Cwiczenia w pionizacji i nauce chodu, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia


Cwiczenia w pionizacji i nauce chodu

Wg Wiktora Degi chód to naprzemienne gubienie i odzyskiwanie równowagi ciała w zmieniających się na przemian fazach podporu i wykroku.

Prawidłowy chód jest:

Cykl chodu:

Faza podporu- od zetknięcia pięty z podłożem do oderwania palucha od podłoża, posiada następujące składowe:

Faza przenoszenia- od oderwania od podłoża palucha do zetknięcia tej samej kd z podłożem, posiada składowe takie jak:

Faza podwójnego podparcia- gdy kończyna zakroczna ma jeszcze kontakt z podłożem przez palucha i przodostopiea kończyna wykroczna JUŻ zetkneła się z podłożem poprzez pięte. Podczas biegu faza te nie występouje a jest zastapiona fazą lotu w której kd zakroczna jest już całkowicie oderwana od podłoża a kd wykroczna jeszcze nie zetknęła się z podłożem.

Fizjoteraputa aby przystępować do reedukacji chodu powinien znać dokładnie jego wyznaczniki/ determinanty/cechy/koordynatory

 1. ruch miednicy w płaszczyźnie poziomej, pochylenie zarówno w przód jak i w tył wynosi 4 stopnie. Ruchy te wykonywane są w odcinku L i obu st. Biodrowych. W fazie obciążenia miednica przyjmuje takie obciążenie by stopa kończyny podporowej znajdowała się dokładnie w tym miejscu gdzie znajdowałby się rzut środka ciężkości.

 2. ustawienie miednicy w obu stawach biodrowych w płaszczyźnie czołowej w momencie gdy jedna kd jest w fazie obciążenia właściwego a druga jest przenoszona. Miednica ustawia się wtedy lekko ukośnie opadając w stronę kończyny przenoszonej. Staw biodrowy kd porporowej- przywiedzenie- 5 stopni. St.biodrowy kd przenoszonej jest o taką samą wlk odwiedziony.

 3. ustawienie miednicy o st. Biodrowych w płaszczyźnie poprzecznej w fazie podwójnego podparcia. Oba stawy biodrowe mają mozliwość wyjonania rychów rotacyjnych po 5 stopni dla obu skrętów w pozycji stojącej. Kd wykroczna- rot.zew, kd zakroczna rotacja wewnętrzna

 4. określa wielkość kąta zgięcia stawu kolanowego kd podporowej w fazie pełnego obciążenia, powinien wynosić ok. 20 stopni.

 5. dotyczy czynnościowego skrócenia kd w fazie przenoszenia. Odbywa się to poprzez zgięcie w stawach biodrowym, kolanowym, skokowo-goleniowym., największy jest w przegubie kolanowym <ok. 65 stopni>.

 6. określa kątową wielkość zgięcia w st skokowo- goleniowym, wyprost- 15 stopni, zgięcie 20 stopni

 7. określa prawidłowy stereotyp chodu w którym kroki obu kd są równe

 8. czas obciążenia obu kd równy

 9. prawidłowa koordynacja ruchów kg, kd i tułowia podczas chodu

Kinematyka chodu

Przed przystąpieniem do nauki chodu należy upewnić się, że możliwe jest przywrócenie zakresu ruchu w stawach zawartych w tabeli. Jeśli jest to niemozliwe należy uczyć chodu kompensacyjnego oczywiście indywidualnie biorąc pod uwagę schorzenie pacjenta.

KONEMATYKA tabela- ja myslę, że napisze na brystolu tak do pokazania

DyNAMIKA- no to trzeba podzielić ale nie pisze co to jest i w ogóle bo nie ma sensu;/

I Faza podporu

 1. Kontakt pięty z podłożem.

  1. staw skokowo- goleniowy

  1. staw kolanowy

  1. staw biodrowy

 1. Stopa płaska

 1. obciążenie właściwe

  1. staw skokowo- goleniowy

  1. staw kolanowy

  1. staw biodrowy

 1. oderwanie pięy od podłoża

 1. Oderwanie palucha od podłoża. Koniec przetaczania stopy:

  1. staw skokowo- goleniowy:

  1. staw kolanowy

  1. staw biodrowy

II. Faza przenoszenia

 1. Przyspieszenie

 1. Przenoszenie właściwe:

  1. staw skokowo- goleniowy:

  1. staw kolanowy

  1. staw biodrowy

Podczas chodu wyróznia się mięśnie:

Praca mięśni w fazie wykroku

 1. tułów- rotacja i unoszenie miednicy

 2. biodrowo- udowe- zapoczątkowują fazę, hamuja wyrzut podudzia, stabuilizują staw kolanowy,

 3. podudzia i stopy- unoszą st kolanowy ku górze

Praca mm w fazie podporu

 1. biodrowo- udowe- kontrola rotacji i ciała i zgięcie w stawie kolanowym, stabilizacja tego stawu, hamują pochylenie miednicy ku przodowi, utrzymują j w równowadze

 2. podudzia i stopy- kontrola ruchu stopy, stabilizacja w obu płaszczyznach

I teraz tak mysle w porównaniu z książką zaczynamy z naszej prezentacji od reedukacji chodu i jedziemy do końca oprócz wody. Muszą być sale bo sale są też w książce...znaczy nie pisze że to sala ale są opisane podłoża i takie pierdoły. I trzeba będzie porobić plakaty;/ niestety nie mam farby i nie da rady żebym to druknęła...zrobie plakat z kinematyki chodu na pewno i z tych sal obrazki porysuje. No i z kulami ok.?? Podziel to jakoś proszę. Tylko p równo mniej więcej:p i np. determinanty po poowie tą dynamiczną analize po połowie i w ogóle.

Reedukacja i pionizacja

Kule

Dobór kul:

Kule łokciowe:

Kule pachowe

Czynniki decydujące o dobraniu kroku

Padanie wstawania

Sala do nauki choduWyszukiwarka

Podobne podstrony:
CWICZENIA PORZADKOWE[1], Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Konspekt ćwiczeń rąk i stóp, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Ćwiczenia kinezjologiczne, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
CWICZENIA PORZADKOWE[1], Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Stopy i ręce, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
KINEZJO EGZ Zestaw 14, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Kultura fizyczna(1), Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Pomiary długości kończyn górnych, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia

więcej podobnych podstron