automaty czlony, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, Reszta, automatyka, Automaty stare rzeczy, Uklady regulacji, Kolos

Pobierz dokument
automaty.czlony.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.doc
Rozmiar 25 KB

Czlon proporcjonalny: y(t)=kx(t) ,, Czlon inercyjny I rzedu: T(dy/dt)+y=kx ,, Człon inercyjny drugiego rzedu: T22(d2y/dt2)+T1(dy/dt)+y=kx , T1/2>T2 , G(s)=k/(T3s+1)(T4s+1) , T3,4=-T1/2 ±pier[(T12/4)-T22] ,, Czlon inercyjny wyzszego rzedu G(s)=k/[(T1s+1)·(..)],,, Idealny człon rozniczkujący : y=k(dx/dt) ,,, Rzeczywisty czlon rozniczkujący: Tdy/dt + y =Tdkd(dx/dt) ,,, Czlon calkujący: dy/dt=kx Czlon calkujacy z inercją: T(d2y/dt2)+(dy/dt)=kx ,, y(t)=kxst t-kxstT(1-e-(t/T)) ,,, Człon oscylacyjny: T22(d2y/dt2)+ T1(dy/dt)+ y=kx ,, y(t)=kxst[1-e-γt (cosλt+ (γ/λ)sinλt)] Czlon opozniajacy: y=kx(t-τ), y(t)=kxst1(t-τ), G(s)=ke-sτ..

Czlon inercyjny I rzedu: T(dy/dt)+y=kx ,, y(t)= kxst(1-e-(t/T)),,

G(s)=(k/(Ts+1)),, M(w)=1/pierw[T2w2+1],, φ(w)=-arctg(Tw)

Człon inercyjny drugiego rzedu: T22(d2y/dt2)+T1(dy/dt)+y=kx ,

T1/2>T2 , G(s)=k/(T3s+1)(T4s+1) , T3,4=-T1/2 ±pier[(T12/4)-T22]

y(t)=kxst[1- (1/(T3-T4))(T3e-(t/T3)- T4e-(t/T4))]

Idealny człon rozniczkujący : y=k(dx/dt),,

y(t)=kxstδ(t),,M(w)=kw,,φ(w)=Π/2,,

Rzeczywisty rozniczk:Tdy/dt+y=Tdkd(dx/dt),

y(t)=kdxste-(t/Td),, G(s)=Tdkds/ (Tds+1),,M(w)=

kdTdw/pierw[Td2w2+1],,φ(w)=Π/2 -arctg(wTd)

Czlon calkujący: dy/dt=kx , G(s)=k/s, y(t)=kxstt

M(w)=k/w ,, φ(w)=-Π/2

Czlon calkujacy z inercją: T(d2y/dt2)+(dy/dt)=kx ,

y(t)=kxst t-kxstT(1-e-(t/T)), G(s)=k/[s(Ts+1)]

M(w)=k/(w·pierw[T2w2+1]),, φ(w)=-Π/2-arctg(wt)

Człon oscylacyjny: T22(d2y/dt2)+ T1(dy/dt)+ y=kx

0<T1/T2 ,, y(t)=kxst[1-e-γt(cosλt+ [(γ/λ)sinλt)],

ξ=T1/2T2 ,w0=1/T ,γ=ξw0 ,λ=w0·pierw[1-ξ2]

P(w)=k(1-T2w2)/[(1-w2T2)2+(2ξwt)2],,licznik Q(w)=

2kξwT ,, φ(w)=-arctg[(2ξwT)/(1-w2T2)]

Czlon opozniajacy: y=kx(t-τ),G(s)=ke-sτ,, y(t)=kxst1(t-τ)

G(jw)=k(coswτ-jsinwτ), M(w)=k, φ(w)=-wτ


Pobierz dokument
automaty.czlony.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania teoria, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, KOLOKWIUM
Sprzężenie zwrotne, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, Reszt
Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁAD
Automaty pytania, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, Reszta,
Automaty pytania (1), IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYK
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródł
Mój, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Sieci Ciepłownicze, Projekt, Projekt
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wzor opisu do projektu - sem 6 a, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomagan
Pytania z I kolosaw, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Sieci Ciepłownicze, Ćwiczenia, Kol
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Wzor opisu do projektu - sem 6, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomaganie
Wzor opisu do projektu - sem 6 pw mw, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspom

więcej podobnych podstron