Egzamin z mikrobiologiiPopraw2, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin


Egzamin z mikrobiologii- Biol-Geogr., grupa II (2007)

1. Zgodnie z hipotezą endosymbiozy początek mitochondriom mogły dać:

a)

b)

2. Rzęski różnią się od fimbrii tym, że:

a)

b)

c)

3 Między jakimi aminokwasami występuje wiązanie poprzeczne w mureinie typu A:

a)

4. Mureina bakterii z fazy logarytmicznej w porównaniu z mureiną bakterii z fazy stacjonarnej zawiera:

a) mniej pentapeptydów

b) więcej pentapeptydów

c) mniej wiązań poprzecznych

d) więcej wiązań poprzecznych

5. Plazmid liniowy występuje u:

a) E. coli

b) Streptomyces sp.

c) Borrelia burgdorferii

6. Wymień po kolei, idąc od zewnątrz, osłony endospor u Bacillus subtilis:

a)

b)

c)

d)

7. Najmniej energii w oddychaniu beztlenowym powstaje kiedy ostatecznym akceptorem elektronów jest:

a) NO31-

b) So

c) Fe3+

d) SO42-

8. Produktem końcowym redukcji asymilacyjnej azotanów jest:

a) N2

b) NH3

9. Gdzie żyją metanogeny:

a)

b)

c)

d)

10. Wymień trzy grupy substratów wykorzystywanych przez metanogeny do syntezy metanu:

a)

b)

c)

11. Metanotrofy to organizmy:

a) tlenowe

b) beztlenowe

12. Jakie związki są donorami elektronów u bakterii nitryfikacyjnych:

a)

b)

13. Indeks terapeutyczny jest mniejszy kiedy:

a) mniejsza jest dawka toksyczna

b) mniejsza jest dawka terapeutyczna

14. Podjednostki morfologiczne kapsydu to:

a)

15. Białka późne wirusa uczestniczą w:

a) w syntezie płaszcza białkowego

b) w replikacji kwasu nukleinowego wirusa

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin Mikrob12007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin poprawkowy z mikrobiologii, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologii BiolGeogChem GrupaI2008, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiKursDu2007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiBiolGeogChem 2008GrII, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiPoprawka, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiOchrona ŚrodoGrI2008, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin Mikrob12007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Cykl azotowy, Biol UMCS, III semestr, Biochemia
Nukleotydy, Biol UMCS, III semestr, Biochemia
Ekologia ćwiczenia, Biol UMCS, III semestr, Ekologia
ochrona środowiska ćwiczenia, Biol UMCS, III semestr, Ochrona środowiska
nerwowy zmysły, Studia UMCS, III semestr, Fizjologia zwierząt, pytania, egzaminy
tematy cwiczen - ii rok biologii, Biol UMCS, IV semestr, Biologia molekularna, Egzamin
Molekularna, Biol UMCS, IV semestr, Biologia molekularna, Egzamin
biologia molekularna, Biol UMCS, IV semestr, Biologia molekularna, Egzamin
FIZJOLOGIA ZWIERZAT opracowanie do egzaminu, Studia UMCS, III semestr, Fizjologia zwierząt, FIZJO -

więcej podobnych podstron