pytania na gospodarkę odpadami, Ochrona Środowiska, Gospodarka odpadami


 1. 4 klasy odpadów przemysłowych.

 2. Od czego zależy kategoria składowiska

 3. Co powinna zawierać dokumentacja hydrogeologiczna wykonana pod budowę nowego składowiska.

 4. Grunty przeznaczone do izolacji powinny odznaczać się następującymi właściwościami

 5. Jaki procent odpadów stanowią odpady niebezpieczne i specjalne.

 6. Których geo....... nie należy stosować do uszczelnienia składowisk. ( odp PCV).

 7. Wymień uciążliwości składowiska odpadów.

 8. Próba szczelności geomembran powinna trwać ... minut.

 9. Jaka powinna być grubość warstwy izolacyjnej pośredniej na składowisku.

 10. Wzór na obliczanie powierzchni składowiska ( jakie wielkości we wzorze i jakie jednostki)

 11. Wymień 4 formy składowisk odpadów.

 12. Podaj definicje odpadów.

 13. Minimalne spadki drenażu na składowisku wynoszą.

 14. Przywieziona na składowisko odpady ściekowe o wilgotnościach:

80%, 53%, 65 %,85%, 62%. Które osady można przyjąć na składowisko.

 1. Przesłony izolujące dno składowiska.

 2. Wymień 4 sposoby postępowania z odciekami.

 3. Które z materiałów nadają się na warstwy izolacyjne pośrednie.

 4. Wymień optymalny zestaw sprzętu na wysypisku.

 5. Wymień 10 zasad poprawnej eksploatacji składowiska.

 6. Podaj przy jakiej minimalnej wielkości składowiska odpadów wg UE istnieje obowiązek odgazowywania i wykorzystania biogazu.

 7. Wymień warstwy uszczelnienia powierzchniowego składowiska.

 8. Minimalna miąższość warstwy drenażowej ochronnej nad uszczelnieniem dna powinna wynosić.

 9. Wybuchowa mieszanka metanu i powietrza , gdy jaki % mieszaniny stanowi metan.

 10. Wymień najważniejsze składniki gazu wysypiskowego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na egzamin z Ekotoksykologii(1), Ochrona środowiska, semestr 2
Pytania na egzamin prawo ochrony srodowiska od 2 grupy, Ochrona środowiska
pytania na egzamin zestawy, ochrona środowiska PB
A.Adamkiewicz Utylizacja odpadow na statkach morskich, Ochrona Środowiska studia, 4 rok (2009-2010),
pytania na gospodarkę, szkoła
pytania na gospodarkę
pytania na gospodarkę, szkoła
pytania na gospodarka komunalna dr kozłowski
Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, OCHRONA ŚRODOWISKA
Pytania z Kartografii Egamin 2010, Ochrona Środowiska AGH, 2 rok, Kartografia geologiczna
Oczyszczanie sciekow przemyslowych na wybranym przykladzie, ochrona środowiska UTP bydgoszcz
Monitoring wykłady i pytania, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
PRZYKŁADOWE PYTANIA DLA STUDENTÓW, Technologie Ochrony Środowiska, Analiza Instrumentalna
Karta usług - wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, OCHRONA ŚRODOWISKA
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadĂłw, OCHRONA ŚRODOWISKA
Geologia złóż - pytania egzaminacyjne (02) - opracowanie, Ochrona Środowiska studia, 4 rok (2009-201
na ściąge, polityka w ochronie srodowiska, polityka w ochronie srodowiska
Technologia remediacji druga ściąga na 2 koło, Studia, Ochrona środowiska

więcej podobnych podstron