1450


Choroby chirurgiczne przewodu pokarmowego bydła

1.Laparotomia diagnostyczna - prawo, lewo stronna2.Rumenotomia3.Przemieszczenie, rozszerzenie trawieńca4.Rozszerzenie i przemieszczenie jelita ślepego5.Wgłobienie jelita6.Niedrożność jelita7.Zapalenie otrzewnej8.Przepuklina pępkowa9.Ropień10.Choroby nowotworowe

1.Laparotomia diagnostyczna

Strona lewa- cięcie powłok

Kolejność badania-lewa ściana żwacza, otrzewna ścienna, jama brzuszna-płyndoogonowa część jamy brzusznejlewa nerkamacica i jajnikipęcherz moczowy i moczowodywęzły chłonneokolica pachwinowaprawa strona jamy brzusznejokrężnica zstępującajelito ślepepętle jelita czczego

okolica lewej ściany żwacza

• żwacz w zasięgu omacywania• śledziona• czepiec• przepona• lewy płat watroby• uderzenia serca (koniuszkowe)

Prawostronna laparotomia diagnostycznaciecie powłok do połowy wysokości (wypadanie jelit)lewe ramię - dobrzusznie trawieniecpowierzchnia trzewna wątroby,przeponauderzenia sercaczepiec - zrostyprawa nerka, tłuszcz okołonerkowysieć większapętle jelit - na zewnątrz jelito czcze, i wierzchołek jelita ślepego

2.Rumenotomia

Wskazania:-Urazowe zapalenie czepca -urazowe zapalenie czepca i otrzewnej-Przeładowanie żwacza-Spożycie roślin trujących-Przewlekłe, przemijające wzdęcia żwacza,-W celach diagnostycznych

Występowanie:Bydło powyżej dwóch latCzasem seryjnie po pewnej partii paszy,

Przyczyny:ciała obce metaliczne wydłużone,skurcze czepca,wzrost ciśnienia w jamie brzusznejściana czepca, otrzewna ścienna, przepona

•Droga ciała obcego:•Zrosty,•Ropnie,

-Objawy kliniczne - stadium ostre

•Spadek produkcji mleka,•Utrata apetytu•Sztywny chód •Wygięty grzbiet•Niewielkie wzdęcie żwacza•Stękanie •Podciągnięcie powłok brzusznych•Kał twardy•Czasem na początku podwyższenie

-Objawy kliniczne - stadium przewlekłe•Po 5-7 dniach•Objawy mało charakterystyczne•Może zachować się sztywna postawa

Rozpoznawanie- objawy kliniczne- badanie hematologiczne, niespecyficzne- ultrasonografia - płyn, zmniejszenie częstotliwości ruchów,- radiografia- wykrywacz metalu- punkcja - niespecyficzna

 60%, 30%, 10% silne objawy chorobowe,

Leczenie zachowawcze:uniesienie przedniej części o około 45 cm,podawanie antybiotykówstosowanie sond z magnesami

Leczenie operacyjne:metoda z ramką Weingartametoda z ramką Kulczyckiego metoda z nałożeniem szwówa/ ramka Wiengartasedacja znieczulenie przygotowanie pola operacyjnegocięcie skórne ciecie mięśni i otrzewnej

-Etapy operacji

»Badanie jamy brzusznej

Wygląd otrzewnej - powierzchnia kolorLewa stronaPrawa strona

Obecność płynuObecność zrostów

 umocowanie ramki, założenie dwóch hakówzepchniecie treści zwaczaZałożenie serwetyNacięcie żwaczaZałożenie pozostałych haków i odpowiednie umocowanie w ranie

Metoda z nałożeniem szwów :zepchnięcie treściprzyszycie szczelne do skóry ściany żwacza, możliwe 2 szew do otrzewnej ściennejcięcie żwacza około 3 cm od cięć skórnychmożliwe podtrzymanie fałdu żwacza kleszczami

Etapy rumenotomiiusunąć nadmiar płynu i treścibadać czepiec, ręka nad grzebieniem żwaczowo czepcowymujście przełykurynienka przełykowaujście czepcowo- księgoweprzeszukiwanie czepcaużycie magnesów

•Podanie leków dożwaczowo, dootrzewnowo, podanie treści zwacza•Szycie żwacza •Szycie powłok brzusznych

Powikłania urazowego zapalenia czepca:uraz do wnętrza klatki piersiowej:czas wystąpienie około 1 tydzieńniewydolność sercaobrzęki głowy, szyisłabo wyczuwalne tętnoposzerzone żyły szyjne zewn.bolesność klatki piersiowejczasem - zapalenie płuc, włóknikowe zapalenie opłucnej

Penetracja ciała obcego w kierunku jamy brzusznej:-zrosty - wątroby, ksiąg i trawieńca, miejscowe zapalenie otrzewnej -objawy ogólne -osowienie, gorączka, bolesność brzucha-zdarza się wydalenie ciała obcego po powstaniu przetoki ropnej-występowanie przewlekłego rozszerzenia trawieńca-zespół Hoflunda

Zapobieganie uzc- magnesy żwaczowe- utrzymywanie czystości i porządku.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
NHV 100 400N 4 1450 id 318032 Nieznany
1450
N 1450
1450
1450
Brother HL 1230, 1440, 1450, 1470n Parts Manual
1450
1450
1450
1450
Geoff Mortimer Early Modern Military History, 1450 1815 (2004)
1450 oczy tej małej raz dwa trzy RSIZLWLRWW5MAPXOXR2HMYPK2SEA42OCT5YVDHA
1450
1450
NHV 100 400N 4 1450 id 318032 Nieznany
1450
N 1450
War and the World, 1450 2000

więcej podobnych podstron