14''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


LABORATORIUM METROLOGII

Imię Marcin Balun

i Nazwisko

Wydział

Grupa ED5.4

Data wyk.

ćwiczenia 1.12.95

Temat

ćwiczenia Pomiar mocy biernej uk*ad*w tr*jfazowych.

Zaliczenie

Ocena

Data

Podpis

Cel ćwiczenia :

Celem *wiczenia było zapoznanie si* z metodami pomiaru mocy biernej przy pomocy watomierzy

Spis przyrządów użytych do pomiarów:

W1 - kl. 0.5; In = 5A, 2.5A; Un = 400V, 100V; nr PL-P3-582-E6;

W2 - kl. 0.5; In = 2.5A; Un = 100V; nr PL-P3-247-E6;

A1 - kl. 0.5; In = 5A; nr PL-P3-114-E6;

A2 - kl. 0.5; In = 5A, 2.5A; nr PL-P3-116-E6;

A3 - kl. 0.5; In = 5A, 2.5A; nr PL-P3-120-E6;

V1 - kl. 1; Un = 600V; nr PL-P3-48-E6;

V2 - kl. 0.5; Un = 150V; nr PL-P3-222-E6;

Pi1 - przekładnik prądowy; nr PL-P3-41-E6; ϑizn = 10A/5A;

Pi2 - przekładnik prądowy; nr PL-P3-43-E6; ϑizn = 10A/5A;

Pu1 - przekładnik napięciowy; nr PL-P3-84-E6; ϑuzn = 400V/100V;

Pu2 - przekładnik napięciowy; nr PL-P3-82-E6; ϑuzn = 400V/100V;

1. Pomiar mocy biernej przy pomocy jednego watomierza metodą bezpośrednią.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

I2

I3

U12

U13

U23

Pw

Q0

S0

cosϕ

[A]

[A]

[A]

[V]

[V]

[V]

[W]

[VAr]

[VA]

-

L

3,35

3,3

3,5

385

390

390

512

886

2269

0.92

P

3,6

3,4

3,22

390

390

390

552

956

2431

0.92

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *Pw = *512W = 886 Var

S0 = *U23*I1 = *390V*3,35A = 2262 VA

cosϕ =

2. Pomiar mocy biernej przy pomocy jednego watomierza metodą pośrednią.

0x08 graphic

Schemat pomiarowy:

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

U23

Pw

Q0

S0

cosϕ

[A]

[V]

[W]

[VAr]

[VA]

-

P

1,75

100

172,5

2390

2425

0,13

L

1,65

100

157,5

2182

2286

0,29

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *ϑiznuzn*Pw = *2*4*172,5W = 2390 Var

S0 = *ϑiznuzn*U23*I1 = *2*4*100V*1,75A = 2425 VA

cosϕ =

3. Pomiar mocy biernej przy pomocy dwóch watomierzy metodą pośrednią.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

I2

U23

Pw1

Pw2

Q0

S0

cosϕ

[A]

[A]

[V]

[W]

[W]

[VAr]

[VA]

-

L

1,75

1,7

99

171.3

167.5

4694

2400

P

1,75

1,6

99

167.5

157.5

4503

2400

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *ϑiznuzn*(Pw1 +Pw2) = *2*4*(110W+126,25W) = 3274 Var

S0 = *ϑiznuzn*U23*I1 = *2*4*100V*1,75A = 2400 VA

cosϕ =

1

2

3

W2

A1

A2

ODB.

A3

V1

1

2

3

ODB.

V2

W2

A2

1

2

3

ODB.

V2

W1

A1

W2

A2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
14''''~1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
14''''~3, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l

więcej podobnych podstron