MiBM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia semestr 1, matematyka


dr Jerzy Krzempek

Instytut Matematyki

Wydział Matematyczno-Fizyczny

p. 509

Egzamin z matematyki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, MiBM, studia stacjonarne, sem. I: Sposób oceniania

 1. Wszystkie oceny cząstkowe są w skali 0-5.

 2. Każda ocena jest przeliczana na procenty za pomocą mnożenia przez odpowiednią stałą (w zależności od tego, skąd pochodzi ta ocena i na którym terminie egzaminu jest brana pod uwagę—przykłady będą później).

 3. Na ćwiczeniach Państwo piszecie 2 kolokwia, oprócz tego jesteście oceniani w inny sposób. Zasady oceniania na ćwiczeniach ustala osoba prowadząca ćwiczenia.

 4. Każdy student na koniec semestru otrzymuje dwie oceny x i y w skali 0-5, za I i II część semestru.

 5. W każdym terminie egzamin składa się z dwóch części: z egzaminu pisemnego z zadań i z egzaminu z teorii (częściowo pisemnego, częściowo ustnego).

 6. Oceny cząstkowe z ćwiczeń, egzaminów z zadań i teorii są brane pod uwagę w następujących proporcjach:

Ćwiczenia

Egzamin, zadania

Egzamin, teoria

I termin

40 %

40 %

20 %

II termin

20 %

60 %

20 %

III termin

0 %

60 %

40 %

 1. Schemat wykorzystania ocen x i y z ćwiczeń wygląda następująco:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

 1. Ocena dostateczna jest od wyniku 60 % po ćwiczeniach, egzaminie z zadań i egzaminie z teorii.

 2. Przykład. Student otrzymał oceny z ćwiczeń x = 4,9 i y = 2,7. Dlatego w I terminie ma zaliczone

  5 ∙ (x + y) % = 5 ∙ 7,6 % = 38 %.

  Wystarczy jeśli zaliczy 1/10 egzaminu z zadań, tj. 4 % całości i teorię bardzo dobrze, na 20 %, wówczas będzie miał w sumie 62 % i ocenę dostateczną. (Studentów, którzy zaliczają zadania na 1/10 i teorię na bdb nie ma—to tylko przykład).

 3. Przykład. Student otrzymał z ćwiczeń x = 0,0 i y = 0,0. Aby otrzymać ocenę dostateczną w I terminie musi rozwiązać wszystkie zadania doskonale (będzie miał
  40 %) i na wszystkie pytania z teorii musi odpowiedzieć wspaniale (będzie miał 20 %). Aby otrzymać ocenę dostateczną w II terminie może np. rozwiązać 2/3 zadań (będzie miał 40 %) i z teorii odpowiedzieć wspaniale.

 4. Student, któremu przysługuje zwolnienie z części zadaniowej egzaminu, może zrezygnować ze zwolnienia i przystąpić do tej części egzaminu.

 5. Po niezdanym egzaminie z teorii student musi przystąpić do egzaminu z zadań w którymś z następnych terminów.

Oceny x i y (0 ≤ x, y ≤ 5)

Ćwiczenia

Zwolnienie z egzaminu z zadań (i odpowiednie przeliczenie ocen x i y)

x + y 8

x + y < 8

Wynik z ćwiczeń wyrażony w procentach:

I termin: 5 ∙ (x + y) %

II termin: 2,5 ∙ (x + y) %

Egzamin z teoriiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
czystakartainstrukcyjnaobrobki, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI6, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
Metalurgia2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia
TABELA NADDATKOW czysta, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semest
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
metalurgia ci ga www.przeklej.pl, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
PrzydziałZD2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
Ściąga na kolosa z wykładu, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Sem

więcej podobnych podstron