obróbka cieplna, sprawozdanie agh, mibm, obróbka, metalurgia proszków, spieki, hartowanie, odpuszczanie, austenit, przemiana

Pobierz dokument
obrobka.cieplna.sprawozdanie.agh.mibm.obrobka.doc
Rozmiar 54 KB

Sprawozdanie z laboratorium Obróbki cieplnej

Podczas przeprowadzonego ćwiczenia używaliśmy pięciu próbek stali o zawartości 0,4 % węgla (próbki zawierały również w swoim składzie azot)

Próbki były poddawane obróbce cieplnej przez 10 minut w różnych temperaturach, a następnie chłodzone w wodzie :

Próbka

1

2

3

4

5

Temperatura [ºC]

-

650

850

850

850

Twardość

95 HRB

98 HRB

63 HRC

62 HRC

63 HRC

210 HB

228HB

650 HB

635 HB

650 HB

Uwagi

W składzie perlit i cementyt (węglik żelaza)

Po podgrzaniu niema zadnych zmian w składzie, strukturze i własnościach. Większa twardość spowodowana zawartością azotu w próbkach

Powstaje przesycony roztwór węgla w odmianie alotropowej żelaza (martenzyt). Materiał kruchy , twardy, niska plastyczność

Powstaje przesycony roztwór węgla w odmianie alotropowej żelaza (martenzyt). Materiał kruchy , twardy, niska plastyczność

Powstaje przesycony roztwór węgla w odmianie alotropowej żelaza (martenzyt). Materiał kruchy , twardy, niska plastyczność

*Pomiary twardości były dokonywane za pomocą aparatu Rockwella

Próbka

3

4

5

Odpuszczanie w Temperaturze [ºC]

300

500

650

Twardość

54 HRC

42 HRC

30 HRC

530 HB

392 HB

280 HB

Uwagi

Obniżenie twardości spowodowane zanikiem naprężeń po procesie odpuszczania

Powstaje bainit dolny i zaczynaja się tworzyc kawałki cementytu. Twardość mniejsza od martenzytu

Powstaje sorbit- mieszanina ferrytu i cementytu. Duże własności wytrzymałościowe i plastyczne

Powstaje sorbit- mieszanina ferrytu i cementytu. Duże własności wytrzymałościowe i plastyczne

Następnie próbki 3,4,5 zostały poddane odpuszczaniu przez 10 minut pozostawione na chwilę, a następnie chłodzone w wodzie:

*Przyrząd do pomiaru wprowadza błąd pomiarowy wszystkie podane twardości są zawyżone o 2 w skali HRB i HRC

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
obrobka.cieplna.sprawozdanie.agh.mibm.obrobka.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie z laborek4, sprawozdanie agh, mibm, obróbka, metalurgia proszków, spieki, hartowanie, o
sprawozdanie do spiekania, sprawozdanie agh, mibm, obróbka, metalurgia proszków, spieki, hartowanie,
sprawozdanie OBRÓBKA CIEPLNA, Studia AGH IMIR, Rok I, rok 1, Materiałoznawstwo sprawozdania, materia
sprawozdanie OBRÓBKA CIEPLNA, Studia AGH IMIR, Rok I, rok 1, Materiałoznawstwo sprawozdania, materia
METALURGIA PROSZKÓW, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznas
obróbka cieplna sprawozdanie
2- sprawozdanie metalurgia proszkow
Sprawozdanie M6 B-7, AGH, MiBM - I rok, Elektrotechnika, Sprawka - elektro, M6
prasa, Instrukcje BHP obróbka metalu
Mikroskopowe badnia proszk˘w, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WIMiIP, Metalurgia Proszków, spra
Wytwarzanie proszk˘w cz.2, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WIMiIP, Metalurgia Proszków, sprawoz
Mikroskopowe badnia proszk˘w(Materia y spiekane), UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WIMiIP, Metal
Sprawozdanie 2a, Mechanika i budowa maszyn agh, MIBM
Prasowanie proszk˘w, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WIMiIP, Metalurgia Proszków, sprawozdania

więcej podobnych podstron