ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA I SŁUCHOWA ĆWICZENIA U DZIECI, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ


Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

Zadanie 1

Wyszukiwanie różnicy między obrazkami z dużą ilością szczegółów.

Dziecko otrzymuje dwa obrazki różniące się kilkoma szczegółami. Ma odnaleźć te różnice i prawidłowo nazwać.

Dziecko otrzymuje kilka obrazków, spośród których dwa są jednakowe. Musi je odszukać, np. kwiatki.

Dziecko otrzymuje dwa zestawy obrazków, dobiera z nich identyczne i tworzy pary.

Rozwiązanie zagadki graficznej: Krasnoludki mają butki. Jeden włożył nie do pary. Czy odgadniesz który ?

Zadanie 2

Dobieranka obrazkowa.

Dobieranie par jednakowych motyli, kolorowanie ich.

Dobieranie par jednakowych figur geometrycznych.

Łączenie elementów zawiązanych ze sobą, np.: kwiatek - doniczka, pędzel - farby, but - noga.

Zadanie 3

Dobieranka tematyczna.

Obrazki czterech pór roku - adekwatne symbole, np.: sanki, owoce, bazie, kąpielówki.

Obrazki przedstawiające pory roku i adekwatne czynność, np.: rano - budzik, południe - talerz i sztućce, popołudnie - piłka, wieczór - piżama.

Obrazki z sytuacjami tematycznie związanymi, np. wazon z kwiatami na stole - kałuża na dywanie, miś bez ucha - płaczące dziecko, drabina pod drzewem - kosz z jabłkami, prezent - tort. Dzieci po dopasowaniu obrazku mogą opowiedzieć całe zdarzenie.

Zadanie 4

Składanie całości z części.

Dziecko otrzymuje dwa obrazki: jeden cały, a drugi pocięty, składa go według wzoru.

Dziecko otrzymuje dwa obrazki , których części są pomieszane, wykonuje jak wyżej.

Porozcinane figury geometryczne układa odpowiednio na wcześniej narysowanym wzorze.

Zadanie 5

Układanka z różnych figur geometrycznych.

Koła, kwadraty, trójkąty różnego koloru rozcięte są na dwie części. Należy złożyć z nich całe figury i nazwać je poprawnie.

Zadanie 6

Układanie mozaik i wzorów z prostych figur geometrycznych:

- według podanego wzoru;

- zabawa w parach: jeden komponuje wzór - drugi go odwzorowuje.

Zadania 7

Rozpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych.

Dziecko otrzymuje tablicę z dużą ilością wyrazów. Na małych kartonikach wpisane jest kilka wyrazów. Zadaniem dziecka jest odszukanie tych wyrazów na dużej tablicy.

Zadanie 8

Układanie wyrazów z liter i sylab.

Dziecko otrzymuje obrazek z podpisem, a następnie z literek układa podpis.

Dziecko otrzymuje obrazek z podlepionym podpisem. Kartonik przecięty jest według sylab.

Dziecko składając napis, odczytuje wyraz. Zaczynamy od wyrazów dwusylabowych, a następnie stosujemy trzysylabowe.

Zadanie 9

Układanie parami

Dziecko otrzymuje kartoniki z prostymi wyrazami oraz kartoniki z graficznym obrazem tych wyrazów. Zadaniem dziecka jest dopasowanie układu graficznego do wyrazu.

Zadanie 10

Wykonywanie liter ( najczęściej mylonych przez dzieci )

Dziecko klei z plasteliny litery lub cały alfabet i układa na deseczce.

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

Zadanie 1

Segregowanie obrazków według głoski pierwszej, ostatniej, trzeciej, drugiej itp.

Zadanie 2

Reagowanie sygnałem na określoną głoskę.

Nauczyciel wolno wymawia wyrazy zawierające określoną głoskę, dziecko reaguje na jej dźwięk, np. klaśnięciem, podskokiem, zrobieniem kreski na tablicy; można na końcu przeliczyć, ile razy dana głoska wystąpiła.

Zadanie 3

Podział wyrazów na sylaby i wyodrębnienie głosek w sylabie, np.: o - ko, o - sa, E -wa, nos, wan - na.

Zadanie 4

Nauczyciel wystukuje na bębenku, dziecko skacze w rytmie ( obunóż, na jednej nodze ).

Zadanie 5

Wystukiwanie rytmu według wzoru ( I II III I ):

- nauczyciel wystukuje na klockach dowolny rytm, po chwili dziecko powtarza;

- nauczyciel wystukuje rytm znanej piosenki, dziecko zgaduje, o którą piosenkę chodzi, samodzielnie wystukuje jej rytm ( zmiana ról );

- nauczyciel stuka dowolny rytm nieco szybciej, z ręką ukrytą za zasłoną.

Zadanie 6

Podział zadań na wyrazy, przeliczanie słów.

Podział wyrazów na sylaby ( wyrazy z wzrastającą liczbą sylab ), np.: ul, oko, woda, trawa, szczotka,…, kaloryfer.

Podział wyrazów na głoski.

Segregowanie obrazków według wzrastającej liczby sylab ( malejącej, jednakowej ).

Zadanie 7

Wyszukiwanie obrazka o najdłuższej nazwie ( najkrótszej ).

Zadanie 8

Różnicowanie sylab podobnych.

Nauczyciel wypowiada grupę sylab, dziecko daje znak, gdy usłyszy umówioną sylabę, np.:

ma - sa, da, wa, ma, ga,

la - sa, ma, wo, du, la, re.

Zadanie 9

Ćwiczenie słuchu fonetycznego na podstawnie obrazków.

Rozkładamy obrazki z dwu grupy /s-s, /sz-cz/, /t-d/, /p-b/, /k-g/.

Dziecko układa je w dwóch rzędach, np.

s - sad, samolot, sowa, smok;

sz - szyny, szkoła, szalik, szafa.

Zadanie 10

Kończenie wyrazów dwusylabowych w oparciu o obrazki, np. bu…ty, san…ki, mo…tyl.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową oraz orientację przestrzenną(1), Ćwiczenia uspraw
Ćwiczenia usp.analize i synteze wzrokowa, Nauka pomoce, polski
Analiza i synteza wzrokowo-ruchowa i orientacja przestrzenna, zestaw ćwiczeń
Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową oraz orientację przestrzenną
Plan pracy dydaktycznej z przykładowymi ćwiczeniami, analiza i synteza wzrokowa, Plan pracy dydaktyc
Ćwiczenia i zabawy doskonalące analizę i syntezę wzrokową, Pomoce dydaktyczne
Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową oraz orientację przestrzenną(1), Ćwiczenia uspraw
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI - program pracy z dziećmi przedszkolnymi, MATERIAŁY DO PRACY Z DZIEĆMI, Scenar
zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Ćwiczenia z retoryki wybór do zajęć, Edukacja, retoryka, ćwiczenia z retoryki (zajęcia) materiały -
Badanie poziomu analizy i syntezy wzrokowej ucznia
analiza i synteza wzrokowa
ZABURZONA ANALIZA i SYNTEZA WZROKOWA ćwiczenia
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI - program pracy z dziećmi przedszkolnymi, MATERIAŁY DO PRACY Z DZIEĆMI, Scenar
Gry i zabawy dydaktyczne cwiczace analize i synteze graficzna i sluchowa poznanych liter i wyrazow
socjologia ludności - materialy do zajęć 9, socjologia, Socjologia Ludności
Podpowiedzi do mądrości przyrody, Ekologia - materiały do zajęć
ZABAWA MATEMATYCZNA -DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB .DWUCYFROWYCH KOLOROWANIE, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KO

więcej podobnych podstron