamującego w przebiegu wl Ia do antagonistow (IN Ia)

14. Połączenia jąder przedsionkowych - jądra ruchowe nerwów III,IV,VI, jądra oliwki, rdzenia kręgowego, jądra czerwienne, móżdżek, twór siatkowaty, jądro śródmóżdżkowe, narząd równowagi

15. Acetylocholina w szczelinie synaptycznej - łączy się z receptorem błony postsynaptycznej w wyniku czego otwieraja się kanaly jonowe dla jonow Na-, depolaryzacja

16. Blona dla bialek i fosforanow znajdujacyhc się wewn kom - nieprzepuszczalna

17. Drogi wstępujące to - drogi sznura tylnego, węgorzowo-rdzeniowe przednie, boczne, rdzeniowo-mozdzkowe przednia i tylna

18. Miofilamenty grube zbud sa z - czasteczek miozynowych, 2 nici spiralnie skreconych ze soba, główki skierowanej w kierunki miofilamentow aktynowych

19. Hamowanie presynaptyczne towarzyszace wibracji - zmniejszenie odruchu monosynaptycznego, nie wpływa na reakcje z gory zaplanowane

20. Długość miesnia przy której zaczynaja być pobudzane motoneurony - TOR - prog tonicznego odruchu na rozciaganie

21. Wstępujący układ siatkowaty odpowiedzialny jest za - czucie, świadomość, przytomność

22. Bodzce podprogowe dochodzące z wysoka częstotliwością wytworza potencjal progowy - sumowanie czasowe

23. Cechy ruchow siegania - żadna z odp, bo trajektoria punktu roboczego jest prawie linia prosta, profil prędkości jest prawie symetryczny (dzwon - jeden szczyt), profil przyspieszenia wykazuje dwa szczyty

24. Cos z hipoteza punktu równowagi - źródłem info jest komenda osrodkowa i info z obwodu

25. Wzrost aktywności zginaczy a hamowanie prostownikow - reakcje z gory zaprogramowane

26. Dzwignia jednostronna jest gdy - sily zewn i wewn znajduja się po jednej str punktu obrotu w stawieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
KINEZJO EGZ ZESTAW 4, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
KINEZJO EGZ Zestaw 14, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
KINEZJO ZESTAW 10, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Ćwiczenia kinezjologiczne, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
CWICZENIA PORZADKOWE[1], Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Konspekt ćwiczeń rąk i stóp, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Stopy i ręce, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Kultura fizyczna(1), Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Pomiary długości kończyn górnych, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia

więcej podobnych podstron