Pytania2011, farma 2 rok, immunologia

Pobierz dokument
pytania2011.farma.2.rok.immunologia.doc
Rozmiar 35 KB

1.Mechanizm działania komórek NK

spontanicznie zabijają komórki , efekt cytotoskyczny , nie wymagają prezentacji antygenu, działają tak jak Tc ale szybciej, indukują apoptozę.

2. Limfocyt T posiada receptor TCR.... zbudowany głównie z łańcucha alfa i beta....

3. Cząsteczka HLA I składa się z ...łańcucha ciężkiego alfa............ i ....B-2-mikroglobuliny..............

a peptyd wiązany w rowku składa się z ...7-10............... aminokwasów.

4. Etapy aktywacji dopełniacza [RAA]

* faza rozpoznania

* faza aktywacji

* faza ataku

5. Limfocyty B przekształcają się w procesie transformacji blastycznej

w plazmocyty........ i produkują .przeciwciała.... . Część limfocytów B przekształca się w

.......komórki B pamięci..immunologicznej.........

6. Odpowiedź humoralna wtórna powstaje po kolejnym kontakcie z tym samym antygenem..............................

7. Wymień domeny łańcucha ciężkiego VH, Ch1, Ch2, CH3

8. W ziarnistościach cytotoksycznych obecne są

* perforyny

* granzyny

* cytokiny

9. Limfocyty Tc rozpoznają antygen ...guza............. prezentowany

razem z cząsteczkami .MHC I.....

10. Atopia to ..dziedzina skłonność do nadmiernego wydzielania IgE w odpowiedzi na niektóre substancje występujące w otoczeniu człowieka. Może nie dawać objawów klinicznych...

11. Co powoduje pobudzenie komórek tucznych

-drugi i następny kontakt z alergenem

-2 czasteczki IgE+alergen+komorka tuczna

-

12.choroby narządowo swoiste

* stwardnienie rozsiane

* cukrzyca typu I

13. Wymień choroby autoimmunizacyjne humoralne ?

* toczeń układowy rumieniowaty

* choroba Gravesa-Basedowa

* pęcherzyca zwykła

-niedokrwistość autoimmunohemolityczna

14. Immunosupresja to,.działania osłabiające funkcjonowanie układu odpornościowego.. powodowana jest transplantacją, działaniem środków farmaceutycznych, działaniem prom.UV ( wymienić 2 )

15. Wymień procesy zachodzące w narządach limfatyczntych ( wymienić 3)

-miejsce dojrzewania namnażania komórek limfatycznych

-miejsce nabierania kompetencji

-Miejsce selekcji

16. Podać przykłady autoantygenów

-osłonki mielinowe w neuronach

- komorki beta wysp trzustki

17. Ekspresja cząsteczek HLA największa jest na ( wymienić 4)

-nerki

-skóra

-limfocyty

-trombocyty

18. Wzorzec molekularny związany z patogenami to struktury drobnoustrojow rozpoznawalne przez układ immunologiczny(PAMP)RNA dwuniciowy i lipopolisacharyd...........

19. Przeciwciało zbudowane jest z .....

* 2 łańcuchów ciężkich H tej samej klasy

* 2 łańcuchówlekkich Ltego samego typu

20. Grupy mediatorow komórek tucznych i bazofili:

-performowane

-generowane

-cytokiny

pytania z godziny 10

1.co wytwarza Th1 -interleukine 2, interferon gamma

2.opsoniny co to jest i przykład -białka, któreopłaszczają bakterie i są one lepiej zauważalne przez komórki żerne- imunofagoctyoza np. IgG, niektóre składowe dopełniacza np. C3b

3.etapy odpowiedzi immunologicznej

-rozpoznanie obcego czynnika

-neutralizacja

-eliminacja

4.Limfocyty Th1 wytwarzają:

->interferon gamma...........ktory.....pobudza makrofagi i hamuje czynność Limfocyt Th2........

..->interleukine 2..........ktora......pobudza Limgoyt TC.....

