FIZJOLOGIA -zaliczenie III (krew i krążenie), fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, egzamin


Zagadnienia - III zaliczenie (krew + krążenie)

Skład krwi. Właściwości fizyczne i chemiczne krwi. Skład osocza . Erytrocyty - budowa i funkcja. Podział leukocytów i ich funkcje. Odporność nieswoista. Odporność komórkowa i humoralna. Trombocyty i ich funkcje. Rola krwi w organizmie. Rozmieszczenie krwi w organizmie. Układ limfatyczny i rola limfy w organizmie. Hemostaza - krzepnięcie krwi i fibrynoliza. Liczba hematokrytowa- zmiana hematokrytu związana z wysiłkiem fizycznym, przebywaniem w wysokich górach. Odczyn Biernackiego. Pojemność tlenowa krwi. Budowa i funkcje hemoglobiny. Krzywa dysocjacji hemoglobiny - wpływ temperatury, pH, CO2 i 2,3 DPG. Efekt Bohra. Efekt Haldana.

Budowa serca. Duże i małe krążenie. Automatyzm pracy serca. Układ bodźco-przewodzący - budowa i funkcja. Potencjał czynnościowy komórek układu bodźco-przewodzącego. Powolna spoczynkowa depolaryzacja. Potencjał czynnościowy kardiomiocytów. Refrakcja bezwzględna i refrakcja względna. Analiza elektrokardiogramu - prawidłowy zapis EKG (załamki, odcinki, odstępy). Prawo Starlinga). Prawo Bowditcha. Cykl pracy serca - zmiany ciśnień, zmiany objętości krwi, zmiany w mięśniówce komór w czasie cyklu pracy serca. Obciążenie pierwotne i wtórne (preload i afterload). Parametry krążeniowe - CO, SV, HR, EF, MAP. Objętość końcowo-rozkurczowa i końcowo skurczowa (VEDV, VESV) i i ch wielkość . Unerwienie serca - nerwowa i humoralna (jony, hormony, leki) regulacja pracy serca. Odruchowa regulacja pracy serca (odruch Bainbridge'a, odruch Bezolda-Jarischa). Ośrodek naczynioruchowy. Regulacja przepływu krwi: miejscowa (autoregulacja) i układowa (odruch z baroreceptorów tętniczych). Regulacja przepływu w mięśniach szkieletowych i jego wielkości w spoczynku i wysiłku. Czynniki naczyniokurczące i naczyniorozkurczające. Pojemność minutowa serca i jej składowe w spoczynku i w wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności (wykresy i wielkości spoczynkowe i maksymalne). Rozdział pojemności minutowej lewokomorowej. Określanie pojemności minutowej metodą Ficka. Ciśnienie tętnicze krwi w spoczynku oraz w wysiłku fizycznym. Sposoby pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna w spoczynku i w wysiłku. Częstość skurczów serca- efekt chrono-, dromo-, inotropowy. Wpływ czynników na pracę serca (pilokarpina, atropina, adrenalina, glikozydy nasercowe- mechanizm działania). Agonista i antagonista na przykładzie działania pilokarpiny i atropiny.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin Mikrob12007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiOchrŚrodGrII2008, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Wymagania na egzamin, BIOLOGIA UJ LATA I-III, ROK III, semestr I, ewolucjonizm, egzamin
pytania na PAiTM, SIMR PW, III semestr, PAiTM, egzamin
Egzamin poprawkowy z mikrobiologii, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin Mikrob12007, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologii BiolGeogChem GrupaI2008, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiKursDu2007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiBiolGeogChem 2008GrII, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiPoprawka, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiPopraw2, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiOchrona ŚrodoGrI2008, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin Mikrob12007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin

więcej podobnych podstron