mele srele, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele


Grupa A

1 Jeśli materiał jest paramagnetykiem to:

c) Istnieją w tym materiale niezerowe momenty magnetyczne

2 Zjawisko indukowania się w ośrodku momentu magnetycznego przeciwnie skierowanego do zewnętrznego pola magnetycznego nazywa się:

c) Diamagnetyzmem

3 Na moment magnetyczny elektronu składają się:

d) Orbitalny i spinowy moment magnetyczny

4 Za porządkowanie się dipoli magnetycznych w ferroelektryku odpowiedzialne jest zjawisko b) Oddziaływania wymiany

5 Ceramiki w swej strukturze stanowią najczęściej: a) Polikryształy

6 Wykresy przedstawiają zależność indukcji magnetycznej od natężenia pola: a) Materiału magnetycznie miękkiego (A) i twardego (B)

7 Typowy zakres wartości przewodności charakteryzujący materiały ceramiczne stosowane w elektronice to :

a) σ = 10-13/10-9 S/m

8 Jedna z wymienionych reakcji chemicznych nie jest związana z wytwarzaniem polimerów d) Polimeraza

9 Polimery występują w strukturze:

d) Amorficznej lub krystalicznej lub mezomorficznej

10 Duroplasty to tworzywa, które:

c) Przechodzą nieodwracalnie ze stanu plastycznego w stan utwardzony

11 Krytyczna długość włókna w kompozycie o wzmocnieniu włóknistym zależy:

a)Od średnicy włókna

12 Kompozyt to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów o różnych:

[Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów.” Kompozyt składa się z osnowy i umieszczonego w niej drugiego składnika (zbrojenia) o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych (rozciąganie). Osnowa pełni nastepujace funkcje: >utrzymuje razem zbrojenie >zapewnia wytrzym na ściskanie >przenosi naprezenie zewnetrzne na zbrojenie >zatrzymuje rozprzestrzenianie sie pekniec > nadaje kształt]

16 Długość plastra krzemu odciętego z monokryształu w procesie produkcji urządzeń półprzewodnikowych wynosi : c) 500 - 1000 um

17 Półprzewodnik skompensowany to taki, który: c) Zawiera domieszki typu n i typu p

18 Materiał nadprzewodzący, będący w stanie nadprzewodnictwa, wykazuje: c)Diamagnetyzm

19 W materiale charakteryzującym się możliwością nadprzewodzenia opór elektryczny prądu o dużej częstotliwości, w stanie nadprzewodnictwa: b) Maleje

20 Do wytwarzania monokryształów GaAs stosuje się: d) Zmodyfikowaną metodę Czochralskiego

21 Materiał nadprzewodzący, bedący w stanie nadprzewodnictwa: a) Posiada przerwę energetyczną pomiędzy pasmem przewodnictwa a walencyjnym

22 Nanorurki węglowe mogą przewodzić sygnały elektryczne szybciej niż przewody miedziane, przy częstotliwościach: a) do 10GHz

23 Fuleren jest odmianą amorficzną b)wegla

24 Nanorurki węglowe są odmianą:

b) Fulerenow

25 Przyciąganie pomiędzy elektronami wg teorii nadprzewodnictwa BCS odbywa się:

b) Za pośrednictwem fononów

Grupa B

1 Niezerowy moment magnetyczny mogą mieć tylko: d) Atomy, których elektrony posiadają orbitalny moment magnetyczny

2 Zjawisko indukowania się w ośrodku momentu magnetycznego przeciwnie skierowanego do zewnętrznego pola magnetycznego nazywa się:

c) Diamagnetyzmem

3 Jeśli materiał jest paramagnetykiem to:

c) Istnieją w tym materiale niezerowe momenty magnetyczne

4 Za porządkowanie się dipoli magnetycznych w ferroelektryku odpowiedzialne jest zjawisko: b) Oddziaływania wymiany

5 Wykres przedstawia zależność namagnesowania materiału od temperatury. Krzywe dotyczą: a) Paramagnetyka (a) i ferromagnetyka (b)

6 Materiał magnetycznie miękki to taki, w którym: c) Ściany domenowe łatwo się przemieszczają

7 Ceramiki w swej strukturze stanowią najczęściej: ) materiały amorficzne

A B

1 C 1 D

2 C 2 C

3 D 3 C

4 B 4 B

5 A 5 A

6 A 6 C

7 A 7

8 D 8 B

9 D 9 B

10 C 10 B

11 A 11 D

12 12 D

13 13 A

14 14

15 15

16 C 16 A

17 C 17 C

18 C 18 C

19 B 19 D

20 D 20 C

21 A 21 A

22 A 22 C

23 B 23

24 B 24

25 B 25

A B

1 C 1 D

2 C 2 C

3 D 3 C

4 B 4 B

5 A 5 A

6 A 6 C

7 A 7

8 D 8 B

9 D 9 B

10 C 10 B

11 A 11 D

12 12 D

13 13 A

14 14

15 15

16 C 16 A

17 C 17 C

18 C 18 C

19 B 19 D

20 D 20 C

21 A 21 A

22 A 22 C

23 B 23

24 B 24

25 B 25

A B

1 C 1 D

2 C 2 C

3 D 3 C

4 B 4 B

5 A 5 A

6 A 6 C

7 A 7

8 D 8 B

9 D 9 B

10 C 10 B

11 A 11 D

12 12 D

13 13 A

14 14

15 15

16 C 16 A

17 C 17 C

18 C 18 C

19 B 19 D

20 D 20 C

21 A 21 A

22 A 22 C

23 B 23

24 B 24

25 B 25

A B

1 C 1 D

2 C 2 C

3 D 3 C

4 B 4 B

5 A 5 A

6 A 6 C

7 A 7

8 D 8 B

9 D 9 B

10 C 10 B

11 A 11 D

12 12 D

13 13 A

14 14

15 15

16 C 16 A

17 C 17 C

18 C 18 C

19 B 19 D

20 D 20 C

21 A 21 A

22 A 22 C

23 B 23

24 B 24

25 B 25Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
nadprzewodniki-przewodnik, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele
kolos tbwcz, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia
interferometr, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Zadanie(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia,
LAN , Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, sstk
Spraw.1(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
dopasowanie sprawozdanie, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
Ania tbwcz ferryty dobre, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
wnioski(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab, S
Tbwcz2 E7T1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.8, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.8
Spr. z analogow, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, ua1
tbwcz - lab2 - dopasowanie impedancji -, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Wnioski do tbwcz lab1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
sprawozdanie filtry mikrofalowe, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, ua1
ferryty sprawozdanie2, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
sprawozdanie sprzęgacze, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+

więcej podobnych podstron