5.etapy fagocytozy

-chemotaksja

-endocytoza

-faza trawienia

6.co mają limfocyty T i B do prezentacji antygenu -T- MHC 1, B- MHC1 i MHC 2

7.Choroby ukladowe(?) -twardzina układowa, toczeń układowy rumieniowaty

8.autoimmunogeny w chorobach autoimmunizacyjnych

-osłonki mieliniowe neuronow

-komórki b trzustki

-jądra kom

9.budowa HLA klasy II

-łańcuch alfa i łańcuch beta w rowku 10-30 aminokwsaow

10.Limfocyty T maja receptory(trzeba bylo podac 2 i ktorych więcej) TCR, CD3 CD4 CD8

11.immunosupresja i immunostymulacja

Immunosupresja to działania osłabiające działanie układu odpornościowego,a immunostymulacja to pobudzanie układu odpornościowego (witaminy, szczepionki,homeopatia, naturalne czynniki np. czarny bez, ehinacea)

12.co umozliwia limfocytom B i T wiązanie z antygenem receptor BCR I TCR

13.Które kom działają spontanicznie(NK) i czego nie musza miec zeby działać prezentowanego antygenu MHCi do jakiego typu odpornosci sa zaliczane mechanizm odporności nieswoistej

14.cos z alergii- ze względu na penetracje(sory ze tak pisze ale moja wiedza nie jest zbyt duza wiec i pytan dokładnych nie potrafie pisac) -wziewne, pokarmowe, kontaktowe

15.Treg-jakie maja czasteczki(receptory?) Cd4+ i Cd25+

16.łancuch ciezki decyduje o przynajleznosci do..klasy..

i to samo z lekkim typu

17.jakie procesy w narzadach obwodowych zachodzą

-kontakt limfocytów z antygenem=powstanie odpowiedzi immunologicznej

-filtracja limfy

-Wychwyt antygenów

Inna grupa

1.Cząsteczki powodujące nadwrażliwość typu 1 -leki, substancje chem, subst pochodzenia organicznego i zwierzecego

2.Limfocyty B dzielą się na .B1 i B2... najwięcej we krwi jest... B2

3.Wymienić nazwy typy HLA I i HLA II

HLA 1

HLA - A

HLA - B

HLA- C

HLA 2

DP

DQ

DR

4.MALT - co to i podac co wchodzi w jego sklad-uklad odpornościowy związany z błonami sluzowymi, w skla wchodzi-

-galt-tkanka limfatyczna ukl. Pok najwięcej w jelicie cienkim

-nalt-tkanka limfatyczna nosogardzieli

-balt -tkanka limfatyczna drog oddechowych

-tkanka limfatyczna gruczołów sutkowych, lzowych, slinianek, gruczołów układu moczowo-plciowego

5.Immunosupresja to.osłabianie działania układu odpornościowego np. transplantacja, leki.. wymienic 2 czynniki immunosupresyjne

6.Jakie receptory ma limfocyt B BCR ,CD 19 ,CD 20, CD 22

7.odpowiedz typu humoralnego wspomagaja limfocyty.Th2... a komórkowego limfocyty.Th1..

8.Limfocyty Tc rozpoznaja czasteczki guza razem z czasteczkami ... MHC I

9.Czasteczki biorace udzial w odpowiedz alergicznej.histamina, IgE , IL-4)

10.Mediatory w reakcji zapalnej (4) , prostaglandyny, IL-4,Il-6 IL8, IL12, histaminy, PAF

11.Dlaczego jest fagocytoza ulatwiona -dzieki opsoninom, które oplaszczaj antygeny i sa bardziej zauważalne przez kom zerne

12.W jaki sposob komorki NK moga atakowac kom. nowotworowe

za pomocą przeciwciał ADCC> cytotoskycznosc zależna od przeciwciał, przez fagocytozę i przez apoptozę .

Dlaczego kom. NK bo to jest pierwsza linia obrony, nie wymaga przentacji , działają szybko

13.Czasteczki HLA klasy II uczestnicza w prezentacji antygenow..egzogennych. taki sygnal odbiera..Limfocyt TH.

14.Choroby autoimmunologiczne zalezne od przeciwcial toczeń układowy rumieniowaty , Gravesa-basedova,pęcherzyca zwykła, niedokrwistość autoimmunohemolityczna

15.Co w reakcjach alergicznych powoduje powstanie kom. tucznych.-drugi i nast. Kontakt z antygenem,.

kompleks 2czIgE+alergen+kom tuczna.

