interferometr, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz


Mikrofalowe interferometry są układami, których zadaniem jest wypracowanie

sygnałów niosących informację o różnicach parametrów sygnałów podanych na ich wejścia.

Podstawowe zastosowania mikrofalowych interferometrów to: miernictwo mikrofalowe,

pomiar różnicy faz sygnałów, pomiar charakterystyk przejściowych dwójników

Doprowadzając do wrót wejściowych S i O sygnały mikrofalowe us i uo o jednakowej

częstotliwości i dowolnych fazach, we wrotach wyjściowych interferometru uzyska się

sygnały, których amplituda jest w określony sposób (wyznaczony przez konstrukcję układu)

zależna od poziomu sygnałów wejściowych, a dodatkowo jest funkcją różnicy faz tych

sygnałów. Sygnały wyjściowe interferometru mogą być poddawane detekcji, po czym

odpowiednio przetwarzane, w rezultacie czego, (dzięki znajomości budowy i zasady działania

interferometru) otrzymuje się informację np. o różnicy faz sygnałów us i uo.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
kolos tbwcz, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia
Zadanie(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia,
Spraw.1(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
dopasowanie sprawozdanie, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
Ania tbwcz ferryty dobre, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
wnioski(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab, S
Tbwcz2 E7T1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.8, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.8
tbwcz - lab2 - dopasowanie impedancji -, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Wnioski do tbwcz lab1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
ferryty sprawozdanie2, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
sprawozdanie sprzęgacze, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+
wnioski moje, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab,
Tbwcz2 E7G1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.7, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.7
Spraw.1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
LAN , Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, sstk
mele srele, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele

więcej podobnych podstron