pytania z żelbetu wykładowe, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady, kolokwium


ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - KONSTRUKCJE BETONOWE

1. Wytrzymałość betonu na ścinanie (rodzaje próbek, sposób badania, wytrzymałość charakterystyczna i obliczeniowa).

2. Założenia metody ogólnej obliczania nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną.

3. Co oznacza pojęcie idealizacji geometrii”

4. Naprężenia powstające w elemencie zbrojonym na skutek skurczu.

5. Wytrzymałość betonu na rozciąganie - metody badania, wytrzymałość charakterystyczna i obliczeniowa.

6. Wyjaśnić pojęcie λlim- granicznej wzgl. strefy ściskanej.

7. Naprężenia rozwarstwiające w przekroju zespolonym wg normy PN.

8. Zasady obliczania sztywności zginanej belki żelbetowej.

9. Zasady sprawdzania nośności w stanach gr. użytkowalności

10. Co oznacza określenie „obliczeniowa wytrzymałość stali zbrojeniowej”?

11. Podać przybliżony wykres m-(..) przy zginaniu (moment krzywika - wyjaśnić jego kształt)

12. Kratownicowy model elementów skręcanych

13. Zasada obliczania rys prostopadłych do osi elementu.

14. Karbonatyzacja betonu i jej skutki w odniesieniu do zbrojenia betonu.

15. Dlaczego smukłość betonu wpływa na nośność - jak uwzględnia się to w obliczeniach.

16. Podstawowa długość zakotwienia pręta

17. Naprężenia w fazie II zginania

18. Dlaczego i jakie są wartości szerokości rysy?

* Pełzanie i skurcz

*Idealizacja materiałowa, pod obciążenia

*Kąty θWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zestaw III dobry, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady
inne pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne
beton ściąga, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady, ko
pytanka, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne 2, wy
Kolokwium - laborki z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻEL
grunty - pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty eg
Projekt 8 (Ela Habiera), Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET,
odpowiedzi na lab z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBE
Przykladowe pytania-odpowiedzi, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje be
Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Me
Martyna - WYTRZYMAŁOŚĆ MAT. - SPRAWKOcw 2, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, S
sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Labo
dodatek do stali, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstukcje metalowe, Projekt
Sprawozdanie WUFI i COLO1 by Martyna i Beata, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty
METODA GLASERA, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Fizyka budowli 2,
tablice-x-male, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe

więcej podobnych podstron