psychiatria egzamin 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania


 1. Schizoidia jest:

a. chorobą psychiczną

b. nerwicą

c. zaburzeniem osobowości

d. przejściowym objawem dezadaptacji społecznej

 1. Fobia szkolna to objaw:

a. lęku uogólnionego

b. dystymii

c. zaburzeń osobowości

d. fobii społecznej

 1. Zaburzenia zachownia najczęściej manifestują się w następującym przedziale wiekowym:

a. 4-6

b. 7-11

c. 12-18

d. Wszystkie z wyżej wymienionych

 1. W leczeniu zaburzeń zachowania z towarzyszącymi cechami uszkodzenia OUN

najskuteczniejsze okazało się podawanie:

a. karbamazepiny

b. risperidonu

c. walproinianów

d. metylfenidatu

 1. Jakiego procenta populacji dotyczy ryzyko zachorowania na zespół natręctw ( obsesyjno-kompulsyjny):

a. 0,5%

b. 1,5%

c. 2,5%

d. 3,5%

 1. Na jaki enzym działa hamująco disulfiram?

a. beta- hydroksylaza dopaminy

b. dehydrogenaza aldehydowa

c. dehydrogenaza alkoholowa

d. a i b

 1. ??? Ułamek tzw. 'excellent lithium responders' wśród pacjentów z chorobą afektywna dwubiegunową, czyli takich, u których w trakcie wieloletniego leczenia nie dochodzi do nawrotów choroby wynosi:

a. 3/5

b. ½

c. 2/5

d. 1/3

 1. Który zakres stężeń w surowicy jest optymalny dla długotrwałego stosowania leku w celach profilaktyczny?

a. jony litu 0,5-0.8 mmol/L

b. karbamazepina 4-8 mg/l

c. kwas walproinowy 50-100mg/l

d. wszystkie z powyższych

 1. Hipoteza dopaminowa schizofrenii zakłada:

a. niedoczynność DA we wszystkich struktorach mózgu

b. niedoczynność DA w układzie limbicznym, a nadczynność DA w korze przedczołowej

c. nadczynność DA we wszystkich struktórach mózgu

d. nadczynność DA w strukturach podkorowych, a niedoczynnośći DA w korze przedczołowej

 1. Po 2-tygodniowej kuracji lekiem neuroleptycznym u 22-letniej chorej na schizofrenię, która dotychczas nie zachodziła w ciążę, pojawił się mlekotok. Najmniej prawdopodobne, że pacjentka pobierała:

a. haloperidol

b. klozapinę

c. chloropromazynę

d. risperidon

 1. Które ze stwierdzeń dotyczących soli litu jest nieprawdziwe?

a. działanie neuroprotekcyjne

b. działanie przeciwsamobójcze

c. działanie przeciwwirusowe

d. wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

 1. Rozpoznanie epizodu depresji wymaga stwierdzenia objawów przez okres minimum:

a. 1 dnia

b. 1 tygodnia

c. 2 tygodni

d. 4 tygodni

 1. Kto zajmuje się korektą wad wymowy?

a. psycholog

b. logopeda

c. psychiatra

d. pedopsychiatra

 1. Zespół amentywny to inaczej:

a. z. Splątaniowy

b. z. Majaczeniowy

c. z. Zamroczeniowy

d. z. Otępienny

 1. Ilościowe zaburzenia świadomości to z wyjątkiem:

a. koma

b. sopor

c. stupor

d. przymglenie

 1. Najsliniejsza systematyzacja treści urojeniowych występuje w:

a. z. Paranoicznym

b. z. Parafrenicznym

c. z. Paranoidalnym

d. z. Depresyjnym

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego polega na:

a. przytrzymaniu

b. przymusowym zastosowaniu leków

c. unieruchomieniu

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Źródło neuronów serotoninergicznych w OUN ??znajduje się w:

a. jądrach półleżących

b. jądrach Meynerta

c. jądrach szwu

d. jądrach podstawy

 1. Z niżej podanych formą psychoterapii nie jest:

a. psychoanaliza

b. terapia poznawcza

c. grupa wsparcia

d. trening autogenny

 1. ???? 'Mechanizm obronny' to pojęcie wywodzące się z teorii:

a. teorii poznawczej depresji

b. psychoanalitycznej?

c. teorii rozwoju Ericksona

d. psychoterapii behawioralnej

 1. ???Przypisywanie innym osobom takich cech, postaw czy uczuć, których się w …................... to opis mechanizmu o nazwie

a. zaprzeczenie

b. projekcja

c. przeniesienie

d. przeciwprzeniesienie

 1. ??? Wyparcie ze świadomości takich mechanizmów popędowych czy odczuć, które powodują lęk lub poczucie winy to:

a. wyparcie

b.

c. tłumienie

d .

