Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy


……………………………….

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Styl narodowy w twórczości Stanisława Moniuszki

  1. Omów najważniejsze fakty z życia polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki.

  1. Wymień cztery cechy stylu narodowego.

  1. W jakich dziełach Stanisława Moniuszki pojawiają się elementy narodowe? Wymień tytuły utworów.

  1. Wymień cechy charakterystyczne dla twórczości Stanisława Moniuszki.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy
Karta pracy - Straszny dwĂłr, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy
Karta pracy - Co to jest metrum, mandale, karty pracy
Karta pracy Instrumenty smyczkowe, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron