Małżeństwo o jakim marzymy 26-28, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO


26) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Wstępując w związek małżeński, wnosimy do niego całe swoje osobiste i rodzinne dziedzictwo, które często w bardzo znacznym stopniu warunkuje nie tylko to, kim jesteśmy obecnie, ale także naszą przyszłość.

"(...)Również ich dzieci oraz dzieci ich dzieci postępują tak, jak czynili ich ojcowie - aż do dnia dzisiejszego."
2 Księga Królewska 14:3-9

27) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Psychiatra Salvador Minuchin opracował teorię rozwoju problemów psychologicznych, którą nazwał wielopokoleniowym przekazem systemu psycho-patologicznego w rodzinie. Wielu innych psychiatrów i psychologów, zajmując się problemami przenoszenia wzorców życia rodzinnego, stwierdziło, że przekazywanie dziedzictwa pokoleniowego spoczywa głównie na rodzicach, a mówiąc dokładniej, uzależnione jest od tego, kim jest ojciec i matka, jaki jest ich stosunek do siebie nawzajem i do dziecka. Słowo Boże mówi, że określone modele życia, w tym negatywne wzorce, można zaobserwować na przestrzeni trzech, czterech pokoleń.

"Jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."
Księga Wyjścia 20:1-6.

28) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Większość z nas pamięta zachowania własnej matki lub ojca, które nas raniły i przeciwko którym buntowaliśmy się. Później okazuje się, że jako rodzice powielamy te same schematy. Odkrycie tego faktu jest frustrujące, jak również stwierdzenie, że nie potrafimy postępować inaczej. To samo dotyczy zachowań żony, która powiela błędy matki czy też męża naśladującego bezwiednie model własnego ojca. Niewłaściwe traktowanie płci przeciwnej, zdrada, cudzołóstwo, przemoc czy alkoholizm mogą być przenoszone z pokolenia na pokolenie.

"Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci."
List do Rzymian 8:1-2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Małżeństwo o jakim marzymy 29-41, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 11-21, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 29-41, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa II, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Wyobraźnia miłosierdzia, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kocham Cię Panie!, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Jezusie Synu Dawida ulituj się (Mk 10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Iść za Chrystusem, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Te Deum, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Nie znam Ciebie (Mt 7, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kto nie bierze swego krzyża, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Do przyjaciela Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Chrystus daje... Chrystus mówi..., DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO

więcej podobnych podstron