 1. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego 17-letniego ucznia będącego na utrzymaniu rodziców wymaga wyrażenia zgody przez:

a. wyłącznie rodziców pacjenta

b. wyłącznie pacjenta

c. zarówno pacjenta jak i jego rodziców

d. w przypadku zaburzeń psychicznych wyrażenie zgody na leczenie nie jest wymagane

 1. Leki nootropowe działają:

a. słabo przeciwdepresyjnie

b. uspakajająco i słabo nasennie

c. przeciwdrgawkowo

d. przeciwprotekcyjnie na OUN

 1. ??? Pilne skierowanie do szpitala psychiatrycznego ważne jest od daty wystawienia:

a. 3 dni

b. 21 dni

c. 14 dni

d. 7 dni

 1. Po odstawieniu TLPD ( trójcykliczne leki p/depresyjne) mogą wystąpić objawy:

a. zaburzenia snu

b. hipomania

c. objawy somatyczne

d. wszystkie wyżej wymienione

 1. Który ze sposobów terapii zastosowałbyś w zaburzeniach ??? obsesyjno-kompusyjnych?

a. benzodiazepiny

b. neuroleptyki

c. psychoterapię

d. SSRI i psychoterapię

 1. Nadużywanie amfetaminy- najczęstszy zespół objawowy:

a. depresyjny

b. paranoidalny

c. amentywny

d. majaczeniowy

 1. W zatruciu CO najczęściej występuje:

a. z. Majaczeniowy

b. z. Depresyjny

c. z. Korsakowa

d. z. Paranoidalny

 1. 23- letni mężczyzna podczas badania psychiatrycznego stwierdził, ze gdy obserwuje na ulicy obcych przechodniów zauważa, że osoby te romawiają na jego temat, pradopodobnie coś o nim wiedzą i śmieją się, gdy go zauważają. Opisany objaw odpowiada:

a. omamom wzrokowym

b. omamom słuchowym

c. urojeniom ksobnym

d. myślom natrętnym

 1. 45-letni M …... ablaaaaaaaa

a. pierwszy epizod schizofrenii

b. pranoja prześladowcza

c. majaczenie alkoholowe

d. epizod maniakalny

 1. ??? Które zdanie na temat leków przeciwdepresyjnych jest błędne?

a. ??? po ustąpieniu objawów depresji leki przeciwdepresyjne powinno się stosować nadal przez okres kilku miesięcy

b. stosowanie leków przeciwdepresyjnych przez wiele miesięcy ............ przed wystąpieniem uzleżnienia

c. zmniejszenie nasilenia depresji w trakcie leczenia obserwujemy na ogół po 2-3 tygodniach

d. niektóre leki przeciwdepresyjne są tkaże skuteczne w leczeniu zespołów/zaburzeń lękowych

 1. Psychoterapia poznawcza (kognitywna) jest skuteczna i często stosowana w leczeniu:

a. autyzmu

b. zaburzeń osobowości

c. uzleżnienia od opiatów

d. depresji

 1. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzhaimera działają prokognitywnie na:

a. układ cholinergiczny

b. układ dopaminergiczny

c. układ noradrenergiczny

d. układ adrenergiczny

 1. Zaburzenia funkcji ruchowych, negatywizmy, osłupienie, giętkość woskowa, słabo zaznaczone objawy psychptyczne to cechy:

a. schizofrenii katatonicznej

b. schizofrenii paranoidalnej

c. schizofrenii prostej

d. schizofrenii hebefrenicznej

 1. Objawem zatrucia opioidami nie jest:

a. świąd

b. biegunka

c. senność

d. zwężenie źrenic

 1. Przyczyną wystąpienia zespołu majaczeniowego może być:

a. przewanie ciągu picia

b. zażycie sustancji psychoaktywnych

c. ostra choroba zakaźna

d. wszystkie wyżej wymienione

 1. Co decyduje o przyjęciu w trybie nagłym do szpita psychiatrycznego?

a. rozpoznanie zaburzeń psychicznych

b. rozpoznanie choroby psychicznej i bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta lub życia i zdrowia otoczenia

c. ??? rozpoznanie choroby psychicznej i zagrożenie zdrowia otoczenia

d. ??? rozpoznanie zaburzeń psychicznych i zagrożenie życia pacjenta lub otoczenia