16.Kiedy wystepuje pierwotna odpowiedz humoralna.po pierwszym kontakcie z antygenem.. jakie przeciwciala wystepuja IgM

17.Klasyczna droga aktywacji dopelniacza jest aktywowana przez (jakie kompleksy)

-antygen plus 2 przeciwciała IgG

-antygen plus 1przeciwciała IgM

18.Coś o mediatorach reakcji alergicznej -histamina, leukotrieny, prostaglandyny

8 rano

1. Co stymuluje odczulanie - w trakcie odczulania powstaja przeciwciała blokujące, swoiste dla alergenu i wzrasta liczba Limofcytów Th.

2. Alternatywa droga dopełniacza zaczyna sie od C3 a klasyczna od c1-c3

3. Jaki kompleksa aktywnie komórki tuczne.

2cz IgE+alergen

drugie i więcej spotkan z antygenem

4. Rozpoznanie Guza jak komórki Tc za pomocą MHC1

5. Autoantygeny - beta trzustki i osłonki mielinowe neuronow , THS ( było)

6choroby narzadowo - swoiste - Hashimoto , cukrzyca I , stawardnienie rozsiane

choroby wielonarządowe (układowe) - twardnica układowa , toczeń ukladowy rumieniowaty

7.inwolucja

zamiana tkanki tarczycy na tkankę tłuszczową

8immunostymulacja- 2 przyklady-szczepienie i witaminy

9 receptory B - BCR , CD19, Cd 20 , CD22

10 atopia - genetyczna sklonność do nadmiernej produkcji IgE bez objawów klinicznych

11 nadwrazlisc typu I -IgE, IgG4, kompleks antygen-przeciwcialo

12.choroby komorkowe-cukrzyca typ1, hashimoto, stwardnienie rozsiane

12. Funkcje limfocytow B

-wytwarzanie przeciwciał

-prezentacja antygenu Limfocytom Th

-wytwarzanie cytokin

-uczestnicza w odpowiedzi humoralnej

13. Gdzie dojrzewają b i T - B w szpiku T w grasicy

  1. Mediatory generowane co to i jakie SA

syntetyzowane tyko przez komorki po stymulacji: leukotrieny i prostaglandyny

15. MHC o przekazuje i komu , przekazuje antygen - dla Tc i limfocytom B

  1. Alergeny wg czasu trwania :całoroczne (kurz) i sezonowe ( pyłki, roztocz, grzyby)

18. etapy przechodzenia leukocytow przez śródbłonek

-toczenie się krwinek białych po scianie naczyn

-aktywacja

-scisla adhezja

-diapedeza

19Cząsteczki na limfocytah T-MHC 1, TCR 1 Cd2 , CD3 CD 4 CD8

20.co to jest HLA

Główny układ zgodności tkankowej człowieka, odpowiada za utrzymanie lub odrzucenie przeszczepu. Dzieli się na HLA I ,II i III.HLA 1 i 2 prezentuja antygeny.


Pobierz dokument
pytania2011.farma.2.rok.immunologia.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3. Budowa komórki bakteryjnej- pytania, farma 2 rok, mikrobiologia, budowa komorki bakteryjnej
pytania3, ~FARMACJA, I rok, BIOFIZYKA, Biofizyka- zadania
III rok - Immunologia - pytania i odpowiedzi, NAUKA, Medyczne (medycyna, biotechnologia, anatomia, w
1.immuno pytania-3str, studia, 4 rok, immunologia, pytania
pytania immuny zebrane z testów, studia, 4 rok, immunologia, pytania
pytania cd, studia, 4 rok, immunologia, pytania
Pytania na kolosa z II grupy kationów, ~FARMACJA, I rok, CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA, 2 grupa kati
2.pytania immuny zebrane z testów-3str, studia, 4 rok, immunologia, pytania
immunologia test, studia, 4 rok, immunologia, pytania
pytania z 2 terminu, Farma, farma 4 rok, 2 term giłdaa
PYTANIA Z ZERÓWKI 2010, V rok, immunologia
pytania z immuno, studia, 4 rok, immunologia, pytania
cykle robaków, ~FARMACJA, I rok, biologia z genetyką
Immuny- transplant, III ROK, immuno
puszki koło 4-pytania, weterynaria, 5 rok semestr 2, puszki
kartkowka 3 z odp, 5 rok, immunologia, giełda, kolokwium V rok, kolokwium V rok
Psychologia- pytania, 1.Lekarski, I rok, Psychologia, Wykłady, Psychologia

więcej podobnych podstron