 1. W przebiegu bulimii napady objadania występują:

a. 1x w tyg

b. 1x w m-cu

c. 2x w m-cu

d. 2x w tyg

 1. Napady lęku panicznego zwykle występują w przebiegu:

a. agorafobii

b. lęku uogólnionego

c. depresji

d. neurastemii

 1. Decyzję i zastosowaniu unieruchomienia pacjenta może podjąć:

a. wyłącznie lekarz

b. psycholog

c. pielęgniarka niezwłocznie powiadamiając lekarza

d. wyłącznie lekarz psychiatra

 1. ???W zaburzeniach świadomości najczęstszym typem urojeń są:

a. abstrakcyjne

b. usystematyzowane

c. konkretno-obrazowe

d. impulsywne

 1. Dla rozpoznania jadłowstętu psychicznego potrzebne jest stwierdzenie obniżenia wartości wagi należnej dla wieku i wzrostu o:

a. 10%

b. 15%

c. 20%

d. 25%

 1. W przebiegu jadłowstrętu psychicznego występują następujące objawy z wyjątkiem:

a. bradykardii

b. braku miesiączki

c. obrzęku ślinianek

d. wypadanie włosów

 1. Najbardziej charakterystyczne dla halucynozy alkoholwej są halucynacje:

a. słuchowe

b. wzrokowe

c. smakowe

d. węchowe

 1. Zespół Korsakowa jest związany z długotrwałym nadużywaniem:

a. amfetaminy

b. alkoholu

c. kokainy

d. LSD

 1. Dla typowego obrazu majaczenia alkoholowego nie należą:

a. zaburzenia orientacji co do miejsca

b. zaburzenia orientacji co do czasu

c. halucynacje wzrokowe

d. zaburzenia otępienne

 1. Neuroprzekaźnik związany z procesami pamięci:

a. acetylocholina

b. dopamina

c. serotonina

d.noradrenalina

 1. Pacjent lat 68 otworzył znajomy drzwi w dywanie-

a.

b. otępienia t. Alzhaimera

c.

d.

 1. Studentka medycyny oblała egzamin. Co powinien zrobić lekarz???? doradzić, jak przygotowywać się do egzaminów....;D

a.

b.

c.

d. Przeprowadzić pilnie kosultację psychiatryczną

 1. Def. Anoreksji

 2. Napadowy lęk o różnym natężeniu pojawiający się podczas bezpośredniego kontaktu z określonym obiektami lub sytuacjami, a także w momencie ich wyobrażania, to definicja:

a. fobii

b. katatoniii

c. ciężekiej reakcji na stres

d. żadne z w/w

 1. U pacjenta lat 26 w trakcie leczenia zespołu paranoidalnego wystąpił kurcz mięsni szyi (kręcz karku). Który lek może powodować tkaie objway?

a. pochodne benzodiazepiny

b. pochodne fenotiazyny

c. SSRI

d. żadne z w/w, kręcz spowodowany doznaniami psychotycznymi

 1. Mężczyzna, 45 lat, śledzą go aganci, kibic, reszta- b.z.

a. utrwalone zaburzenia urojeniowe ( z. Paranoiczny)

b.

c.

d.

 1. W leczeniu ChAD najczęściej stosuje się:

a. węglan litu, karbamazepinę, pochodne kwasy walproinowego

b. węglan litu, fenelazynę, poch. kw. Walproinowego

c. TLPD i SSRI

d. benzodiazepiny i prep. Witaminowe

 1. Studentka lat 18. schudła, jest fatalna etc. etc.

a.

b. epizod depresji

c.

d.

 1. Udział czynników genetycznych jest największy w przypadku patogenezy:

a. ChAD

b. uzależnienia od alkoholu

c. depresji nawracającej

d. zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

 1. pacjentka 26, 10 epizdów duszności, trwały 1-2 dni, pomiędzy czuje się dobrze. Przedmiotowo: przedłużenie oddechu. Najprawdopodobniej:

a. niewydolność krążenia

b. depresja nawracająca

c. zespół lęku napadowego

d. astma

 1. Kryteria rozpozniania choroby afektywnej jednobiegunowej obejmują:

a. wyst. Nawracających faz maniakalnych

b. wyst. Nawracających zaburzeń depresyjnych

c. stwierdzenie co najmiej 1 fazy maniakalnej

d. wyst. Epizodów podwyższonego nastroju

 1. Które ze stwierdzeń nie jest prawdziwe:

a. podstawą leczenia chizofrenii jest farmakoterapia

b. neuroleptyki są lekami silnie uzależnieniającymi

c. jednym z DN neroleptyków na OUN są objawy pozapiramidowe

d. neuroleptyki są skteczne w zwalczaniu objawow wytwórczych schizofrenii

 1. Jaki sposób biologicznego leczenia zaburzeń psychocznych został uhonorowany nagrodą Nobla w roku 1927?

a. elektrowstrząsy

b. farmakoterapia

c. immunoterapia

d. leukotemia przedczołowa

 1. Pochodna kwasu arachidonowego, ??? anandamid??? została zidentyfikowana jako endogenny ligand jakiego układu mózgowego?

a. ukł. Gaba-ergicznego

b. ukł. Glutaminergicznego

c. ukł. Kanabinoidowego

d. ukł. Opioidowego

 1. Dlaczego określenie nerwica natręctw w odniesienu do zespołu nastręctw w świetle obecnej wiedzy jest nieprawidłowe?

a. w badaniach obrazowcyh stwierdza się zmiany strukturalne, ???

b. wyst. Zarówno obj. psychiczne jak i ruchowe

c. terapie behawioralne może stanu psychocznego

d. zesp. Natręctw może rozpoczynać się w wieku młodzzieńczym

  1. ??? Do podstawowych metod psychoterapeutycznych stosowanych w leczeniu..........

a. terapia podtrzymująca <--

b. t. behawioralna- poznawcza

c. rehabilitacja poznawcza

d. psychoanaliza

65. Z przeprowadzonych badań wynika, że w patogenezie zależ od alko odgrywają rolę zaburzenia przekaźnicrwa:

a. dopaminergicznego

b. serotoninergicznego

c. GABA- ergicznego

d. wszystkie w/w <--

66.Chory z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi najczęściej uzależniają się od:

a. amfetaminę

b. subst. Halucynogenne

c. opiaty

d. alkohol ←

jakie uklady przykaznikowe sa zaburzone w alkoholizmie (mech. Samodrażnienia struktury DA- podwzgórze, ukł.limbiczny, jądra m-ca sinawego), może też działać przez r. 5HT3, alkohol zwiększa poz. opioidów, stymuluje wydz. NA
facet trafia do szpitala bo zlamal noge czy cos takiego i po 2 dniach widzi pajaki na poscieli co mu jest 

Powtórzyć należy która choroba - jakie zaburzenia w neuroprzekaźnikach (jakieś 3 pytania) 
Gdzie jaki przekaźnik jest produkowany pytali o jeden nie pamiętam już jaki. 

3 pytania z psychoterapii, psychoanalizy, leczenia. Tego to nie wiem z czego się nauczyć.

dodałabym jeszcze pytania o mechanizmy obronne w sensie zrozumienia czym jest przeniesienie, przeciwprzeniesienie, wyparcie, etcWyszukiwarka

Podobne podstrony:
EGZAMIN 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
pytania egzaminy różne, studia, 4 rok, patomorfologia, Pytania, Pytania ex
Pytania Egzamin zebrane, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MED
pyt psych 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
Blok1 pytania - zebrane, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, mikrobiologia egzamin
4 egzamin 2010, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
egzamin Z, studia, 4 rok, patomorfologia, Pytania, Inne, patomorfologia - EGZAMIN
Pytania Tomek, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, Rok akademicki 2007-2008, Egzamin Koфco
pytania egzaminacyjne gastroenterologia, studia, 5 rok, Interna (ex), 5 rok, Gastroenterologia, pyta
Radiologia pytania na egzamin, studia, 4 rok, radiologia, pytania
anatomia pytanuia z egzaminu mojego 2010, studia, I rok położnictwo, Anatomia, EGZAMINY
blok2 pytania - zebrane, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, mikrobiologia egzamin
egzamin 23.03.2013, studia, 4 rok, patomorfologia, Pytania, testy 3 rok
grupa 1clostridia, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MEDYCYNA

więcej podobnych podstron